Hopp til innhold

Garderobemannen-gründer har fått konkurskarantene

Erik Bøckmann nektes å starte nye selskap og påta seg verv de neste to årene.

Fasade med Garderobe-mannen-skilt

I januar i år ble Erik Bøckmann dømt til ti måneders fengsel for konkurskriminalitet. Denne dommen er ikke rettskraftig.

Foto: Benjamin Vorland Andersrød / NRK

Garderobemannen-gründer Erik Bøckmann er ilagt konkurskarantene i to år fra og med 11. april. Det kommer frem i en kjennelse fra Søndre Østfold tingrett.

Personer med konkurskarantene får ikke starte nye selskap eller påta seg – eller reelt utøve – nye verv, som for eksempel daglig leder, styreleder, styremedlem eller varamedlem.

I mer enn 20 år har Garderobemannen solgt garderober til folk over hele landet.

Siden 2020 har selskapet gått konkurs tre ganger. Den tredje konkursen var et faktum i mars i år.

En kvinne i oransje jakke, en person i en rødoransje jakke står sammen med flere andre med ryggen til, de står i en kø ved en lasterampe hvor det står et rosa skilt med garderobemannen over.

I mai 2020 sto kunder i kø utenfor et varelager for å forsøke å få varene de hadde kjøpt fra Garderobe-Mannen.

Foto: Elisabeth Sundling Petersen

– Bøckmann er etter rettens vurdering følgelig i den primære målgruppen for konkurskarantene. Hensynet til ansatte og andre som rammes, kan derfor ikke lenger bli avgjørende, skriver retten i sin avgjørelse.

NRK har foreløpig ikke fått kontakt med Erik Bøckmann. Det er derfor uklart om han kommer til å anke avgjørelsen.

I forkant av konkursene forskuddsbetalte hundrevis av kunder flere titalls millioner kroner for garderobeløsninger.

– Driften har i atskillig grad vært basert på kunders forskuddsbetaling. Dette har fått betydelige konsekvenser for selskapets kreditorer, kunder og lønnsmottakere, skriver retten.

Dømt for konkurskriminalitet

I januar i år ble Garderobemannen-gründeren dømt til ti måneders fengsel for konkurskriminalitet.

Retten mente han burde skjønt at selskapet ikke hadde midler til å drive videre mer enn ett år før den første konkursen i 2020.

I tillegg ble han dømt til å betale 26,5 millioner kroner i erstatning, og fradømt retten til å være styreleder og daglig leder i virksomheter i fem år.

Dommen er anket. Den er derfor ikke rettskraftig.

Les også Garderobemannens styreleder dømt til fengsel: Må betale millionerstatning

Fasade med Garderobe-mannen-skilt

– Lever og ånder for Garderobemannen

Etter konkursen i 2020 kom retten under tvil frem til at Erik Bøckmann skulle slippe unna konkurskarantene.

Da konkursen i 2022 ble en realitet, tok Fredrik Bøckmann, som er Erik Bøckmanns sønn, over driften.

«Jeg sitter ikke i styret eller er daglig leder. Årsaken til det er at pga konkursene for 2 år siden, så er det helt naturlig at jeg denne gangen vil få en konkurskarantene», skrev Erik Bøckmann til NRK i 2022.

Like før den tredje konkursen var et faktum i mars i år, trakk Fredrik Bøckmann seg fra alle verv.

Da konkursbegjæringen ble behandlet i retten, var det isteden Erik Bøckmann som møtte opp, i kraft av sin rolle som eneeier.

Utenfor retten sa han til Fredriksstad Blad at han hadde planer om å starte opp på nytt igjen enda en gang.

– Jeg lever og ånder for Garderobemannen, sa Bøckmann til avisen.

En mann i sort jakke og sort buske står med ryggen til ved siden av ham en med rutete skjorte og beige buske, foran dem en lan kø av mennesker, i bakgrunn trær og bak dem skimtes bygg

Det var lang kø for å hente ut forhåndsbetalte varer da Garderobemannen gikk konkurs i 2020.

Nytt selskap med datteren i spissen

Etter konkursene i 2020 og 2022 kjøpte eierne opp sitt eget varelager og startet opp med nye selskapsnavn.

NRK er ikke kjent med om det samme har skjedd etter konkursen i mars i år.

På Garderobemannens nettside har imidlertid selskapsnavnet «SD Norway AS» dukket opp.

Det er et nyopprettet selskap, der Erik Bøckmanns datter står oppført som styreleder og eneste styremedlem.

NRK har foreløpig ikke klart å komme i kontakt med Erik Bøckmanns datter.