Hopp til innhold

Her graver de for første gang på 115 år etter et vikingskip i norsk jord

Arkeologene har klødd i fingrene etter at nyheten kom om et nytt vikingskip i et jorde i Østfold. I dag begynte utgravningen.

Første spadetak etter Gjellestadskipet i Halden

GRAVER: Mandag ble de første spadetakene tatt ved Jellhaugen i Halden. Arkeologene håper på å finne spor av vikingskipet som skal ligge begravet på stedet.

Foto: Christian Nicolai Bjørke/NRK

– Det er stort å sette igang, og det blir spennende å se hva som skjer utover uka. Det tar nok ikke mange dager før vi kan støte på noe, sier Christian Løchsen Rødsrud fra Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo.

Christian Christian Løchsen Rødsrud fra Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo.

Eventuelle rester av skipet ligger under det avdekkende området som ligger bak Christian Løchsen Rødsrud fra Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo.

Foto: Christian Nicolai Bjørke/NRK

Han er arkeolog og prosjektleder for den historiske utgravingen ved skipet. Det er over 100 år siden forrige gang et vikingskip, Osebergskipet, ble funnet på norsk jord, men om det faktisk ligger et skip under bakken i Halden er uklart.

– Vi vet ikke hva vi kommer til å finne, eller hvor godt bevart det er, sier Rødsrud.

Mandag startet arkeologene det to uker lange og møysommelige arbeidet med å filtrere jordet i Østfold i jakten på kulturskatter.

– Det som er viktig for oss nå, er at vi gjør så lite skade som mulig på funnet, samtidig som vi trenger å få ut mer informasjon for å finne ut hva vi skal gjøre videre, sier arkeolog Sigrid Mannsåker Gundersen.

Camilla Cecilie Wenn (stående med ryggen til) tar de første spadetakene på Gjellestadskipet

De første 10-15 centimeterne er fjernet. – Hvis det er leire i grunnen, er det sannsynlig at vi kan finne noe treverk. Men det er vanskelig å si, sier utgravningsleder Camilla Cecilie Wenn fra Kulturhistorisk museum.

Foto: Christian Nicolai Bjørke/NRK

Radar i bakken

I fjor kjørte Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) over jordet i Halden med en spesiell firhjuling.

Den var utstyrt med en georadar som sendte elektromagnetiske signaler ned i jorda. Dermed klarte forskerne å se omrisset av et skip, uten å ødelegge jordet.

Bildene tyder også på at jordet har graver og bosetninger som kan være enda eldre enn Gjellestadskipet.

– Georadaren ga oss en kjempegod indikasjon på hva som ligger under jorda. Det var et viktig verktøy for å påvise mulige funn, sier arkeolog Rødsrud ved UiO.

De lyse delene av radarbildet er der signalet penetrerer undergrunnen og forsvinner. De mørke delene er der signalet blir reflektert tilbake på grunn av endringer i lagdeling eller strukturer i bakken.

Strukturer som for eksempel et vikingskip.

– Det kan være vanskelig å skille hva som er natur og hva som er kultur. Undergrunnsforhold varierer og det er ikke alltid det gir oss like gode signaler. Men leiren på Gjellestad er ideell for å bruke georadar, sier Rødsrud.

Funnstedet i Halden, der man har funnet et vikingskip

Georadaren har avdekket spor av et vikingskip og en rekke gravhauger og hus fra jernalder ved Jellhaugen i Halden kommune.

Illustrasjon: Norsk institutt for kulturminneforskning

Arbeidet videre

Det skal graves i to uker for å bekrefte eller avkrefte det georadaren har vist, og for å se på tilstanden til skipet. For det er en reell mulighet for at skipet har blitt til jord.

– Vi vet ennå ikke om det er et bevart skip det er snakk om. Det kan også være et avtrykk av et skip, sier avdelingsdirektør Leidulf Mydland hos Riksantikvaren til NRK.

Han legger til at det er viktig å få avklart om det faktisk er rester av et skip som ligger der, om det er store skader på skipet og om det er mulig å tidfeste når det er fra.

I Norge regner man med at det finnes omkring 350 skips- og båtgraver, der 13 av gravene regnes som skipsgraver med fartøy over 12 meter.

De fleste av vikingskipene som er funnet i Norge, er fra 900 tallet.