NRK Meny
Normal

Færre vil bli norsk statsborger

Ferske tall viser at norsk statsborgerskap ikke er like attraktivt for innvandrere.

Byggebransjen

IKKE INTERESSERT: Arbeidsinnvandrerne er lite interesserte i å få norsk statsborgerskap.

Foto: Arne Stubhaug

Overgang til norsk statsborgerskap de siste 37 år viser at det er færre som kan skifte statstilhørighet, som faktisk gjør det. Det kommer frem i en rapport fra Statistisk sentralbyrå som ble lagt frem i dag.

At mange arbeidsinnvandrere velger ikke å søke statsborgerskap har nok mye å gjøre med ønsket om å vende hjem til hjemlandet før eller siden

Bengt Morten Wenstøb

– Ikke helt som vi tror

Selv om antallet overganger til norsk statsborgerskap har økt i perioden 1977-2013, er det en stadig lavere andel blant dem som kan skifte statstilhørighet, som faktisk gjør det. Arbeidsinnvandrerne som har kommet til Norge etter EU-utvidelsen i 2004, bytter ikke i like stor grad statsborgerskap som flyktninger.

Stortingspolitiker Bengt Morten Wenstøb i Arbeids- og sosialkomiteen tror dette handler mye om identitet.

Han er representant for Østfold som har stor arbeidsinnvandring.

Bengt Morten Wenstøb, Øsfold Høyre
Foto: Hilde Erlingsen / NRK

– Å bytte statsborgerskap har mye med identitet å gjøre. Mange av de som søker om norsk statsborgerskap ønsker en ny start. Kanskje har de kommet til Norge som flyktninger. Norge markerer den nye starten gjennom høytidelige statsborgerseremonier. Det er bra og gir økt tilhørighet og trygghet, sier han.

Arbeidsinnvandrere lite interessert

Minst interesse for å bytte til norsk statsborgerskap de siste 37 årene, har innvandrere fra Norden, eldre EU/EFTA-land, Nord-Amerika og Oseania. Innvandrere fra nyere EU/EFTA-land, med minst syv års botid, søker sjelden om statsborgerskap.

– Dette er en gruppe som i antall har vokst kraftig siden EU-utvidelsen i 2004, men det er så langt få som bytter til norsk statsborgerskap når de har muligheten til det. I Norge bor det altså mange arbeidsinnvandrere som oppfyller botidskravet, men som ikke ønsker eller ikke har prioritert norsk statsborgerskap, skriver Statistisk sentralbyrå.

Wenstøb tror tilhørighet gjør at mange arbeidsinnvandrere ikke søker om statsborgerskap.

– At mange arbeidsinnvandrere velger ikke å søke statsborgerskap har nok mye å gjøre med ønsket om å vende hjem til hjemlandet før eller siden, sier han.

.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Tage Pettersen avstår etterlønn

    Tidligere ordfører i Moss og nå stortingsrepresentant for Høyre, Tage Pettersen, avstår etterlønn i Moss. Det skriver han på sin egen Twitter-konto. Pettersen søkte om og fikk innvilget halvannen måneds etterlønn. Dette skapte reaksjoner, og det er derfor politikeren likevel har valgt å avstå muligheten. I en SMS skriver Pettersen at han nå er ferdig med saken og ikke vil uttale seg utover dette.

  • Arbeidsulykke på Manstad

    En person er fløyet til Ullevål sykehus med hodeskader etter en arbeidsulykke ved Manstad kjøtt. Det var Fredriksstad blad som først omtalte saken. Til NRK sier operasjonsleder ved politet at de er på stedet og starter etterforskning, men vet lite om hva som faktisk har skjedd. Det skal være snakk om en fall-ulykke, men det er ikke kjent hvor alvorlige skadene er.