Hopp til innhold

Lærere utsatt for vold: – Føler det ikke er trygt å være på jobb

Flere lærere fikk skader etter å ha gått imellom elever i slåsskamp i Sarpsborg. Nå krever Utdanningsforbundet at det må gis bedre opplæring.

Knut Raknerud Olsen

Ansatte på Tindlund ungdomsskole føler seg ikke trygge på jobb, sier Knut Raknerud Olsen. Han er hovedtillitsvalgt i Utdanningsforbundet i Sarpsborg.

Foto: Benjamin Vorland Andersrød / NRK

– Vi har ikke det apparatet som skal til for å kunne bistå, støtte og hjelpe i de situasjonene hvor man kanskje trenger det aller mest, sier Knut Raknerud Olsen.

Han er hovedtillitsvalgt i Utdanningsforbundet i Sarpsborg. Ifølge Olsen er vold og trusler mot lærere et økende problem.

– De føler de ikke mestrer jobben sin, også har de egentlig ikke det handlingsrommet som de kanskje føler at de trenger for å være den tydelige klasselederen som de egentlig ønsker.

Forrige uke brøt det ut en slåsskamp mellom en rekke elever på Tindlund ungdomsskole. Flere lærere ble utsatt for vold og skadet da de brøt inn for å stanse slåssingen.

– På Tindlund ungdomsskole har det over tid vært ansatte som har vært utrygge, og som føler det ikke er trygt å være på jobb, sier Olsen.

Tindlund ungdomsskole

I underkant av 350 elever går på Tindlund ungdomsskole i Sarpsborg.

Foto: Petter Larsson/NRK

– Ingen skal utsettes for vold på arbeidsplassen

– Ingen ansatte i Norge skal utsettes for vold og trusler på arbeidsplassen. Det er noe som arbeidsgiver absolutt må ha fokus på å forebygge, sier leder for tilsyn i Arbeidstilsynet Ida Aagaard.

I 2018 gransket Arbeidstilsynet forholdene rundt vold og trusler ved 93 barne- og ungdomsskoler i Akershus og Østfold. Undersøkelsene viste at ni av ti skoler ikke hadde gode nok rutiner for å forebygge vold og trusler.

Arbeidsgiver plikter å forebygge vold og trusler. Samtidig skal de ha rutiner for hvordan slike hendelser skal følges opp dersom de oppstår.

– I tillegg er det krav til at ansatte som kan bli utsatt for en slik risiko skal få øvelse og opplæring i hvordan de skal håndtere det, sier Aagaard.

Manglet opplæring

– Våre skoler sier at deler av ungdomsmiljøet er svært utfordrende, og at et fåtall elever utfordrer skolen på måter som er uakseptable, sier direktør for oppvekst i Sarpsborg kommune Erik Bråthen.

Sarpsborg kommune bekrefter at det er gjort opplæring ved noen av skolene i kommunen, men det har ikke blitt gjennomført på Tindlund ungdomsskole.

Erik Bråthen

Oppvekstdirektør i Sarpsborg kommune Erik Bråthen.

Foto: Petter Larsson / NRK

– Jeg tenker at et av de naturlige tiltakene vi nå må iverksette, er å forsere denne opplæringen og få den ut til alle skolene så raskt det er praktisk mulig.

Etter voldshendelsen på Tindlund har Utdanningsforbundet hatt møte med kommunen. Der ble de enige om at det haster å på plass en handlingsplan.

Målet er å få på plass tiltak for å forebygge lignende hendelser i fremtiden.

Utdanningsforbundet krever at alle lærere må få praktisk og teoretisk opplæring i volds- og trusselsituasjoner.

Politiet etterforsker saken

Syv elever ble utvist fra Tindlund ungdomsskole etter slåsskampen. Politiet etterforsker nå saken, og elevene får tett oppfølging av skolen og politiet.

– Det er utrolig viktig å gjennomføre en bekymringssamtale hvor forelderen kommer inn i bilde og at man skaper en god dialog med ungdommene selv, sier Linda Strømnes, avsnittsleder for forebygging i Sarpsborg-politiet.

Les også Foreldre slår alarm: Frykter for barnas sikkerhet på ungdomsskole

En gruppe foreldre utenfor en ungdomsskole i Sarpsborg.

Les også Tillitsvalgt: Flere lærere utsatt for vold på skole i Sarpsborg

Tindlund ungdomsskole