Hopp til innhold

Gjellestadskipet: De 10 viktigste funnene

I to år har arkeologene jobbet i skipsgraven til Gjellestadskipet. Dette er de mest spennende funnene de har gjort.

– Alle funnene er på mange måter viktige. Det viktigste for meg er nok det samlede funnet, sier Christian Løchsen Rødsrud.

Han er arkeolog og prosjektleder for utgravningen av Gjellestadskipet.

Det har blitt gjort flere tusen funn siden utgravningen startet på et jorde i Halden sommeren 2020.

Dette er de ti viktigste og mest oppsiktsvekkende funnene, i tilfeldig rekkefølge:

Ravperle

En perle av rav er funnet som skiller seg mest ut.

Ravperle

– Den er veldig stor og ligger som et iøynefallende objekt i hånda, sier Rødsrud.

Prosjektlederen sier perlen er så stor at den neppe har sittet i et vanlig perlekjede.

– Det er som et symbolsk objekt og kan knyttes opp mot noe som er beskyttende for brukeren. I dette tilfellet kan det være for å beskytte personen i graven videre i dødsriket.

Perle/spinnehjul

Også en mulig perle.

Spinnhjul-perle

– Vi vet ikke om den er laget av glass eller om det er slipt stein enda. Vi tenker at det enten er en perle eller et spinnehjul.

Et spinnehjul var en del av et redskap som ble brukt til å spinne tråd i vikingtiden.

Gjenstanden er ikke helt gravd ut enda.

– Vi ønsker å forstå konteksten den ligger i, så vi vil ikke forhaste oss med å grave den ut.

Perlekjede

– Dette kan enten være et lite kjede, et armbånd eller en samling med perler.

Perlekjede

Perlene kan ha blitt brukt som valuta.

– Perlene er funnet i flere former og fasonger, og er nok de flotteste objektene som fremdeles er bevart fra skipsgraven, sier Rødsrud.

Ravperle

Ravperle.

Foto: Kulturhistorisk museum
Perlekjede

Perlekjede.

Foto: Kulturhistorisk museum
Spinnehjul-perle

Perle til spinnehjul.

Foto: Martin Tangen Schmidt / NRK

Nagler og kjølen

Arkeologene har samlet inn 1313 nagler i skipsgraven. Samlet kan de gi ett helhetsinntrykk av skipet.

Nagler, spikere

– Naglene og kjølen er nok de viktigste funnene, sier Rødsrud.

Selve kjølen er bevart i fire deler, der den lengste delen måler fem meter.

– Dette er rosinen i pølsa eller juvelen i krona, sa Rødsrud til NRK da den lengste delen ble løftet trygt ut.

Avtrykk av øks

En øks har blitt fjernet fra skipsgraven, men avtrykket ligger igjen.

Øks Gjellestad

– Det er rustflekken av øksen som står igjen for oss.

Arkeologen mener det har vært to forstyrrelser i graven, den ene trolig kort tid etter selve haugleggelsen, og den andre når gravhaugen over skipet ble fjernet rundt 1880.

Øksen kan ha blitt fjernet ved ett av disse inngrepene.

Øks under skipet

Under selve skipet gjorde arkeologene et overraskende funn. Det de trodde var stein, viste seg å være jern.

Øks2

Kanskje kan øksen gi svar på vikingenes ritualer.

– Denne øksen kan ha spilt en stor rolle under gravseremonien. Vi har tidligere sett økser hogget inn i skjold, våpen eller bare i bakken.

Øks Gjellestad

Øksen som ble funnet under skipet.

Foto: Kulturhistorisk museum
Gjellestad øks kontur

Kontur av en øks.

Foto: Martin Tangen Schmidt
Gjellestad øks 3

Restene av en øks.

Foto: Kulturhistorisk museum

Hestebein

«Bein av et stort dyr», tenkte arkeologene første gang de så funnet.

Hestebein, Gjellestad

– Den har blitt undersøkt av bein-spesialister, og de bekrefter at det er en hest. Det har blitt identifisert lårbein, skinnebein og bekkenparti av en hest.

Ofte ble dyr, spesielt hester, lagt i gravhaugen sammen med den døde i vikingtiden. Blod fra dyrene kan ha blitt drukket, og deler av dyrene spist i forbindelse med gravleggingen.

Brente menneskebein

Dette funnet overrasket arkeologene.

Menneskebein

– Primærgraven inne i selve gravkammeret har ikke vært en kremasjon. Beina utenfor gravkammeret kan derfor være fra en sekundærbegravelse eller de kan være tilfeldig innblandet fra en eldre grav fra nærområdet.

Skjelettrestene tilhører en voksen person, men osteologene (beinspesialistene) har ikke klart å vise hvilket kjønn personen hadde.

Brynestein

Brynesteinen ble funnet helt på slutten av utgravingen.

Brynestein

Den lå tett på kjølen i sørdelen av skipet. Brynesteinen har knapt nok vært brukt og slipt ned.

– Det kan ha vært så lang som 30–50 cm. Den er brukket opp og det er kun det ene fragmentet som ligger igjen etter gravrøvere som potensielt har forstyrret graven, sier Rødsrud.

Bein-hest, Gjellestad

Det ble funnet lårbein, skinnebein og bekkenparti av en hest.

Foto: Martin Tangen Schmidt / NRK
Brente menneskebein.

Rester av brente menneskebein.

Foto: kulturhistorisk museum
Brynestein-Hjellestad

Brynesteinen ble brukt for å skjerpe gjenstander. Dette er noe alle i vikingtiden hadde og brukte, antageligvis.

Foto: Martin Tangen Schmidt / NRK

Kiste

Arkeologene har funnet noe de tror kan være en kiste.

Kiste

Restene skal CT-skannes, deretter vil forskerne se hva som finnes under jernfragmentene.

– Den kan kanskje se noe lik ut som kista fra Oseberg. Har det vært noe i kisten vil det kunne vises gjennom skanningen.

Osebergkiste-mulig

Kan kisten ha sett slik ut?

Foto: Kulturhistorisk museum
Den kan finnes gjenstander under kisten.

Det kan finnes gjenstander under kisten.

Foto: Kulturhistorisk museum

Rødsrud tror det kommer flere overraskelser og spennende oppdagelser når de nå fortsetter arbeidet.

– Vi ønsker å danne grunnlag for en digital modell som det ikke finnes liknende av i norsk arkeologi.