Hopp til innhold

Jobber på grensestasjon: – Flau over å representere Norge

I 20 år har Trond Erik Grundt jobbet med å få svensker og nordmenn til å krysse grensa uten problemer. Akkurat nå er det en komplisert jobb.

Svenske Kjell Olsén (t.v.) og norske Trond Erik Grundt er kolleger i Gränstjenesten. Grensa som skiller de to landene går tvers gjennom bygget der de har kontor.

Svenske Kjell Olsén (t.v.) og norske Trond Erik Grundt er kolleger i Gränstjenesten. Grensa som skiller de to landene går tvers gjennom bygget der de har kontor.

Foto: Privat

– Internt på kontoret er jeg flau over å representere Norge nå, sier Trond Erik Grundt.

Han jobber i Gränstjenesten som har kontorer i et bygg som ligger både i Eidskog kommune i Norge og i Eda i Sverige. Halvparten av kollegene er svenske og halvparten er norske. De siste ukene har han fått en nærmest endeløs rekke henvendelser fra folk som er rammet av de stengte grensene.

Det er nemlig tusenvis av svenske arbeidstakere som har jobb i Norge, men som ikke har kommet seg på jobb etter at grensene ble stengt for de aller fleste arbeidsinnvandrere 29. januar. Nå står norske bedrifter uten viktig arbeidskraft, og de ansatte får ikke lønn.

De får heller ikke noen trygdeytelser verken i Norge eller i Sverige.

Grensene ble stengt for å begrense import av koronasmitte. Men siden svenske grensependlere har blitt testet hver eneste uke, mener Grundt det bør være mulig å åpne grensen for dagpendlere uten at det kommer mye smitte fra dem som skal på jobb.

Samtidig mener han Norge raskt bør få på plass en økonomisk støtteordning.

– Det kan for eksempel være en refusjonsordning der arbeidsgiveren får mulighet til å betale ut lønn, men på et litt lavere nivå, og så få refundert dette fra staten. Det er et enkelt forslag uten mye bruk av byråkrati, lyder forslaget fra Grundt.

Sverige gir Norge ansvaret

Tirsdag hadde arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) møte med sin svenske kollega Eva Nordmark for å diskutere problemet. Sveriges regjering har hele tiden sagt at dette er et problem Norge har skapt, og som dermed Norge må finne en løsning på.

Det fikk også Isaksen høre i møtet.

Arbeids- og sosialministeren kommenterer trygdeoppgjøret

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Isaksen kunne ikke presentere et forslag, noe som ifølge Dagens Nyheter skuffet Nordmark. Men Isaksen er enig i at det haster å finne en løsning.

– Vi kommer til å være strenge på arbeidsreiser i lang tid fremover. Men grensependlere som bor i områder som i praksis er ett samfunn på hver side av grensa er i en spesiell situasjon. Derfor er det absolutt en mulighet for at vi åpner for denne gruppa før vi åpner for folk fra resten av EØS, sier Isaksen.

Lover avklaring raskt

Tirsdag ble et forslag fra SV om å gi svenske og finske grensependlere unntak fra innreiseforbudet stemt ned i Stortinget. Men det betyr ikke at ikke regjeringen tenker i samme baner.

De har bedt Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet (FHI) om å finne ut hvordan man kan åpne for at svenske og finske grensependlere kan komme seg på jobb i Norge. Han mener imidlertid det må skje på en måte som ikke innebærer import av mye smitte.

– Vi har dette på topp av agendaen, og har bedt folkehelsemyndighetene om raskt å få en skisse til hvordan vi eventuelt kan gjøre dette, sier Isaksen.

– Hva er tidshorisonten?

– Når vi sier raskt, så er det ikke noe vi har tid til å vente i ukevis på. Vi vil ha et raskt svar på hva som er mulige løsninger, sier Isaksen.

Samtidig som regjeringen jobber for å finne en løsning for folk som bor i grenseområdene, diskuteres fortsatt om arbeidsinnvandrere som står uten inntekt skal få noen form for økonomisk kompensasjon.

Isaksen sier regjeringen også jobber med å avklare dette.

– Det vanskelige har vært å se for seg at vi lager en helt ny type ytelse. Gjør vi det, så kan det ikke være en bare for svensker og finner, men for alle arbeidstakerne i hele EØS-området som har tjent opp en rettighet i Norge. Det kan være titusenvis, sier Isaksen.