Svart-arbeidaksjon kan føre til anmeldelser

Bilverksteder og spisesteder nevnes som verstinger i Rogaland på å føre godkjente personallister. Dette sammen med andre forhold som er avdekket, kan føre til at flere kan bli anmeldt.

Bilverksted

Flere bilverksteder og spisesteder i Rogaland står i fare for å bli anmeldt av Skatt Vest for manglende personallister og andre skattemessige forhold.

Foto: Colourbox

Det varsles nye aksjoner i løpet av høsten etter at Rogaland kom dårlig ut i Skatt Vest sin storaksjon mot svart arbeid.

– Dersom reglene fremdeles ikke overholdes hos bedriftene vi har kontrollert, må vi ty til andre type kontroller eller vurdere anmeldelser, sier avdelingsdirektør i Skatt Vest, Marta Johanne Gjengedal.

Martha Gjengedal

Marta Johanne Gjengedal er avdelingsdirektør i Skatt Vest.

Foto: Picasa

Gjennom kontroller er det avdekket at Rogaland er det fylket på Vestlandet som kommer dårligst ut når det gjelder å føre godkjente personallister. Det er spesielt spisesteder og bilverksteder som bryter reglene.

I de groveste tilfellene fant Skatt vest arbeidsplasser der de ikke førte personallister og heller ikke hadde rett identitet på dem som jobbet der.

Skatt vest kan ilegge gebyrer på 8600 kroner ved første overtredelse og 17.200 ved gjentakelse innen ett år.

Mener karantene er veien å gå

Nå ønsker politiet i Stavanger sterkere virkemidler mot arbeidsgivere som bryter loven.

Politiinspektør i Rogaland politidistrikt Leif Ole Topnes mener nivået på gebyrene ikke svir nok for dem som bryter loven.

– Det kan være grunn til å tro at gebyrene er for lave, og at det bør vurderes høyere gebyrer for denne type lovbrudd, sier Topnes.

Han mener tilsynsmyndighetene og politiet bør ha sterke virkemidler for å komme useriøse arbeidsgivere som har ulovlig, utenlandsk arbeidskraft til livs.

– Karantene gitt av utenlandsmyndighetene kan være en preventiv virkning for disse arbeidsgiverne, sier han.

Samarbeider tett med Utlendingsdirektoratet

Leif Ole Topnes

Leif Ole Topnes, politiinspektør i Rogaland politidistrikt, ønsker sterkere virkemidler mot arbeidsgivere som bryter loven.

Foto: Politi.no

Politiet skal nå ha et møte med UDI (Utlendingsdirektoratet) og UNE (Utlendingsnemnda) om ulovlighetene i bransjen.

– Vi er i en prosess der vi ser på ulike muligheter for å få bukt på regelbruddene, sier Topnes.

Politiet har blikket rettet mot arbeidsplassene i regionen som de mistenker for svart arbeid og ulovligheter.

– Vi jobber med å bortvise utenlandske arbeidere fra landet, dersom ting ikke er som det skal på arbeidsplassen de tilhører. Likevel er vi nødt å samarbeide med UDI om dette, sier politiinspektøren.

I tillegg ønsker politiet mer myndighet til å kunne stenge et arbeidssted eller privatadresse som driver illegalt.

– Dette er en mer omfattende prosess og krever en lovendring, men dette ville vært en håndfast reaksjon som ville hatt god uttelling umiddelbart, sier Topnes.