Hopp til innhold

Krever nye runder om ulv

Fra begge sider i rovdyrpolitikken kommer det krav om nye runder for å få i stand et bredt politisk forlik.

Ulv i Halden

Ulv i Halden

Foto: Privat

Fremskrittspartiets Oskar J. Grimstad prøver å lokke Senterpartiet ut av regjeringens fold ved å foreslå et felles representantforslag om en mer restriktiv rovdyrpolitikk.

– Senterpartiet trenger sårt en vinnersak, sier Grimstad til NTB.

Oskar Grimstad

Oskar Grimstad.

Foto: Trond Vestre / NRK

Han mener Frp, Høyre og Sp sto så nær hverandre i forhandlingene at et felles representantforslag lett vil kunne bli utarbeidet.

– Sammen har vi 82 mandater og vi trenger bare tre utbrytere på å få lagt om rovdyrpolitikken i dette landet. Jeg vet at det finnes mange i Ap og KrF som er enige med oss, sier Grimstad.

Han legger til at Frp sannsynligvis vil fremme forslaget alene dersom Høyre og Senterpartiet ikke vil være med.

Nye initiativ

Senterpartiets forhandlingsleder i rovdyrforhandlingene Erling Sande sier han vil vurdere Frps henvendelse når den kommer, men levner Grimstad lite håp.

– Jeg har ingen tro på at et slikt forslag vil få flertall på Stortinget. Vi vil i stedet jobbe innad i regjeringen for å få på plass en bedre rovdyrpolitikk, sier han.

Venstre og SV utgjør motsatsen i rovdyrpolitikken, mens Ap og KrF inntar en form for mellomposisjon. Men også SV vil ha nye samtaler om et bredt forlik etter at forhandlingene brøt sammen natt til onsdag.

– Dessverre så det ut til at enkelte i rovdyrforhandlingene var mer opptatt av symbolpolitikk og valgkamp enn å få ned tapet av sau og tamrein. Nå håper jeg partene har fått en god natts søvn, og kan være villige til å møtes igjen, sier SVs forhandlingsleder Snorre Valen.

Han sier partiene var millimetere fra å komme til en enighet og ber om nye forsøk.

– Både rovdyrtilhengere, lokalbefolkning og bønder med beitedyr har all mulig interesse av en langsiktighet i rovdyrforvaltningen. Dette kan vi få gjennom et forlik, sier Valen.

Hvis ikke alle partier vil møtes på nytt, vil SV sende en egen invitasjon til Venstre, KrF, Senterpartiet og Arbeiderpartiet. Nær løsning KrFs Line Henriette Hjemdal mener det er flertall i Stortinget for flere av punktene som samlet sett ikke førte til en avtale natt til onsdag.

– Vi var nær en løsning. Kristelig Folkeparti er veldig opptatt av rovdyrpolitikken og klar til å bidra hvis regjeringen fremmer en ny sak, sier hun til NTB.

Hjemdal sier KrF ønsker resultater og åpner for at det kan bli løsninger som danner flertall, selv om det ikke blir et forlik som favner alle. Hun mener stortingsflertallet kan samle seg om tiltak som færre streifende hannbjørner, effektivt uttak av rovdyr som gjør stor skade, bedre kompensasjon og større lokal
styring med bestandene.

Også kravet om nødvergerett for hund og ønsket om å inkludere grenseulven i bestandstallet gjennom en avtale om felles forvaltning med Sverige, mener Hjemdal det er mulig å oppnå flertall for.

Snorre Valen sier SV var villig til å strekke seg langt, men han holder fast ved kravet om at bestandsmålene for rovdyr ikke skal reduseres, slik blant andre Sp vil.

– Det er ikke valpekull og ynglinger som gjør størst skade, men streifdyr fra Sverige, sier Valen.

Står til 2013

Forhandlingsleder Eirin Sund (Ap) brøt forhandlingene klokken 3 natt til onsdag og konstaterte at toget var gått. Rovdyrforliket fra 2004 blir dermed stående til valget i 2013.

– At taktikk skal føre til at de ikke klarer å lande et forlik, når det er flertall på Stortinget for innstramming, er helt uakseptabelt for dem som sliter med rovdyr tett innpå seg, sier leder Nils T. Bjørke i Norges Bondelag.

Naturvernforbundets leder Lars Haltbrekken er mer positiv.

– For rovdyrene var trolig dette det beste vi kunne oppnå. Det er svært viktig at ynglemål for ulv og bjørn ikke blir redusert. Frp, Sp og Høyre motarbeider godt naturvern og har stått for en politikk som nærmest kunne ha utryddet rovdyrene, sier han.

– Man hadde stått seg på en enighet

Som vi har hørt i nyhetene onsdag mener lederen i rovviltnemnda i Østfold, Eirik Milde, at situasjonen slik den er nå er beklagelig.

– Man hadde stått seg på å ha en enighet i Stortinget om det som gjelder rovdyr, men jeg må jo registrere at dette har skjedd, sier Milde til NRK.no.

Forhandlingsbruddet betyr at rovdyrforliket fra 2004 fortsetter å være gjeldende. Når det gjelder ulv er bestandsmålene tre årlige ynglinger for Østfold, Akershus og Hedmark, og seks årlige ynglinger for gaupe.