Hopp til innhold

Lucas-saken kan endre måten vi straffer dyremishandlere

For første gang siden den nye dyrevelferdsloven kom i 2010, skal Høyesterett i dag behandle straffeutmålingen i en dyrevelferdssak. Den såkalte Lucas-saken vil bli prinsipielt viktig for alle saker som omhandler dyremishandling.

Hunden Lucas

Hunden Lucas ble funnet død under Krapfossbrua i Moss i juli for to år siden. Eieren erkjente å ha tatt livet av Lucas, og sier han gjorde det for å spare penger etter at han kom fram til at Lucas burde avlives.

Foto: Facebookgruppen "Til minne om Lucas"

I 2014 ble hunden Lucas bundet fast til et betongrør og kastet fra Krapfossbrua i Moss og ned i elva slik at den druknet. Tingretten dømte en mann fra Østfold til seks måneders fengsel. Lagmannsretten halverte dommen. Dommen ble deretter anket videre.

I dag skal Høyesterett diskutere hvor streng straff mannen skal få.

– Dette er første gang Høyesterett behandler straffeutmålingen etter dyrevelferdsloven. Denne saken vil derfor få innvirkning på framtidige saker om dyremishandling, også lavere rettsinnstanser, sier jurist Live Kleveland i Dyrevernalliansen til NRK.

Live Kleveland i Dyrevernalliansen

Jurist i Dyrevernalliansen, Live Kleveland, forventer at straffen blir skjerpet i Høyesterett.

Foto: I.Linstad Hauge / Dyrevernalliansen

Ifølge dommene fra tingretten og lagmannsretten avlivet mannen Lucas på en måte som medførte unødvendig dødsangst samt store og smertefulle påkjenninger for hunden. Dyrevernalliansen er svært spente på hva Høyesterett lander på.

– Dyrevelferdsloven skiller ikke mellom kjæledyr og andre dyr, så denne dommen vil få betydning for alle dyr, sier Kleveland.

– Folk må vite at det reageres strengt

Hans Tore Høviskeland, leder Miljøkrim-avdelingen i Økokrim, forteller hvorfor dommen er viktig.

1. statsadvokat i Økokrim, Hans Tore Høviskeland.

Foto: Peter von Tangen-Jordan / NRK

På hvert sitt kontor, sitter påtalemakt og forsvarer og forbereder sine argumenter. Hans Tore Høviskeland, 1. statsadvokat i Økokrim sier til NRK at det er viktig at Høyesterett nå kan si noe om hvor straffenivået bør ligge i denne type saker.

– Det finnes noen tingrettsdommer og lagmannsrettsdommer, men vi mener at straffen er for lav i de type sakene. Derfor er det viktig at vi får en dom der Høyesterett sier litt om hvor straffenivået skal ligge ved denne typen grove overtredelser, sier Høviskeland.

– Allmennprevantivt er det også viktig at det reageres strengt ved denne typen straffbare handlinger for å hindre tilsvarende saker i fremtiden. Folk skal vite at vurderer man å begå disse handlingene, så reageres det strengt, sier han.

Høviskeland mener det bør legges vekt på at det har blitt økt kunnskap og bevissthet rundt dyrevelferd, som også må tas hensyn til.

– Jeg antar at saken kan få betydning for alle overtredelser som gjelder dyrevelferdsloven.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Uthengt hundedrap Moss Facebook

Få timer etter at Lucas ble funnet festet til en sementblokk under Krapfossbua i Moss, dukket det opp en Facebook-gruppe som anklaget mannen som nå er dømt for å ha tatt livet av Lucas.

Foto: Skjermdump Facebook / NRK

Vil unngå straffeskjerpelse

Advokat Even Rønvik i Moss tingrett

Advokat Even Rønvik.

Foto: Kathrine Brønn / NRK

Hundedrapsmannens forsvarer, Even Rønvik mener derimot at mannen ikke fortjener en streng straff.

– Vi har en forventning om at vi får en rettferdig avgjørelse og vi håper ikke det blir en dom som trekker opp straffenivået for denne typen saker, men at man holder seg på det som allerede er fastsatt på underettspraksis, sier Rønvik til NRK.

Lucas-saken skapte stort engasjement i lokalmiljøet i Moss og flere støttegrupper ble opprettet og minneseremonier ble arrangert i forbindelse med hundedrapet.

Rønviks klient valgte å flytte fra Moss kort tid etter at hunden ble funnet dumpet i elva.

– Han lider fortsatt etter det som har skjedd. Han har fått en rekke hatmeldinger. Han angrer selvfølgelig sterkt på handlingen. Forventningen i Høyesterett er at straffen skal bli den samme som han fikk i lagmannsretten, sier Rønvik.

Mannen har forklart at han hadde hørt at drukning var en human måte å dø på, og at han var redd for å påføre hunden unødige lidelser ved å drepe den på andre måter, som å slå den i hodet med en hammer.

NOAH reagerer på at mannens forsvarer generelt uttaler seg om ønsket straffenivå i saker som omhandler mishandling av dyr.

– Forsvarerens ønske om at slike saker skal holde seg på den praksis som tidligere har foreligget, strider mot signalene fra Økokrim, Politidirektoratet, Riksadvokaten og Justisdepartementet som alle understreker at rettspraksis for dyremishandlingssaker ikke har vært tilfredsstillende, sier veterinær og leder i NOAH, Siri Martinsen.

Hunden Lucas

Lucas ble bundet til et steinrør, kastet over brukanten, seks meter ned i vannet. Hunden ble senere funnet i elven og plukket opp av en lokal båtfører.

Foto: Heidi Kjørvik

Flere nyheter fra NRK Østfold