Normal

Krever milliarder til trelastindustrien

AP og LO i Østfold vil at regjeringen allerede i revidert nasjonalbudsjett for 2012 viser vilje til å øke statens bidrag til forskning og utvikling i skog og treforedling.

Borregaard, Sarpsborg

LO OG AP I ØSTFOLD STILLER KRAV. Det må opprettes tilskuddordninger til forsknings- og utviklingsarbeid i bedriftene som er mange ganger større enn i dag.

Foto: Rainer Prang / NRK

Østfold Arbeiderparti og LO i Østfold hadde 12. april i år et samråd om utsiktene for norsk treforedlingsindustri.

Møtet fant sted på Borregaard Fabrikker i Sarpsborg, og ble i en viss grad preget av at Peterson var meldt konkurs, og at Borregaard er lagt ut for salg.

Til stede var representanter for fagbevegelse og parti både sentralt og fra skogs- og treforedlingsfylker på Østlandet, og det var allmenn oppslutning om et krav overfor regjeringen om å starte en offensiv for å bevare og utvikle skogbruk og treforedling.

- Det trengs milliardbeløp, som må trappes opp til et nivå som tilsvarer de aller største næringssatsingene i nasjonens historie, sier LOs distriktssekretær i Østfold, Ulf Lervik til NRK.no.

LO og Ap i Østfold vil at det allerede i revidert nasjonalbudsjett for 2012 må det signaliseres vilje til en kraftig økning i statens bidrag til FoU i skog og treforedling.

Les også:

M. Peterson & Søn AS i Moss

HARDT PRESSET I MARKEDET. Norske fabrikker, som produserer papir, cellulose, trekjemiprodukter, tremasse og trefiberplater har store utfordringer. Peterson i Moss gikk konkurs tidligere i år.

Foto: Heiko Junge / Scanpix

Vil ha friske midler

I følge LO og Ap i Østfold må det også komme friske midler, som kan benyttes til etablering av de første ressurssentrene for skogbruk og treforedling.

Det etterlyses nå politiske signaler om vilje til en kraftig satsing i åra framover.

- I tillegg til opptrapping av FoU i bedriftene, må det opprettes ekspertisesentre eller inkubatorer, som utvikler kompetanse på tvers av bedrifter og bransjer.

Kompetansesentrene må fordeles og lokaliseres der det er sterke bedrifter og klynger som kan skape innovative miljøer, sier Lervik.

Les også:

Ulf Lervik , LO Østfold

ULF LERVIK LO ØSTFOLD. - Utviklingsarbeidet må følges opp gjennom hele prosessen fra ide fram til reelt salg av nye produkter, sier Lervik.

Foto: NRK

- Må være best i verden

LO og Ap i Østfold mener det er nødvendig med en høy bearbeidelsesgrad av norske råvarer for at Norge skal kunne forsvare det høye inntekts- og kostnadsnivå.

De forventer at fornybare ressurser i skogen vil øke i åra framover, særlig hvis det etableres en rasjonell skogsdrift, med tilhørende transport og industri.

- Klarer vi å ligge i front med å utvinne verdifulle stoffer og produsere etterspurte varer, kan vi også videreforedle importerte råvarer. Men da må vi være blant de beste i verden, sier Lervik.

LO og Ap i Østfold mener det kan gjøres med mer avansert byggeteknikk, med produksjon av drivstoff og andre energiformer, der også småvirke og skogsavfall kan benyttes, og særlig gjennom bioraffinering av ulike komponenter i tre og andre planter.

Det som tidligere var avfall, kan gjennom avanserte prosesser bli verdifulle og etterspurte produkter, og det trengs en hel tiltakspakke som omfatter alt fra skogskjøtsel, via transport til industriell bearbeidelse og salg.

Les også:

Borregaard, Sarpsborg

UTVIKLE KOMPETANSE PÅ TVERS AV BRANSJER. I tillegg til opptrapping av FoU i bedriftene, må det opprettes ekspertisesentre/inkubatorer som utvikler kompetanse på tvers av bedrifter og bransjer, mener LO og Ap i Østfold.

Foto: Rainer Prang / NRK

Borregaard er strategisk viktig

Den mest avanserte treforedlingbedriften i Norge er utvilsomt Borregaard, heter det fra LO og Ap i Østfold.

Det pekes på at bedriften på sine spesialområder er verdensledende, og at Borregaard har en meget aktiv forsknings- og utviklingsvirksomhet.

- Det er av stor strategisk betydning for norsk treforedling at denne bedriften bevares og sikres videre utvikling. Det forutsetter aktive eiere som ser Norge som den selvfølgelige standplass for virksomheten, sier Ulf Lervik.

Les også:

Kan ikke vente

I og med at salgsprosessen på Borregaard er i full gang, sies det fra LO og Ap i Østfold at det ikke er tid til å vente på utredninger eller nye virkemidler, og de ønsker at staten umiddelbart må synliggjøre vilje til å medvirke til å gjøre en vennlig overtakelse mulig.

Kravene fra Østfold til regjeringen er at forskning og utvikling i næringslivet må trappes kraftig opp, og at må opprettes tilskuddordninger til forsknings- og utviklingsarbeid i bedriftene som er mange ganger større enn i dag.

Statlige tilskudd til forskning og utvikling i bedriftene vil være det mest effektive virkemidlet for å sikre at treforedlingsbransjen velger Norge som sin standplass, heter det fra LO og Ap i Østfold.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Ulykke i Svinndal

    Det har vært en trafikkulykke i Lunderveien i Svinndal, og Moss og Indre Østfold brannvesen er på vei.