Hopp til innhold

- Ta fra dem utslippstillatelsene

Naturvernforbundets Pål Bugge er ikke nådig etter at Borregaards tredje miljøgiftutslipp på halvannet år ble kjent i helga.

Borregaard ved Sarpefossen
Foto: Rainer Prang / NRK

Miljøverneren mener konsernets utslippstillatelser bør trekkes tilbake - og de bør ikke få nye tillatelser før konsernets holdninger til kontroll og forebygging er grundig revidert.

Anslagsvis har det rent ut mellom 600 og 800 liter konsentrert svovelsyre fra en rørledning. Lekkasjen oppsto under et vedlikeholdsarbeid. Selve lekkasjen har foreggått over et tidsrom på ca. åtte timer.

Ukjent skadeomfang

Syren er sterkt etsende, men har fort blitt blandet ut med Glomma-vannet. Det er usikkert om det er gjort skader på miljøet. Politiet etterforsker saken, brannvesenet møter både Borregaard og kommunens miljøvernavdeling i dag.

Borregaards kommunikasjonsdirektør Dag Arthur Aasbø beklager sterkt at utslippet skjedde, men ber folk om å ikke blåse hendelsen ut av proporsjon.

En liter i minuttet

- Det har lekket ut en liter svovelsyre i minuttet, og det gjør at vi har grunn til å tro at den miljømessige skaden er svert begrenset, sier Aasbø.

Han mener glommas store vannføring raskt har blandet ut syren til et ufarlig nivå.

- Men noe sånt skal ikke skje, og vi kommer selvfølgelig å gå grundig gjennom hendelsesforløpet selv om ikke det er snakk om store miljøskader.

- Fortjeneste foran miljø

- Det er uttrykk for det vi har visst lenge. Det er veldig lite forebyggende vedlikehold på Borregaard. Man prioriterer å satse på å få mest mulig ut til aksjeeierne, og nedprioriterer miljøet og områdende rundt bedriften, sier Naturvernforbundets nestleder i Østfold, Pål Bugge.

Pål Bugge Naturvernforbundet Østfold
Foto: Stephan Reis / NRK

- De har fått lov til å holde på nesten som de vil. Det er tydelig at nå må man se på hele konsernet, trekke inn utslippstillatelsene og be dem å søke på nytt igjen.

- Det synes jeg høres helt urimelig ut, kommenterer Aasbø.

- Nye og strengere utslippskrav

Kommunikasjonsdirektøren i Borregaard forteller at de har vært gjennom en omfattende prosess med blant annet SFT denne høsten.

- Når det gjelder vår utslippstillatelse, så får vi nye og strengere utslippskrav i løpet av denne høsten etter en omfattende prosess med både SFT og ekstern ekspertise, sier kommunikasjonsdirektør i Borregaars, Dag Arthur Aasbø.

Han forteller at de vil kunne møte de nye kravene etter at Borregaard de siste to-tre årene har investert nærmere 300 millioner kroner i tiltak som vil redusere utslipp og energiforbruket.

- Utslippene ned de siste åra

Kommunikasjonsdirektøren sier at Borregaards uslipp har gått ned de siste åra.

- Vi har flere tiltak under gjennomføring som vil bidra til ytterligere utslippsreduksjoner. Det store bildet er dermed at Borregaards samlede utslipp og miljøbelastning har gått betydelig ned den senere tid, selv om vi har hatt noen beklagelige hendelser, sier kommunikasjonsdirektøren i Borregaard.

Tredje gang

Dette er det tredje utslippet på ca. halvannet år. Borregaard en miljøbot på to millioner etter utslippet av smøreolje senvinteren 2006, som gikk hardt utover fuglelivet i Hvalerskjergåden og ved naturreservatet på Øra. De venter på straffen for utslippet av kvikksølv i oktober i fjor. Og så skjer altså dette.

Nå må en forebyggingskultur på plass igjen, mener Bugge.

- Dette er en klart styrt politikk fra konsernledelsens side. For å få ut maksimalt utbytte så må man gå ned på vedlikehold og antall ansatte på vakter, og andre forhold som har med driften å gjøre.