Investerer 50 millioner kroner midlertidig

Råde stasjon på Østfoldbanen står foran en kraftig opprustning – men Jernbaneverkets investering på 50 millioner kroner er bare midlertidig.

Jernbane, tog, Østfoldbanen

Østfoldbanen.

Foto: Håvard Wien / NRK

Om to og et halvt år skal stasjonen i Råde i Østfold ha fått lengre perronger, større parkeringsplasser og gangbro over jernbanesporetet.

Pålagt å ruste opp

– Men alt er bare midlertidig, sier informasjonsjef i Jernbaneverket, Kjell Bakken.

Jernbaneverket er pålagt å oppruste eksisterende togstasjon i Råde innen utgangen av 2012.

Det vil komme togreisende til gode i form av bedre parkeringsforhold og ny perrong.

Ikke besluttet byggestart

Informasjonssjef Kjell Bakken i Jernbaneverket

Informasjonssjef Kjell Bakken i Jernbaneverket.

Foto: Jernbaneverket

Men hele investeringen på 50 millioner kroner er – om ikke bortkastet, så helt midlertidig.

For det planlegges dobbeltspor gjennom Østfold. Og da skal hele jernbanestasjonen i Råde flyttes, fordi toglinja må rettes ut.

– Da har vi planlagt en ny linje 200 meter lenger nedenfor stasjonen. Der planlegger vi å bygge en helt ny stasjon. Men det er jo ikke tatt noen politisk beslutning om når dette kommer, sier Bakken til NRK.