– Lei av grunnløse påstander

Rådmannen i Halden er lei av det han kaller grunnløse påstander om samrøre mellom kommunens administrasjon og flertallspolitikerne.

Per Egil Pedersen

Rådmann i Halden Per Egil Pedersen.

Foto: Arash A. Nejad, Nejad, Arash A.

Nå garanterer Per Egil Pedersen full åpenhet i saksbehandlingen i et åpent brev til kommunens innbyggere.

Les brevet her: Halden kommune ønsker åpenhet

– Verserer påstander

– Det verserer mange påstander om at ting ikke er som de skal i Halden kommunes administrasjon. Det inntrykket deler ikke jeg, og det er heller ingen tilsyns- eller kontrollorganer som deler den oppfatningen, sier rådmann Per Egil Pedersen i Halden kommune til NRK.no.

Det er særlig de siste dagers oppslag i bladet Kommunal Rapport som får Halden-rådmannen til å reagere.

Her skrives det at gruppeleder Svein Olaussen i Halden Arbeiderpartiet i flere år har deltatt i administrasjonens saksforberedelser, for deretter å behandle de samme sakene politisk.

Garanterer personlig for klagere

Samtidig skriver rådmannen i Halden i brevet at han personlig garanterer at klager skal bli mottatt og behandlet uten at klageren behøver å føle frykt for kommunale represalier av noen art.

– Hvorfor er det behov for å presisere dette, rådmann Per Egil Pedersen?

– Fordi det har vært påstått av udokumenterte kilder at så er tilfelle. Men jeg har ennå ikke fått en eneste sak hvor det i det hele tatt er grunnlag for å hevde noe slikt. Og derfor er det viktig å få pressisert det, sier rådmannen.