Hopp til innhold

Fleire ungdommar blir melde for vald: – Veldig skremmande

På eitt år har talet på politimelde saker om ungdomsvald blitt tredobla i Sarpsborg. Utviklinga gjer politiet urolege.

Linda Strømnes

BEKYMRA: Leiaren for førebyggjande avdeling i Sarpsborg-politiet, Linda Strømnes. Ho er bekymra for den kraftige auken i valdssaker.

Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

– Det er alvorleg og urovekkjande, seier leiar for førebyggjande avdeling i Sarpsborg-politiet Linda Strømnes.

Talet på barn og unge i Sarpsborg som blir melde for vald har skote i vêret.

Dei ni første månadene i år har 91 mindreårige blitt melde i valdssaker. I same periode i fjor var talet tretti.

– Tala lyg ikkje, seier Strømnes.

Telefonbeslag Sarpsborg

Politiet har beslaglagt fleire telefonar som tilhøyrer mindreårige i Sarpsborg det siste året.

Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

Same utvikling fleire stader

Dei siste månadene har politiet intensivert det førebyggjande arbeidet. Strømnes meiner det kan vere ei medverkande årsak til auken.

– Kanskje avdekkjer vi meir enn før på grunn av det, men eg synest vi bør følgje med i timen no. Valden uroar oss, seier ho.

Den same utviklinga finst over store delar av landet. Både i Oslo, Skien og Stavanger ser politiet ein auke i ungdomskriminaliteten.

– Håper vi kan spele ei rolle for dei

– Eg synest det er veldig skremmande, seier Anne-Belinda Skallist Løvaas.

Ho er styreleiar for Natteravnene i Sarpsborg, som nyleg vart etablert. Dei har som mål å gjere sentrum tryggare for ungdommane i byen.

Natteravner Sarpsborg

Med merka refleksvestar er natteramnane godt synlege i bybiletet når dei er ute på «ravning».

Foto: Benjamin Vorland Andersrød / NRK

Ideen om natteravnar kom etter fleire ulike valdshendingar blant barn og unge.

Sarpsborg er kommunen i landet der flest barn veks opp i familiar med svært låg inntekt.

– Eg trur det er veldig mange unge som ikkje har trygge vaksne rundt seg. Eg håper vi kan spele ei rolle for dei, seier Løvaas.

Natteravner Sarpsborg

Leiar for Natteravnene i Sarpsborg, Anne-Belinda Skallist Løvaas.

Foto: Benjamin Vorland Andersrød / NRK

Politiet: Jentene er yngre enn før

Bussterminalen i Sarpsborg sentrum har lenge vore ein populær samlingsplass for barn og unge.

I mai i år vart ei 13 år gammal jente banka opp av fleire andre jamaldrande jenter på bussterminalen, ifølgje Sarpsborg Arbeiderblad.

Sarpsborg bussterminal.

Ei 13 år gammal jente vart banka opp her på Sarpsborg bussterminal tidlegare i år.

Foto: Benjamin Vorland Andersrød / NRK

Så langt i år har 124 ungdommar stått bak 184 meldingar. 31 av dei som er melde er jenter.

Alderen på jentene som er lågare enn før.

– Det er ei alarmerande endring på jentesida. No er det ei aldershyppigheit på 13 år på jentene som står for dei straffbare forholda, seier Strømnes.

Linda Strømnes

Utviklinga er alvorleg og urovekkjande, seier Linda Strømnes i Sarpsborg-politiet.

Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

Vil gjere sentrum tryggare

Laurdag gjekk natteramnane den første offisielle runda i Sarpsborg.

Det viktigaste for dei er å vere synleg i bybiletet, men dei tek seg også tid til å prate med dei som ønskjer det.

– Viss vi klarer å få eitt barn eller éin ungdom til å bli trygg her i sentrum, så har vi oppnådd noko veldig stort, seier Anne-Belinda Skallist Løvaas.

Natteravner Sarpsborg

Så langt har over 300 personar meldt interesse for Natteravn-ordninga.

Foto: Benjamin Vorland Andersrød / NRK

Strømnes i Sarpsborg-politiet seier ho har ønskt seg eit slikt tiltak lenge.

– All ros til foreldre som no vaknar opp og tenkjer at foreldre er eit viktig og rett grep, seier politileiaren.

Les også Lærere utsatt for vold: – Føler det ikke er trygt å være på jobb

Knut Raknerud Olsen

Les også Foreldre slår alarm: Frykter for barnas sikkerhet på ungdomsskole

En gruppe foreldre utenfor en ungdomsskole i Sarpsborg.