Hopp til innhold

90 dagers fengsel for drapet på Lucas

Lagmannsrettens dom på 90 dagers fengsel for mannen som avlivet hunden Lucas opprettholdes, etter at Høyesterett har avvist anken.

Hunden Lucas

Hunden Lucas ble funnet død under Krapfossbrua i Moss i juli for to år siden. Eieren erkjente å ha tatt livet av Lucas, og sier han gjorde det for å spare penger etter at han kom fram til at Lucas burde avlives.

Høyesterett bekrefter lagmannsrett-dommen der en 30 år gammel mann ble dømt til fengsel i 90 dager og tap av retten til å holde husdyr i fem år for grove brudd på dyrevelferdsloven.

Høyesterett kom fram til at fengselsstraffen i utgangspunktet burde være på 120 dager, men det ble gjort fradrag fordi hundeeieren tilsto drapet.

Aktor ba 10 måneders ubetinget fengsel for mannen da saken startet i Høyesterett i slutten av januar.

Høyesteretts avgjørelse har samme straffeutmåling som i Lagmannsrettens. Påtalemyndigheten anket den gangen saken videre til Høyesterett.

Første gang siden dyrevelferdsloven

I 2014 ble hunden Lucas bundet fast til et betongrør og kastet fra Krapfossbrua i Moss og ned i elva. Hunden slo seg og døde av drukning etter tre til fire minutter.

Det er første gang siden dyrevelferdsloven kom i 2010 at Høyesterett har behandlet en straffeutmåling i en dyrevelferdssak.

Tidligere dømte tingretten mannen til seks måneders fengsel. Lagmannsretten halverte dommen. Påtalemyndigheten anket saken videre til Høyesterett.

– Stor seier for dyremishandlere

Dyrevernalliansen er dypt skuffet og sier avgjørelsen er en seier for dyremishandlere.

– Vi er dypt skuffet. Dette er en stor seier for alle dyremishandlere i Norge. For alle oss som er glad i dyr, og ønsker at dyr skal ha god rettssikkehet, er dette en sorgens dag, sier jurist i Dyrevernalliansen, Live Kleveland til NRK.

Hun sier at Dyrevernalliansen vil gjennomgå dommen og ta den opp med stortingspartiene.

– Dette er en så lav straff, og det er et så tydelig tilbakeslag for påtalemyndigheten, at her må vi vurdere om vi kan få hevet straffenivået, eller satt opp strengere kriterier for straffeutmålingen, sier Kleveland.

– Vi hadde håpet at de skulle dømme i samsvar med aktors påstand på 10 måneder, men syntes egentlig at dette også er for lavt. Ett år burde være minimum, legger hun til.

– Han er lettet

Mannens forsvarer Even Rønvik sier at avgjørelsen er i tråd med hva hans klient ønsket.

– Han er lettet over at saken er ferdigbehandlet og synes at dette er straff nok. Han er forberedt på å sone, og har akseptert straffen, sier Rønvik.

Forsvareren sier at mannen angrer fortsatt.

– Han mener det skulle vært ugjort. Konsekvensene for ham har vært store. Han lever fortsatt utenfor Moss, i en anonym tilværelse og forsøker å komme ut i jobb, sier Rønvik.

Veterinær og leder i NOAH, Siri Martinsen sier at avgjørelsen i rettsapparatet ikke er seg sitt ansvar bevisst.

– Høyesterett hadde i denne saken en unik mulighet til å stadfeste at dyremishandling må ses på som mer alvorlig enn det norsk rett hittil har evnet å gjøre. Både Riksadvokaten, Justisministeren og Politidirektoratet har slått fast at dyremishandling har blitt straffet for mildt i Norge, sier Martinsen.

– Nå har Høyesterett dessverre vist at de ikke har tatt innover seg denne viktige utviklingen, sier Martinsen.

Meldte seg til politiet

Lucas-saken skapte stort engasjement i lokalmiljøet i Moss og flere støttegrupper ble opprettet og minneseremonier ble arrangert i forbindelse med hundedrapet.

Mannen har forklart at han hadde hørt at drukning var en human måte å dø på, og at han var redd for å påføre hunden unødige lidelser ved å drepe den på andre måter, som å slå den i hodet med en hammer.

Han meldte seg selv for politiet da saken ble kjent.

Hunden Lucas

Lucas ble bundet til et steinrør, kastet over brukanten, seks meter ned i vannet. Hunden ble senere funnet i elven og plukket opp av en lokal båtfører.

Foto: Heidi Kjørvik

Lyspunkt

AKTUELT NÅ