Beboere ved akuttmottaket i Råde er redde for at det kan være IS tilhengere som kommer med flyktningstrømmen til norske mottak. Det ble hissig stemning på ankomstsenteret i dag - da asylsøkere fikk spørsmål om de fryktet IS i Norge etter Paris-terroren.

Er redde for at terrorister har fulgt dem til Norge

Asylsøkerne på Ankomstsenter Østfold er redde for at den terroren de flyktet fra nå skal ta dem igjen her i Norge.