Har vurdert å stenge skoler

Folkehelseinstituttet kom fram til at de økonomiske konsekvensene ville ha blitt for store.

Skoleelever

(Arkivfoto)

Foto: Scanpix / Scanpix

Les også:

Det er under en måned til skolestart. Skoler og institusjoner kan være ekstra utsatte for svineinfluensasmitte.

Å stenge norske skoler er derfor et av tiltakene Folkehelseinstituttet har vurdert for å hindre smitte av svineinfluensa i Norge.

Det sier direktør Bjørn-Inge Larsen.

– Vi har vurdert det som et av mange tiltak. Men foreløpighar norske helsemyndigheter kommet fram til at vi ikke stenger skolene.

Har sendt ut brosjyrer

Selv om å stenge skoler der det er smitte kan gi noe mindre spredning, mener instituttet at det ville ha gitt for store ringvirkninger.

– Det kunne ha gitt en smittereduksjon, men konsekvensene for samfunnet for øvrig hadde blitt for store, sier Larsen.

Folkehelseinstituttet har laget brosjyrer som de vil sende til skolene i forkant av skolestart.

Der gis det råd om hvordan å begrense smittespredning.

Mange unge samles igjen etter ferien, og faren for å bli smittet er til stede, selv om den ikke nødvendigvis er større enn andre steder.

– På enkelte skoler i Europa har smitten spredt seg mye, men generelt har det ikke vært noen større smittefare på skoler.

– Det viktigste er at skolene innfører smittereduserende tiltak, og at barn som er syke holdes hjemme slik at de ikke sprer smitten videre, sier han.