Overraskende funn under Gjellestadskipet – håper på svar om vikingenes ritualer

Nye funn vekker oppsikt. Arkeologene jobber fremdeles i gravhaugen til Gjellestadskipet.

Gjellestad-skipet utgraving

NYTT FUNN: Hva skjuler seg under skipet? Og hvorfor ligger det akkurat der? Arkeologene har fått flere nye ting å forske på i skipsgraven.

Foto: Martin Tangen Schmidt / NRK

– Vi gjorde et ganske overraskende funn torsdag. Det er spennende, sier Christian Løchsen Rødsrud

I over et år har han vært prosjektleder for utgravningen på jordet i Halden.

Prosjektleder Christian Løchsen Rødsrud under utgravingen av Gjellestadskipet i Halden.

Christian Løchsen Rødsrud forteller at det stadig gjøres nye funn i skipsgraven.

Foto: Petter Larsson/NRK

I juli ble den største og viktigste enkeltbiten fra Gjellestadskipet løftet opp i ett stykke. Fem meter av bunnen på båten, også kalt kjølen.

Men selv med restene av skipet trygt oppe, etter 1000 år i jorda, gjøres det nye, oppsiktsvekkende funn. Senest på torsdag:

– Det er en gjenstand som er hogd ned i bakken under skipet, i det som på en måte er fyllmassen for å holde skipet på plass, forteller Rødsrud.

Kan gi svar om ritualer

Funnet ble gjort da arkeologene var i gang med å ta ut en nedbrutt bordgang. Men de er foreløpig usikre på hva de egentlig har funnet.

– Det kan for eksempel være en øks, men vi har ikke gravd den helt frem ennå.

Gjenstanden ligger i overgangen mellom gravkammeret og forskipet – der de fleste ritualene antageligvis utspilte seg.

Gjellestad-skipet utgraving

Kanskje er det en øks som skjulte seg under skipet? Arkeologene håper en CT-skanning vil gi svar.

Foto: Martin Tangen Schmidt / NRK

Rødsrud håper funnet kan bidra til å gi en større forståelse av vikingenes ritualer.

– En mulighet er at man i en eller annen rituell sammenheng har gjort litt voldsomme, destruktive ritualer og slått gjenstanden gjennom bordgangen og ned i bakken.

Nå skal gjenstanden tas ut som et som en stor jordblokk, for å unngå at den ødelegges. Videre skal den undersøkes med røntgen.

– Det er et innmari spennende funn for oss, for det gir et lite hint om at det kan ligge flere andre ting under skipet, sier han.

Ble funnet i 2018

Skipsgraven på jordet i Halden ble oppdaget i 2018. Sporene av vikingskipet ble funnet ved hjelp av en georadar.

Da utgravingen startet året etter, var det første gang på over 100 år at en vikingskipsgrav ble åpnet i Norge. En liten bit av kjølen ble hentet ut allerede samme høst.

Den er datert til starten av vikingtiden i Norge – rundt år 793. Arkeologene så raskt at skipet var angrepet av sopp og at det hastet å få ut restene.