Hopp til innhold

HV-soldater sendt til grenseoverganger

Soldater fra Heimevernet settes inn ved en rekke grenseoverganger. Forsvaret bekrefter at militære mannskaper allerede fra tirsdag kveld er operative ved grensen mot Sverige.

Soldater fra Heimevernet skal nå settes inn ved grenseovergangene.

Soldater fra Heimevernet skal nå bidra med å kontrollere grenseovergangene. Dette bildet er tatt under øvelsen Trident Juncture i 2018.

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Det vil bli innført strengere grensekontroll. Forsvaret vil støtte gjennomføringen av dette. Det vil bli iverksatt så snart det lar seg gjennomføre med soldater fra Heimevernet, sier pressetalsmann for Forsvarssjefen, Frank Sølvsberg til NRK.

I helgen vedtok regjeringen at alle utlendinger uten oppholdstillatelse i Norge skal bortvises på grensen. Det gjøres som et tiltak for å hindre ytterligere spredning av koronaviruset.

– De første soldatene er på vei ut allerede fra tirsdag kveld. De støtter politiet med kontroll ved grenseoverganger mot Sverige og Finland, sier Per Gunnar Grosberghaugen. Han er pressetalsmann for Heimevernet.

Per Gunnar Grosberghaugen er pressetalsmann for Heimevernet.

Per Gunnar Grosberghaugen er pressetalsmann for Heimevernet.

Foto: Forsvaret

Innsatsen vil bli trappet opp fra onsdag morgen. Soldatene skal være operative ved et betydelig antall grenseoverganger i Innlandet, Trøndelag, Norland, Troms og Finnmark.

De vil utføre ulike former for oppdrag. Det skal blant annet gjennomføres patruljering med bil.

Heimevernssoldatene får begrenset politimyndighet, men skal være ubevæpnet.

Foreløpig er det innkalt 300 soldater fra flere heimevernsavdelinger. Oppdraget vil vare frem til 26. mars.

HV-soldatene er under kommando av politimesteren i distriktet der de utfører tjenesten.

Økt militær tilstedeværelse

– I tiden som kommer vil folk se at Forsvaret gir støtte til det sivile samfunnet. Det tror jeg de forventer.

Det sier Elisabeth Natvig. Hun er sjef for Forsvarsstaben og er den som kommenterer situasjonen. Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen er for tiden i karantene.

– Når vi får forespørsler fra politiet så stiller vi med det vi kan, sier Natvig.

Hun presiserer at bistandsanmodninger må samordnes. Det må hele tiden foretas prioriteringer.

Elisabeth Natvig sammen med med forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen.

Elisabeth Natvig sammen med forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen.

Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Internt i Forsvaret har det kommet flere reaksjoner på anmodningen om at soldater fra Heimevernet skulle jage bort hytteturister i Hemsedal.

– Det er ikke en fornuftig bruk av militære mannskaper. Det er ikke slik militære ressurser skal brukes. Vi skal ikke brukes for å skremme turister og hyttefolk ned fra fjellet, sier en av offiserene nært tilknyttet Forsvarets øverste ledelse til NRK.

Klare til å gi bistand

Sjefen for Forsvaret operative hovedkvarter (FOH), Rune Jakobsen, varslet for fire dager siden at Forsvaret var klare. Militæravdelinger kunne hjelpe til med å løse en rekke ulike samfunnsoppgaver som vakthold, sikring og evakuering. Det kan også bli aktuelt å gi støtte til helsevesenet.

– Vi kan bidra med transport av hjertepasienter med fly som kan frakte ambulanser, lette feltsykehus og legekontorer, fortalte Jakobsen til forsvaret.no.

Rune Jakobsen er sjef for Forsvarets operative hovedkvarter.

Rune Jakobsen er sjef for Forsvarets operative hovedkvarter.

Foto: Ole Berg-Rusten

I løpet av noen få dager har Forsvaret fått flere anmodninger av sivile myndigheter om bistand og har løst konkrete oppdrag. Forsvaret har bidratt med telt til flere sykehus. De benyttes som en del av akuttmottaket. Her skal syke vurderes og sendes videre for behandling. Slike telt har så langt kommet på plass ved sykehusene i Bergen, Drammen og Orkdal.

Ved Sola har Forsvaret stilt militære områder til disposisjon, på Svalbard har Forsvaret deltatt i evakuering mens Heimevernssoldater har bistått politiet på Gardermoen. Der har de bidratt under politiets arbeid med vakthold og grensekontroll.

Grensekontroll ved Svinesund. Nå vil også soldater fra Heimevernet settes inn her.

Grensekontroll ved Svinesund. Nå vil soldater fra Heimevernet settes inn ved flere av grenseovergangene i Midt- og Nord-Norge.

Foto: Vidar Ruud

Forventer flere forespørsler

Det vil sannsynligvis komme forespørsler til Forsvaret om bistand til flere oppdrag de neste dagene og ukene. De kan være ulike former for hjelp og støtte til politiet og helsevesenet.

Det blir nå vurdert hva Forsvaret kan bidra med. Både Heimevernet og avdelinger fra Hæren er trent opp til å utføre kontroller, samt sikring- og vaktoppdrag.

Koronakrisen er krevende for Forsvaret. Samtidig som styrkene bidrar til å løse sivile oppgaver må også hovedoppdraget løses. Fortsatt må norske områder trygges, overvåkes og patruljeres.

Foreløpig foregår den operative virksomheten som normalt.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger