Hopp til innhold

Elvestuen om Viken Park: – Det viktigste nå er at disse planene stoppes

En rekke politikere krever at planene om Viken Park stoppes etter NRKs avsløringer. Flere av de lokale partiene har snudd.

Ola Elvestuen

Stortingspolitiker Ola Elvestuen (V) står i planområdet til Viken Park og ser utover landskapet.

Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

– Det viktigste nå er at disse planene stoppes av Fredrikstad og stoppes i kommunestyret.

Tidligere klima og miljøminister Ola Elvestuen (V) reagerer på det NRK har fortalt om prosessen med Viken Park i Fredrikstad.

Prosjektet vil bli et av de største naturinngrepene i Norge dersom det vedtas av politikerne i byen etter sommeren.

Ola Elvestuen

I mars var Ola Elvestuen med opp til planområdet sammen med NRK.

Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

På lørdag fortalte NRK om hvordan naturen ikke ble kartlagt da det ble bestemt at området kunne brukes til næring. Kommunen sier de har fulgt alle retningslinjer og lovverk.

NRK har også funnet bindinger i planarbeidet. De involverte mener bindingene er uproblematiske.

NRK har snakket med en rekke rikspolitikere som reagerer på funnene:

Sofie Marhaug fra Rødt står på talerstolen på Stortinget
NTB

Rødt mener prosjektet må stanses

Viken Park må stanses og det er ikke for sent. Fredrikstad kommune har fortsatt mulighet til å stoppe denne galskapen, sier Sofie Marhaug, nestleder i Rødt.

Hun varsler at de kommer til å spørre kommunalministeren i Stortinget om planene oppfyller lovens krav til konsekvensutredninger. Hun kaller saken rystende.

– Hvis ministeren mener dette er forskriftsmessig, må reglene endres, sier Marhaug.

Ingjerd Schou
Anette Karlsen / NTB/Scanpix

Forskrekket Høyre-politiker mener saken bør gjennomgås

Stortingsrepresentant for Østfold, Ingjerd Schou (H), reagerer på prosessen.

– Omfanget gjør at jeg forskrekkes litt over at man ikke har gjort en ordentlig sakshåndtering i forkant.

– For tilliten til hele vår forvaltning og vårt demokrati tror jeg det er viktig å ta seg bryet med å få andre til å kikke på om dette er en sak som holder vann. Både det rent saksmessige og håndteringen politisk.

Une Bastholm, stortingsrepresentant, MDG
Ksenia Novikova / NRK ENG2

– Dette er sjokkerende udemokratisk

Stortingsrepresentant for MDG, Une Bastholm, vil stille spørsmål til klimaministeren om saken.

– Det her er en sjokkerende udemokratisk prosess, hvor naturen taper, men tydeligvis også matjord.

Bastholm mener lokalpolitikerne ikke har blitt godt nok opplyst.

– Jeg vil oppfordre kommunepolitikerne til å se en gang til på saken. Og så vil vi kjempe for at skogen reddes.

Andreas Bjelland Eriksen
Frode Fjerdingstad / NRK

Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) mener systemet må endres

– Denne saken dokumenterer godt det vi har sagt lenge, nemlig at det er behov for systemendring.

Statsråden vil ikke kommentere hva som bør skje med Viken Park videre. Men han åpner for at kommunen og de andre aktørene kan ha rett i at de har fulgt loven – at systemet bare er sånn.

– Det er vanskelig å vurdere for meg, men det er fullt mulig. Og det bekrefter hvor viktig det er med systemendring.

Miljøpolitisk talsperson i SV.
SV

SV reagerer på prosessen

– Vi svikter naturavtalen hvis ikke administrasjonen informerer tydelig nok om konsekvensene av utbyggingen, sier miljøpolitisk leder i SV, Gunnell Sandanger.

– SV vil ha en tydelig innstramming i arealpolitikken.

Fortetting av grå arealer, interkommunale samarbeid og arealregnskap er ting hun peker på.

– Arealregnskap må på plass både i den enkelte kommune, fylkesvis og på nasjonalt plan.

Elvestuen ber politikerne si nei.

– Det er så store naturødeleggelser og så store masseuttak. Det er så enorme områder det er snakk om, at det i seg selv må være nok til å si nei. Denne saken må få et etterspill.

Les også Historien om Viken Park: Bindinger, manglende info og politikere som ikke ante hva de stemte på

Heidi Oskarsen

– Helt fremmed for oss

For bare et halvt år siden var det begeistret stemning i bystyret i Fredrikstad. Det ble enstemmig ja til at planene skulle sendes ut til høring. Også tidligere i prosessen har prosjektet blitt heiet fram av alle partiene i byen.

Nå forteller flere lokalpolitikere at de har snudd.

Et portrett av Silje Louise Waters, SV i Fredrikstad
Privat

Silje Louise Waters, gruppeleder i SV i Fredrikstad

Waters forteller at SV kommer til å stemme nei til utbyggingsplanene.

– Egentlig blir jeg litt uvel. Jeg blir faktisk litt dårlig av det. Fordi jeg husker den prosessen godt, sier gruppeleder i SV i Fredrikstad.

Hun sier det som kom frem i konsekvensutredningen om rødlistede arter var helt fremmed for henne i arealplanprosessen.

Hannah Berg, stortingskandidat for Rødt i Østfold
NRK

Hannah Berg, gruppeleder i Rødt i Fredrikstad

Lokallaget i Rødt innrømmer at de ikke hadde skjønt konsekvensene og vedgår at alarmklokkene burde ringt. De satte seg ned og gikk gjennom sakspapirer på nytt etter NRKs sak.

– Jeg tror ikke mitt parti kommer til å kunne stille seg bak områdereguleringen med det som har kommet frem, sier Berg.

Hun mener planprosessene må bli bedre i Fredrikstad.

– Vi forventer at det blir en reell oppvask.

SIri Martinsen i Arbeiderpartiet
NRK

Siri Martinsen, gruppeleder Arbeiderpartiet i Fredrikstad

Arbeiderpartiet har vært en pådriver for Viken Park. De har ikke endret standpunkt.

– Nei, det er ingen endring. Vi får den saken til behandling over sommeren, og da kommer vi til å lese den godt, som vi gjør med alle saker. Vi skal se på alle innspill som er kommet, sier Siri Martinsen.

– Dette området ble i sin tid satt av til regionalt næringsområde fordi vi tapte kampen om arbeidsplasser.

Kolbjørn Westberg
Privat

Kolbjørn Westberg, gruppeleder i KrF i Fredrikstad

Kolbjørn Westberg sier Krf må gå en ny runde med saken etter informasjonen som kom fram på lørdag.

– Vi har ikke helt landet ennå etter den nye informasjonen. Før saken kommer opp i bystyret kommer vi nok til å ta noen runder i skogen og se, i tillegg til å innhente ekstra informasjon. For det virker som det er ting som ikke har kommet helt fram, sier Westberg.

Jonas Qvale, Bymiljølista Fredrikstad.
Kristine Lind Andreassen

Jonas Qvale, leder i Bymiljølista i Fredrikstad

Også Bymiljølista i Fredrikstad sier at de vil stemme mot utbyggingen.

– Jeg tenker at det kanskje er noe systemfeil i hvordan vi behandler store plansaker, særlig hvor det forsvinner natur eller LNF-områder. Når vi får grønt lys i nesten alt i arbeidet med arealplanen, at det ikke har noen konsekvenser for naturmangfold, så tenker jeg at det er noe rart i hvordan disse sakene utredes.

Portrett av Ole Johan Lakselv, Fremskrittspartiet i Fredrikstad
Privat

Ole Johan Lakselv, Fremskrittspartiet i Fredrikstad

FrP i Fredrikstad har ingen planer om å snu.

– Dette er et sårt tiltrengt næringsareal for Nedre Glomma-regionen.

– Det er riktig at det er et stort inngrep i terrenget, men vi mener fordelene med å samle næringer i en park som dette gir store fordeler med tanke på å spare natur andre steder. Vi håper dette vil gi nye arbeidsplasser og verdiskapning, og vi mener det er alt for sent å snu nå.

Tidligere har både MDG og Venstre sagt til NRK at de har snudd i saken og kommer til å stemme nei.

Men hverken Fremskrittspartiet, Høyre eller Arbeiderpartiet har endret standpunkt. Alle tre partiene er positive til næringsområdet, blant annet fordi det vil gi arbeidsplasser til hele regionen og ta Fredrikstad inn i det grønne skiftet. Og sammen har de flertall i bystyret i kommunen.

Du skal ha et hjerte av stein hvis du ikke blir berørt av denne saken! Og hjerte av stein har ikke vi i Høyre, altså, sier Anne Lisbeth Undahl, gruppeleder i Høyre i Fredrikstad, leende.

Men i stedet for å si tvert nei, planlegger Høyre å dykke dypt ned i detaljene for å sørge for at planene blir så miljøvennlige som mulig, forklarer Undahl.

Dette er ikke et gammeldags industriområde, dette er en del av det grønne skiftet. Det har vært ønsket både av fylkeskommunen og nabokommuner, slik vi har forstått det. Så må vi finne ut hvordan vi gjør det, sier Undahl.

Nærbilde av skog Toftebergskogen

I skogen finnes det store naturverdier. Både rødlistede sopparter, gammelskog og dyreliv.

Et tre med sopp

Utbyggingen vil få store konsekvenser for naturen i området.

Gammelskog

Denne delen av skogen er svært gammel. Da NRK var i området med biolog Ola Martin Wergeland Krogh, undersøkte han alderen på flere av trærne. Ett var over 230 år gammelt.

Gammelt tre i Toftebergskogen

I planområdet er det registrert vilt og en rekke fuglearter.

Skog på Tofteberg

I planområdet finnes det også plantet skog.

Hul eik

Heidi Oskarsen og Ola Wergeland Krogh måler en hul eik innenfor planområdet. Hule eiker har et spesielt vern.

Mener saken har vært tilstrekkelig belyst

Administrasjonen i kommunen har ansvaret for å opplyse saker før de kommer til politisk behandling.

Per-Erik Torp, konstituert leder for seksjon for kultur, miljø og byutvikling, uttalte i lørdagens sak at kommunen har fulgt gjeldende lovverk og retningslinjer. De mener saken har vært tilstrekkelig belyst.

– Vi ser ingen grunn til å ta noe selvkritikk, sa Torp.

I forbindelse med at området ble satt av til næring i 2020, skrev kommunen helt tydelig til politikerne at det gjenstod å gjøre grundigere naturkartlegginger, påpeker de. Dette står i konsekvensutredningen.

Per-Erik Torp

Per-Erik Torp, konstituert leder for seksjon for kultur, miljø og byutvikling i Fredrikstad kommune.

Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

– Min oppfatning er at vi har hatt god kontroll. Det vil man se når politikerne får den endelige planen til sluttbehandling, at rammene fra både staten og kommunen er fulgt, sier Torp.

Først etter sommeren skal politikerne si ja eller nei til utbyggingen som er foreslått.

Hei!

Vet du noe mer om prosessen rundt Viken Park? Eller har tips om andre interessante naturinngrep? Ta kontakt med teamet bak «Norge i rødt, hvitt og grått» og «Oppsynsmannen».