Hopp til innhold

Fant et av Nordens største langhus i nærheten av Gjellestadskipet

Bruk av georadar rundt Gjellestadskipet i Halden førte til funn av flere hus. Nå håper arkeolog at det blir utgraving av det største langhuset.

Langhus ved Gjellestadskipet

FUNN: Her har forskerne funnet flere hus og graver, noe som tyder på at Gjellestad var et viktig sted i vikingtiden.

Foto: Arild L. Teigen/Viken fylkeskommune

– Så vidt jeg vet er det første gang vi har klart å påvise et så stort langhus ved bruk georadar, sier arkeolog Lars Gustavsen.

I fjor startet utgravingen av vikingskipet på jordet ved siden av E6 på Gjellestad i Halden. Mange har spurt seg hva slags område dette kan ha vært for 1000 år siden.

Nå kommer det kanskje noen svar.

Et nytt funn bekrefter trolig det forskerne har trodd – at området var et viktig sted i vikingtiden og i jernalderen.

– Det vi har funnet er et bosettingsområde som ligger litt nord for der vi fant skipsgraven i 2018. Det er et bosettingsområde som består av 4–5 hus. Det er typiske langhus som antakeligvis er fra jernalder, sier Gustavsen.

Lars Gustavsen

Arkeolog Lars Gustavsen sier funnet er veldig spennende.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Ved siden av disse husene ligger et stort langhus som er hele 60 meter langt. Forskerne har brukt georadar for å undersøke området.

– Det finnes andre eksempler på denne typen hus. Men de dukker ikke opp så ofte, så det er veldig spennende. Det gjør at vi kanskje kan si litt mer om hva slags type sted Jellestad har vært, sier Gustavsen.

Det er Norsk institutt for kulturminneforskning som har gjort funnet.

Håper på utgraving

Undersøkelsene med georadar er en del av forskningsprosjektet Viking Nativity. Arkeologer, historikere og vikingtidseksperter skal undersøke hvordan Gjellestad utviklet seg gjennom jernalderen.

I første omgang håper Gustavsen at de skal få tatt prøver av langhuset. På den måten kan de si noe om hvor gammelt det er.

Han sier langhuset kan ha vært et sted der det var fester, politiske møter og rituelle aktiviteter.

– Vi antar at det har vært en såkalt hallbygning. Det er ikke bare et vanlig hus hvor man bor, forklarer han.

– Det er jo litt begrenset hva vi kan finne ut av bare av noen dateringsprøver. Det er lov å håpe at huset blir gravd ut i sin helhet på et tidspunkt og at man da kan man si litt mer om hva slags aktivitet det har vært i huset.

Avtrykk frå mogleg bøtte - og mogleg hanke til bøtte. Gjellestad

Under utgravingen av Gjellestadskipet ble det funnet et avtrykk som kan ha vært fra en bøtte.

Foto: Oda Elise Svelstad / NRK

Fylkeskommunen vil ta prøver

– Georadar viser oss hva som ligger der, men ikke hvor gammelt det er. Så det neste nå må være å dra ned der og prøve å ta ut noen gode dateringsprøver, sier arkeolog i Viken fylkeskommune, Sigrid Mannsåker Gundersen.

Det var en arkeologisk verdenssensasjon da det ble kjent at det var funnet et vikingskip på jordet i Halden for to år siden.

Restene av Gjellestadskipet ble løftet ut i sommer. Under utgravingen gjorde forskere og arkeologer flere spennende funn.

Gundersen sier det hadde vært veldig gøy å få til en utgraving av huset.

– Hvis det i fremtiden hadde vært mulig å grave ut dette her og finne ut mer om hva huset har vært brukt til, så hadde det vært veldig artig. Men vi får ta det litt etter hvert, hva det finnes midler og muligheter til i årene som kommer.