Hopp til innhold

Manipulerte atom-data brukt av japansk atomindustri

Da japanske myndigheter ga sine atomkraftverk lisens til å lage strøm, baserte de seg blant annet på norsk forskning. Deler av denne forskningen var manipulert.

Atomreaktoren i Halden.

Forskerne ved atomreaktoren i Halden var blant de beste i verden til å gjøre eksperimenter inni reaktoren. Men enkelte ganger tok forskerne snarveier og manipulerte forskningsresultatene uten at kundene visste noe om det.

Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

I en rapport fra japanske strålevernmyndigheter kommer det frem at de har bygget enkelte av sine standarder på forskning gjort ved IFEs atomreaktor i Halden.

Blant forskningen er også prosjektene der de norske forskerne manipulerte dataene på 1990- og 2000-tallet.

– Det er svært viktig at Japan har gjort disse grundige vurderingene av hva resultatene har vært brukt til i Japan, skriver direktør Per Strand i Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) i en uttalelse.

Selv om dataene er brukt aktivit i Japan, har ikke manipuleringen utgjort noen signifikant sikkerhetsrisiko ved japanske atomanlegg.

Avdelingsdirektør Per Strand i Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

Direktør Per Strand i Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA).

Foto: Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

– Det er en god nyhet at det ser ut som det er begrensede konsekvenser, skriver Strand.

Avslørte forskningsjuks

I 2019 fikk Institutt for Energiteknikk (IFE) høre at noen av deres egne forskere hadde jukset med forskningen i flere år fra starten av 1990-tallet.

IFE satte i gang en omfattende gransking.

De fikk etter hvert bekreftet at det var manipulert med forskningen i fem prosjekter frem til 2003.

Resultatene ble sendt til kunder som drev atomreaktorer over store deler av verden.

Både norske og internasjonale strålevernmyndigheter har jobbet med å finne ut hvordan forskningsdataene ble brukt. Frykten har vært at det finnes atomanlegg som baserer driften på målinger og beregninger som ikke er troverdige, og at det dermed utgjør en sikkerhetsrisiko.

Noen av de berørte kundene svarte raskt at det som skjedde ikke utgjorde noen trussel for sikkerheten hos dem. I andre land har det tatt lang tid før kundene og strålevernmyndighetene har svart.

Derfor er svaret som nå kommer fra Japan etterlengtet.

Brukt i japanske standarder

NRA har meldt til sine norske kolleger i DSA at de manipulerte forskningsdataene fra IFE er brukt i standarder som japanske myndigheter benytter seg av.

Disse er brukt blant annet til å gi lisens for utvidelse av levetiden for atomanlegg, for aldringsprogram og design- og byggetillatelser.

Det var selskapene Hitachi og Mitsubishi som bestilte forskningen og som dermed er berørt.

De japanske myndighetene mener likevel at dette ikke har påvirket sikkerheten for japanske atomanlegg i signifikant grad.

IFE avsluttet granskningen før sommeren. De bekrefter at de har informasjonen som nå kommer frem, at forholdet ikke har fått konsekvenser for sikkerheten ved atomanlegg i utlandet.

Nils Morten Huseby, direktør IFE

Nils Morten Huseby er administrerende direktør ved IFE. Nå puster han lettet ut etter konklusjonen.

Foto: Cicilie Sigrid Andersen / NRK

– Det er vi svært glad for å høre. IFE og granskingsteamet har hatt godt samarbeid med kunden for å få frem alle forhold, sier Nils Morten Huseby, adm.dir ved IFE.

DSA har fortsatt en pågående tilsynssak for å komme til bunns i forskningsjukset.

– Det er planlagt et møte mellom japanske og norske myndigheter i nær fremtid der resultatene vil bli gjennomgått i mer detalj. Som tidligere uttalt er det avgjørende for den sikkerhetsmessige betydningen av denne saken at det klargjøres hva resultatene av de bilaterale prosjektene faktisk har blitt brukt til, sier Strand.