Går i strupen på Helsetilsynet etter tilsynsbesøk

Styrelederen ved tannklinikken Tannféen i Moss mener en foreløpig tilsynsrapport fra Helsetilsynet inneholder flere feil og unøyaktigheter.

Tannfeen

Tannklinikken Tannféen i Moss.

Foto: Espen Torgersen

Styreleder hos Tannféen, Nils Sundling, sendte fredag svaret deres, etter tilsynet fra Helsetilsynet i midten av september. Tilsynet var ment å sjekke journalsystemet og den enkeltes tannleges journalføringsplikt.

Sundling sier og skriver at han mener den foreløpige rapporten har flere feil og unøyaktigheter.

Norsk og engelsk i journalene

Blant annet skriver Helsetilsynet i sin foreløpige rapport at journalene føres delvis på norsk og engelsk.

– Det er feil, sier Sundling og forteller at de har gått gjennom 300 journaler etter at tilsynet var på besøk.

– Det finnes noen journaler hvor det er engelske ord innimellom. Men å si at journalene skrives på engelsk er positivt feil. De skrives på norsk og til dels veldig bra norsk, mener styrelederen.

Han understreker at Helsetilsynet i sin foreløpige rapport ikke skriver noe om at journalene er dårlige eller feilaktige ført.

– Helsetilsynet er når som helst velkommen til å gå gjennom dette, sier Nils Sundling videre.

Kritisert for at assistenter skriver journaler

Den foreløpige tilsynsrapporten bemerker også at journalene føres av tannlegeassistenter.

– Det er ingen bestemmelser om at det er tannlegen som skal føre journalen selv. Tannlegen skal være ansvarlig for journalføringen, svarer Sundling.

Han forklarer at det er tannlegen som fører journalene sammen med assistentene, som skriver.

– Hva med punktet om at personell ikke er i stand til å lese journaler?

– Det er sånn i Norge at man kan få lisens til å være tannlege uten at man må kunne norsk. Da kan vi ikke pålegge en tannlege til å kunne norsk, svarer styrelederen.

Han mener tannlegene ved senteret i Moss fint forstår det som står i journalene og at det ikke ligger noen helserisiko knyttet til dette.

Avviser alvorlige feil og mangler

På spørsmål om Tannféen driver med alvorlige feil i sine systemer, avviser styreleder Nils Sundling dette.

– Det å drive med tannhelse, og menneskers helse generelt, er en veldig viktig jobb. Vi må rette oss etter lover og regler, og det mener jeg at vi gjør.

– Vi holdt på med dette i to og et halvt år før vi startet opp. Vi henter tannleger fra hele Europa, som er kjempedyktige. Vi har også et apparat og rutiner som vi mener ivaretar dette på en god måte, sier Sundling.

Helsetilsynet sier at de skal sende et svarbrev til Tannfeen. Før det vil de ikke kommentere saken.