Hopp til innhold

Bygdeungdomslaget mener bønder må ansette ungdommer

Flere tusen nordmenn står klare til å bistå i landbruket. Nå vil Norges Bygdeungdomslag at bøndene skal ansette norske ungdommer.

Traktor med rundballepakker

Bygdeungdomslaget mener at bønder bør ansette ungdommer i sesongbaserte stillinger. Dette er et illustrasjonsbilde.

Foto: Vidar Ruud / NTB

– Som bygdeungdommer vet vi at arbeidet i åkeren er fysisk krevende, men vi vet også at norsk ungdom generelt sett er friske, sunne og motiverte for arbeid, sier Henrik Nordtun Gjertsen.

Han er bygdepolitisk leder i Norges Bygdeungdomslag (NBU). Han har sett seg lei på bønder som ikke vil ansatte nordmenn i sesongbaserte stillinger.

Bygdepolitisk nestleder Henrik Nordtun Gjertsen

Bygdepolitisk leder i NBU, Henrik Nordtun Gjertsen sier mange norske ungdommer kunne jobbet i landbruket.

Foto: Gaute Ulltang

4000 arbeidsledige i Norge har sagt til Nav at de har lyst til å jobbe i landbruket, men langt færre bønder har meldt inn behov for arbeidskraft.

Norges Bondelag tror at mange bønder avventer, fordi de har et håp om å få inn utenlandske arbeidere.

– Det er mange norske ungdommer som har behov for sommerjobb. Det er sånn at arbeid i åkeren og å plukke jordbær hele døgnet er tungt, det vet vi. Men det finnes frisk, norsk ungdom som kan gjøre den jobben, sier Gjertsen.

Vil ha Nav til stede på skoler

Nav har oppfordret flere bønder til å melde inn behov. De vil bidra med blant annet lønnstilskudd og finansiering av opplæring.

Også Arbeiderpartiet vil se flere norske ungdommer i landbruket.

– Landbruket trenger flere tusen hender i arbeid, og flere tusen ungdom trenger arbeid. Da må vi tenke nytt og sørge for at Nav får muligheten til å koble disse sammen, sier landbrukspolitisk talsperson Nils Kristen Sandtrøen.

NKS

Landbrukspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Nils Kristen Sandtrøen mener Nav bør være til stede på videregående skoler.

Foto: PETER MYDSKE / PETER MYDSKE

Ap vil rett og slett at Nav skal være til stede på de videregående skolene og få mulighet til å koble ungdom med bønder.

SV reagerer på at ikke flere bønder tar i bruk tilgjengelig arbeidskraft.

– Det er 4000 mennesker som står klare til å gjøre en innsats, da må jordbruket kjenne sin besøkelsestid og melde ifra til Nav. Det er en dugnad for jordbruket, men også for alle de folkene som står utenfor arbeidslivet, sier nestleder og næringspolitisk talsperson i SV, Torgeir Knag Fylkesnes.

– De er lite tilgjengelige akkurat nå

Organisasjonssjef i Norges Bondelag, Astrid Solberg, kjenner seg ikke igjen i at bøndene ikke vil ha norsk ungdom på åkrene.

– Jeg tror at norske bønder og grøntprodusenter gjerne vil ha norsk ungdom i arbeid. Det mangler mange hender i landbruket og det er behov for arbeidsvillige folk som kan ta i et tak, stille opp og gjøre en god jobb, sier hun.

Ifølge bondelaget er det inntil 30.000 sesongarbeidere i landbruket i året. Solberg sier arbeidssituasjonen nå er prekær.

– Ungdom og studenter befinner seg nå på skolen og de går inn i eksamenstid. De er lite tilgjengelige akkurat nå.