Hopp til innhold

Vil gå gjennom mobilen til asylsøkere på grensa

Høyre vil stanse juks fra asylsøkere. – Svært inngripende, sier Datatilsynet.

Mari Holm Lønseth

FREMMER FORSLAG: Innvandringspolitisk talsperson i Høyre, Mari Holm Lønseth, mener sjekking av mobiltelefonen til asylsøkere vil bidra til å avdekke viktig informasjon.

Foto: Hans Kristian Thorbjoernsen

– Mange kommer uten reisedokumenter, men med mobiltelefon. Mobilen kan inneholde opplysninger om reiserute, identitet og nettverk i hjemlandet, sier Mari Holm Lønseth.

Hun er innvandringspolitisk talsperson i Høyre. De vil nå gi politiet hjemmel til å rutinemessig visitere asylsøkere på grensa.

Det kan sikre at asylsøkere ikke kommer med uriktig informasjon, mener Lønseth.

– Det er nødvendig for å få en rask avklaring om søkeren har krav på beskyttelse i Norge, eller om vedkommende skal returneres til hjemlandet.

Hun sier at forslaget kun gjelder asylregistrering.

Frp vil stanse terrorister og lykkejegere

I dag kan tolletaten rutinemessig visitere folk som reiser inn i landet, men politiet har ikke det samme grunnlaget for å visitere asylsøkere.

– Det er et paradoks, sier Lønseth.

– Den teknologiske utviklingen gjør at vi trenger regler tilpasset den digitale verden.

Stortingsrepresentant Erlend Wiborg (Frp) stiller seg bak forslaget.

– Flere terroristorganisasjoner prøver å sende terrorister til Europa og Norge. Det er derfor viktig å raskt vite om personen har reelt behov for beskyttelse, eller er en potensiell terrorist eller lykkejeger.

Erlend Wiborg, Stortingspolitiker for Fremskrittspartiet.

Erlend Wiborg, stortingspolitiker for Frp er positiv til Høyres forslag.

Foto: Fremskrittspartiet

I oktober 2017 løftet regjeringen et lignende forslag til høring. Planen var å ta i bruk teknologi og digitale verktøy for å øke kontrollen av asylsøkere.

I dag har vi mange mennesker som oppholder seg ulovlig i Norge. Som livnærer seg av kriminalitet og skaper enda mer jobb for politiet, sier Wiborg.

Datatilsynet: – Svært inngripende

Datatilsynet har forståelser for at politiet kan ha behov for å undersøke mobiler i noen tilfeller.

Jan Henrik Nilsen

Jan Henrik Nilsen, juridisk seniorrådgiver i Datatilsynet, mener forslaget er for inngripende.

Foto: Ilja C. Hendel / © Ilja C. Hendel

– Vi mener dagens regelverk, hvor det må foreligge tvil for å anta at utlendingen skjuler opplysninger om sin identitet, ivaretar dette behovet, sier Jan Henrik Mjønes Nielsen.

Han mener det kan oppleves krenkende hvis innholdet i mobilen lagres og gjøres tilgjengelig i utlendingsforvaltningen.

– Asylsøkere er sårbare og et innsyn og kopiering av opplysningene på mobiltelefonen kan oppleves som svært inngripende.

UDI har lagt frem tall som viser at i 2021 fikk 87 prosent av asylsøkerne innvilget asyl.

– Det må derfor stilles spørsmål om det er nødvendig og forholdsmessig med rutinemessig innsyn i mobiltelefonen, sier Nielsen.

Norsk forening for asylsøkere (Noas) mener at dagens kontrollrutiner fungerer bra.

Vi opplever at dette forslaget ikke er nødvendig, sier generalsekretær Pål Nesse.

Regjeringen: – Personvernhensyn må vurderes

Justis- og beredskapsminister Emilie Mehl sier til NRK at regjeringen skal vurdere saken.

Justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Justis- og beredskapsminister Emilie Mehl mener forslaget må drøftes og vurderes.

Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Regjeringen Solberg sendte dette forslaget på høring i 2017, uten at Høyre klarte å legge fram noe lovforslag før de gikk av i fjor høst.

Mehl mener problemstillingen må drøftes på nytt.

– Den nye regjeringen har saken til vurdering i departementet. Det er behov for å vurdere og drøfte problemstillinger opp mot personvernhensyn før det kan legges fram tydeligere og mer moderne regler om visitasjon av asylsøkere og undersøkelse av mobiltelefoner, enn hva man har i dag, sier Mehl.