Normal

Refser Halden-demokratiet

- Halden kommune ser ut til å glemme at beslutningene må ha legitimitet i befolkningen, mener lokaldemokratiekspert Harald Baldersheim.

Halden kommune rådhuset

Kommunal Rapport har blant annet beskrevet at viktige avgjørelser i flere år er tatt av politiske underutvalg, uten at møtene annonseres eller protokollene offentliggjøres.

Foto: Rainer Prang / NRK

Baldersheim er professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo og faglig ansvarlig for Kommunenes Sentralforbunds (KS) lokaldemokratiundersøkelse.

100 kommuner har så langt stilt sitt demokrati under lupen gjennom dette prosjektet. Hovedspørsmålet er om innbyggere og politikere opplever at de har mulighet til å påvirke beslutningene.

Halden har hittil ikke deltatt i undersøkelsen, skriver Kommunal Rapport.

Les også:

Kommunestyret i Halden

Kommunal Rapport har blant annet avdekket at møtedatoer stadig flyttes, at saker behandles uten sakspapirer - også i Haldens kommunestyre (bildet).

Foto: TV Halden

- Undrende til kommunens praksis

- Det ville i høyeste grad vært interessant å gjøre en undersøkelse av lokaldemokratiet i Halden. Jeg stiller meg undrende til kommunens praksis, slik den beskrives i Kommunal Rapport.

Beslutningsprosessene her synes å skille seg klart fra det inntrykket jeg har fra flertallet av norske kommuner, sier Baldersheim.

Kommunal Rapport har blant annet avdekket at møtedatoer stadig flyttes, at saker behandles uten sakspapirer, og at viktige beslutninger i tas i utvalg hvor få har innsyn.

- Hensikten med å ha regler for møteinnkallinger, sakspapirer og så videre er jo å sikre demokratiske prosesser og kvalitativt gode vedtak, påpeker professoren.

Les også:

Tror forbindelser avgjør

Selv om Baldersheim synes forholdene i Halden virker spesielle, gjør han det klart at tillitsforholdet til innbyggerne er vanskelig også andre steder.

- I mange kommuner har innbyggerne et inntrykk av at beslutningsprosessene er ganske lukkede, at de som har gode forbindelser blir bedre behandlet enn andre, og at ikke alle har like sjanser til å nå fram.

Disse kommunene burde tenke mer på at de kan ha et tillitsproblem i forhold til innbyggerne. Det kan se ut til at de prioriterer kortsiktig effektivitet på bekostning av langsiktig legitimitet. De ser ikke at dette kan koste dem dyrt på lang sikt, sier professoren til Kommunal Rapport.

"Russisk saksgang"

Baldersheim viser til Kommunal Rapports beskrivelse av saksgangen i en privat reguleringssak som Halden kommune har brukt seks år på, og karakteriserer saksgangen som "russisk".

Kommunaldepartementet vil ikke gripe inn overfor kommunen for å sikre at forvaltningsmessige og demokratiske spilleregler blir overholdt.

Det bør de heller ikke, ifølge Baldersheim, som mener Halden kommune bør få gode råd av sine venner i KS.

- Lovgivningen er klar nok. Her er det etterlevelsen av regelverket som er problemet, mener Baldersheim.

Svein Olaussen, gruppeleder Halden Ap

Svein Olaussen mener det nå er satt i gang en målrettet aksjon for å rive ned Haldens omdømme, og at formålet med aksjonen skal være å få fjernet en del politikere, hevder han overfor Halden Arbeiderblad.

Foto: Lars H. Pedersen / NRK

- Kjenner seg ikke igjen

Aps gruppeleder Svein Olaussen, som er den fremste skyteskiva i Kommunal Rapports reportasjer fra Halden, kjenner seg ikke igjen i beskrivelsene, skriver Halden Arbeiderblad.

- De store sakene som skal gjennomføres i kommunen står listet opp i budsjettet som vedtas i desember. Det er førende for hva administrasjonen skal arbeide med, og det gis føringer for når sakene skal være ferdig utredet fra administrasjonens side.

Sakene er kjent, men det blir problemer i det øyeblikk de skal vedtas, sier Olaussen til avisen.

Overfor Halden Arbeiderblad avviser Olaussen at posisjonen får mer informasjon om sakene enn det opposisjonen har, eller at sakspapirer kommer senere til opposisjonen enn posisjonen.

Liv Signe Navarsete

Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete har fått forespørsel om hun og regjeringen vil følge opp den politiske situasjonen i Halden.

Foto: Trond Stenersen / NRK

I Navarsetes fang

Stortingsrepresentant Geir Jørgen Bekkevold (KrF) har tatt opp den politiske situasjonen i Halden med kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarset, skriver Halden Arbeiderblad.

I Halden er det Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti og SV som utgjør den politiske posisjonen.

Bekkevold har rettet sitt skriftlige spørsmål til Navarsete onsdag denne uka på bakgrunn av den omtalen Halden kommune har fått i media over tid.

Spørsmålet fra Bekkevold:

"Høsten 2010 har vært preget av medias beskrivelse av hvordan det står til med administrasjon og politiske prosesser i Halden kommune.

Hvor vi gjennom medias dekning har fått inntrykk av at viktige beslutninger har blitt tatt i uformelle fora, ikke i formannskap og bystyret.

Hvilke tanker gjør statsråden seg og hvordan vil regjeringen følge opp denne saken?"

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD: