Hopp til innhold

Slår alarm: Alvorlig syke barn får ikke den behandlingen de skal ha

Barn og unge med spiseforstyrrelser blir nå prioritert, men det har ført til uforsvarlige lange ventetider for barn og unge med andre lidelser.

Sykehuset Østfold, Kalnes

LANGE VENTELISTER: Rammede av spiseforstyrrelser blir prioritert i behandlingskøen, da må barn og unge med andre psykiske lidelser vente lenger.

Foto: Heidi Gomnæs

– Vi blir kontaktet av foreldre som skriker etter hjelp, sier Knut Olav Farbrot.

Han er leder for Utdanningsforbundet i Sarpsborg. De møter barn som sliter psykisk, og foreldre som er desperate etter å få hjelp til barna sine.

Knut Olav Farbrot

Utdanningsforbundets leder i Sarpsborg, Knut Olav Farbrot, har sendt bekymringsmelding om uforsvarlig lang ventetid.

Foto: Heidi Gomnæs / NRK

Når én pasientgruppe prioriteres, er det andre som havner lenger bak i køen.

De ser at spiseforstyrrelser har blitt en prioritert gruppe som fyller opp plassene på døgninstitusjoner i barne- og ungdomspsykiatrien i Østfold.

– Det betyr at barn og unge med andre alvorlige lidelser ikke får den ut behandlingen de skulle ha fått. Da blir de stående på ventelister uforsvarlig lenge.

Har sendt bekymringsmelding

Farbrot har møtt foreldre som ikke vet hvor de skal henvende seg når hjelpen uteblir.

Både Utdanningsforbundet og Fellesorganisasjonen har sendt en bekymringsmelding til Sykehuset Østfold, med kopi til Statsforvalteren.

Der uttrykker de bekymring for hva som skjer med tilbudet til de som har andre lidelser enn spiseforstyrrelser. De frykter tilbudet vil forsvinne.

– Hvis spiseforstyrrelser skal prioriteres bør det gjøres med friske midler, sier Farbrot.

Les også Slår alarm om spiseforstyrrelser: – De er sykere og yngre enn før

– Et helselotteri

Generalsekretær i Rådet for psykisk helse, Tove Gundersen, forteller at det som skjer i Østfold, også er en landsdekkende utfordring.

– Dette er et økende problem flere steder i Norge. Døgnkapasiteten er for dårlig for ungdommer. De blir et helselotteri knyttet mot hvem det er som faktisk får hjelp, sier Gundersen.

Tove Gundersen, generalsekretær i Rådet for psykisk helse

Generalsekretær i Rådet for psykisk helse, Tove Gundersen, mener dagens tilbud må styrkes.

Foto: Patrick da Silva Saether

I år har hun fått rekordmange telefoner fra barne- og ungdomspsykiatere som uttrykker sterk bekymring.

– Ungene som kommer inn er sykere og flere enn før. Når de først skal få hjelp, så er behandlingsforløpet mye mer komplisert og langvarig, fordi de kommer for sent inn.

Fagforeningene i Østfold mener det bør utredes hvordan manglende døgnplasser og lange ventelister påvirker tilbudet til andre barn og unge som er alvorlige syke.

Sykehuset deler bekymringen

Ved Sykehuset Østfold har alvorlige spiseforstyrrelser hos barn tatt opp mye av behandlingskapasiteten, bekrefter avdelingssjef i barne- og ungdomspsykiatrisk, Ragnhild Tranøy.

Det har ført til at sykehusene må gjøre tøffe prioriteringer.

Ragnhild Tranøy, avdelingssjef for barne- og ungdomspsykiatrien på Sykehuset Østfold.

Avdelingssjef i barne- og ungdomspsykiatrisk, Ragnhild Tranøy, deler bekymringen for barn og unge med psykiske lidelser.

Foto: Rahand Bazaz / NRK

Vi deler langt på vei den bekymringen som er beskrevet i bekymringsmeldingen. Vi har jobbet med denne problemstillingen siden i fjor høst, og hovedinnsatsen vår har vært å styrke de lokale poliklinikkene våre.

Regjeringen: – Svært beklagelig

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) sier til at regjeringen ikke prioriterer én gruppe foran andre.

– Spesialisthelsetjenesten gjør individuelle vurderinger basert på alvorlighet og forventet nytte av behandlingen. Tilbudet har blitt styrket under pandemien, og flere har fått hjelp. Samtidig har ventetidene økt. Det bekymrer oss.

Regjeringen jobber nå med å styrke tilbudet med en opptrappingsplan som skal legges fram i 2023.

Målet er at barn og unge som har psykiske utfordringer får tilgjengelig og nær hjelp.

– De som trenger hjelp, skal få det. Da er det svært beklagelig hvis noen som trenger hjelp opplever lang ventetid.

Les også Krever 2 milliarder kroner til styrking av psykisk helsetilbud

Elev, Wiktoria Rozalia Probola sitter i en stoL. på Frederik II videregående skole i Fredrikstad.