Håper å finne vikingskip

For første gang på 100 år skal det nå graves for å finne frem til et vikingskip. Nå skal arkeologene ned til Gjellestadskipet som ble oppdaget med georadar i fjor.

Funnstedet i Halden, der man har funnet et vikingskip

Her skal det graves for å finne ut hvor mye av vikingskipet som georadaren viste tidligere i år som er bevart. Mandag starter arkeologene å grave i Gjellestad-feltet i Halden kommune.

Illustrasjon: Norsk institutt for kulturminneforskning

– Vi håper å finne treverk, sier arkeolog Sigrid Mannsåker Gundersen.

Nyheten om et nytt vikingfunn gikk verden rundt i fjor og nå skal skipsgraven åpnes, forteller arkeolog Sigrid Mannsåker Gundersen.

Arkeologene håper de skal få vite mer om hva slags skip det handler om og hvordan bosettingen rundt Jellhaugen ved Halden var.

– Jeg gleder meg og er veldig spent, sier arkeolog Sigrid Mannsåker Gundersen i Østfold fylkeskommune til NRK.

Hun forteller at radaren har vist et skip og fem hus. Målet er å få sett hvor mye det er igjen av disse bosettingene og skipet.

– Vi håper å finne treverk og at noe av skipsgavlen er bevart, forteller hun.

gravhaug

Dette jordet kan romme både et vikingskip og en bosetting. Det viste en georadar under undersøkelser i fjor.

Foto: Tore Meek / NTB scanpix

350 skipsgraver

Det skal graves i to uker for å bekrefte eller avkrefte det georadaren har vist. Og for å se på tilstanden til skipet. Det er også viktig å se om man kan få tidfestet når skipet er fra.

De fleste av vikingskipene som er funnet i Norge er fra 900 tallet. Før det graves i Østfold vet man heller ikke om bosettingen og vikingskipet stammer fra samme tid.

Og to steder i skipsgraven vil bli undersøkt, først og fremst for å avklare tilstanden til skipet.

I Norge regner man med at det finnes omkring 350 skips- og båtgraver i Norge, der 13 av gravene regnes som skipsgraver med fartøy over 12 meter.

Les også: Riksantikvaren sjokkert: – Dette er nasjonale ikoner. De må bevares

Slike skipsgraver kan inneholde både menn og kvinner og tidligere funn er blitt koblet til maktpersoner fra vikingtiden.

vikingskip

Norge er det landet i verden med best bevarte vikingfunn. Tre av skipene er oppbevart på vikingskipshuset på Bygdøy. Ennå vet man ikke når et nytt museum skal stå klart.

Foto: Marianne Rustad Carlsen / NRK

Gjenskapes digitalt

Det er Riksantikvaren som skal bestemme hva som skal skje når man får resultatene. Både Riksantikvaren, Østfold fylkeskommune og Kulturhistorisk museum er involvert i dette.

Hos Riksantikvaren er man også spent på hva gravingen vil vise.

– Det er primært etter at vi har sett hva vi finner at vi skal gå videre og tenke på hva vi skal gjøre med funnene, sier avdelingsdirektør Leidulf Mydland hos Riksantikvaren til NRK.

Han understreker at det er mye usikkerhet knyttet til det georadaren har vist.

– V i vet ennå ikke om det er et bevart skip det er snakk om. Det kan også være et avtrykk av et skip, sier han. Mydland legger til at det er viktig å få avklart både om det er et faktisk skip som ligger der og om det er store skader på skipet.

Både gamle skrifter, metallsøkerfunn og georadar har lenge pekt på at det er gravminner på stedet. Og sporene som kom fram ved bruken av georadaren var oppsiktsvekkende.

Målet er å kunne gjenskape bosettingen og skipet digitalt. Men det er først etter at man har sett om det er mulig. Alt avhenger av hva man finner i løpet av de to neste ukene.

Kulturstrøm

  • «Friends» 25 år

    Tror ikke «Friends» hadde blitt akseptert i dag:

    - Nei, mener Friends-forsker. Nå er det 25 år siden første episode kom ut.
  • Facebook kvitter seg med apper

    Facebook har kvittet seg med tusenvis av apper som feilaktig kan ha misbrukt brukernes personopplysninger, opplyser nettsamfunnet fredag, skriver Washington Post. Facebook startet en prosess i vår, som tiltak etter episoden med Cambridge Analytica.