Hopp til innhold

Politiet sender Heimevernet hjem fra grensa

Etter sju uker langs hele Norges grense fikk soldatene fra Heimevernet i dag beskjed om at det ikke lenger er behov for dem.

Politimester Ida Melbo Øystese gir et korona-håndtrykk som takk for hjelpen til sjef for HV-01, Marit Strengen på tollstasjonen på Svinesund.

Politimester Ida Melbo Øystese gir et korona-håndtrykk som takk for hjelpen til sjef for HV-01, Marit Strengen på tollstasjonen på Svinesund.

Foto: Christian Nicolai Bjørke/NRK

Soldatene ble satt inn ved en rekke grenseoverganger i forbindelse med at det ble innført skjerpet grensekontroll 16. mars.

En uke senere var soldatene også på plass på Svinesund, ved den største grenseovergangen mellom Norge og Sverige

Mandag formiddag ble de takket av med kaffe og kringle i en kort markering på tollstasjonen. Politiet har fått tilført 400 midlertidige stillinger og skal derfor håndtere grensekontrollen selv.

– Grensekontrollen er hovedsakelig politiet sitt ansvar og vi har ikke lenger behov for bistand fra Heimevernet, sier politimester Ida Melbo Øystese i Øst politidistrikt.

Også Heimevernssoldatene som har bistått på Gardermoen ble formelt takket av under markeringen. Oppdraget deres ble imidlertid avsluttet allerede 7. april.

Det ble servert kringle og kaffe da Heimevernet ble takket av på Svinesund. Her er politimester Ida Melbo Øystese og sjef for HV-01, Marit Strengen.

Det ble servert kringle og kaffe til soldatene i Heimevernet som takk for innsatsen.

Foto: Christian Nicolai Bjørke/NRK

Avsluttes flere steder

På det meste har det vært 300 HV-soldater utplassert på grensene, mens det har vært rundt 150 soldater de siste ukene.

HV-soldatene har hatt begrenset politimyndighet og har vært utplassert på grensene for å bistå politiet med å gi råd og informasjon til nordmenn. Både Øystese og distriktssjef Marit Strengen i HV-01 roser samarbeidet.

– Det er vanskelig for oss å få trent sammen med politiet i mange dager av gangen, men nå har vi fått lov til å stå sammen med politiet i en måned. Vi har fått økt respekt for hverandres kvaliteter, sier Strengen.

Tirsdag avsluttes oppdraget for soldatene som har vært utplassert i Østfold, Trøndelag, Nordland og Troms.

Bistanden fortsetter inntil videre i Innlandet og Finnmark, opplyser kommunikasjonssjef Per Gunnar Grosberghaugen i Heimevernet.

Strengen sier at soldatene som har stått på grensene har opplevd oppdraget som meningsfylt.

– Dette er en tid vi kommer til å huske så lenge vi lever. Soldatene som har bistått fra oss, synes at det har vært veldig meningsfylt å få lov til å bidra i den situasjonen landet vårt er i nå. Jeg vil takke dem for at de har stilt opp, sier hun.

Fremdeles karantene ved passering

At politiet nå har valgt å avslutte bistanden fra Heimevernet, betyr ikke at reglene for passering av grensa myknes opp.

Politiet kommer selv til å bemanne opp med eget mannskap. Utlendinger uten oppholdstillatelse i Norge bortvises på grensen, mens folk som er bosatt i Norge og kommer hit fra Sverige fremdeles må i 14 dagers hjemmekarantene.

Dagens utvidede grensekontroll varer i utgangspunktet frem til 15. mai. Men norske myndigheter har varslet EU om at de kan komme til å forlenge kontrollen helt til 15. august.

– Det er ikke avgjort om Norge skal forlenge i 90 dager, men Justis- og beredskapsdepartementet har sendt brev til EU slik at vi kan gjøre det etter 15. mai hvis vi ønsker, sier kommunikasjonsrådgiver Andreas Skjøld-Lorange.