Hopp til innhold

Kvikksølv-anmeldelse er henlagt

SFT anmeldte Borregaard til politiet etter kvikksølvutslippet i 2006. Nå har politiet henlagt saken.

Borregaard ved Sarpsfoss
Foto: Rainer Prang / NRK

Det er Statens forurensingstilsyn (SFT) som selv opplyser dette til NRK Østfold. Årsaken til at politiet har henlagt saken skal være i forhold til bevisets stilling.

Påklagd henleggelsen

Juridisk sjef i SFT, Gunhild Tuseth, forteller at de har påklagd henleggelsen og oversendt den til Statsadvokaten.

- Vi bruker anmeldelsretten i de meste alvorlige sakene vi har, og grunnen til dette er at vi ønsker at sakene blir etterforsket med sikte på en straffereaksjon. Og når politiet valgte å henlegge denne saken, valgte vi å bruke mulgiheten til å påklage avgjørelsen, sier Tuseth til NRK Østfold.

Fire ganger så mye

Det er beregnet at Borregaard slapp ut 4,15 kilo kvikksølv til Glomma mellom 25. og 26. oktober i 2006. Utslippet skjedde via avløpsvannet fra en skadet tank ved renseanlegget for kvikksølvholdig vann.

4,15 kilo kvikksølv var nesten fire ganger så mye som tillatt mengde i året, og SFT valgte få måneder senere å anmelde saken til politiet .

- Borregaard har ikke hatt noen risikovurdering knyttet til kvikksølvrenseanlegget sitt, og det er andre gang på kort tid at vi ser at sviktende internkontroll er viktig årsak til uhellssutslipp, sa seksjonssjef Bjørn Bjørnstad i SFT til NRK Østfold i april 2007.

LES: Vurderer ny Borregaard-anmeldelse

Vet ikke når

Nå, nesten et og et halvt år senere har imidlertid politiet henlagt kvikksølv-saken.

Juridisk sjef i SFT, Gunhild Tuseth, vet ikke når det kommer noe svar på påklagelsen.

- Det aner vi ingenting om, sier hun til NRK Østfold.

Også flere andre reagerte kraftig på kvikksølv-utslippet i 2006, blant annet Naturvernforbundets Pål Bugge, som mente Borregaards utslippstillatelse burde trekkes tilbake .