Brannsjef: – Vi har brutt alt som er av arbeidsmiljølover

Skogbrannenes herjinger i Sør-Norge har gått hardt utover brannvesenets ansatte og budsjetter. – Vi må holde igjen folk som vil jobbe, sier brannsjef.

Skogbrann ved Taraldrud

Den siste uken har brannvesenet i Sør-Norge kjempet mot over 300 skogbranner. Flere brannmenn begynner nå å bli utslitt av arbeidet.

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Vi har holdt på en uke og er helt kjørt. Det er veldig bra at staten hjelper oss nå. Vi trodde at vi endelig hadde fått hodet over vannet da vi fikk inn en ny brannmelding mandag, sier brannsjef Ole Christian Torgalsbøen i Halden og Aremark brannvesen.

Hans mannskaper måtte mandag ettermiddag rykke ut til en skogbrann i Aremark som truet både en hytte og et naturreservat.

Skogbrann i Aremark

10.000 kvadratmeter med skog brant i Aremark i Østfold mandag kveld.

Foto: EVEN BJØRINGSØY JOHNSEN/NRK

Det ble først meldt at brannen var på 500 kvadratmeter, men i løpet av kort tid spredde den seg til 10.000 kvadratmeter før brannvesenet fikk kontroll.

Brannen startet i et område hvor det har brent i mange dager. Mannskapene var først på plass mandag forrige uke, tirsdag morgen jobber de fremdeles med etterslukking.

– Mannskapene er utslitte og vi har tatt grep for å kunne håndtere videre hendelser. Men vi har brutt alt som er av arbeidsmiljølover, og budsjettene er røde hele veien. Det går blant annet på antall arbeidstimer. Dette er en ekstrem situasjon, sier Torgalsbøen.

Brannsjefen understreker at han har dokumentert alle avvik som har skjedd den siste uken.

Ole Christian Torgalsbøen

Brannsjef Ole Christian Torgalsbøen i Halden og Aremark forteller at skogbrannene begynner å tære på hans ansatte.

Foto: Heidi Gomnæs / NRK

Arbeidstilsynet: – Rett til å avbryte farlig arbeid

Torgalsbøen forteller samtidig at de har vært nødt til å be ansatte om å ta det med ro.

– Det har nesten vært litt for lett å få mannskaper ut i disse dagene. Brannfolk har et ønske om å gjøre en innsats for samfunnet. Vi har vært nødt til å holde igjen ansatte som har hatt lyst til å jobbe hele tiden. Folk er ikke maskiner, vi trenger hvile, sier han.

Fungerende regiondirektør Tommy Pedersen i Arbeidstilsynet sier at arbeidsmiljøloven har unntak når det gjelder uforutsette begivenheter, som naturkatastrofer eller alvorlige naturhendelser.

Tommy Pedersen i Arbeidstilsynet

Fungerende regiondirektør Tommy Pedersen i Arbeidstilsynet sier at det finnes unntak fra arbeidsmiljøloven ved alvorlige naturhendelser.

Foto: Privat

– Men det er viktig å huske at ulykkesfaren øker betraktelig hvis man jobber veldig lenge. Vi tar utgangspunkt i at arbeidsgiver sørger for at arbeidet gjennomføres på en forsvarlig og sikker måte. Vi vil eventuelt komme inn i etterkant ved behov, sier han.

Hva skal man gjøre hvis man står midt i en skogbrann og føler seg utslitt?

– Det er bedre at det blir materielle skader enn skader på liv og helse. Etter mitt skjønn bør man da si ifra eller trekke seg unna. En arbeidstaker har rett til avbryte farlig arbeid. Det bør man gjøre hvis man er usikker på egen sikkerhet, understreker Pedersen.

Flytter på mannskaper fra hele Norge

Anne Rygh-Pedersen, avdelingsdirektør for forebygging og sikkerhet i DSB, sier til NRK at hun har forståelse for at den siste ukens unntakstilstander har begynt å tære på kreftene.

– Brannmannskapene begynner uten tvil å bli slitne, det samme gjelder Sivilforsvaret og de frivillige. Vi er oppmerksom på den situasjonen, og vi snakker med de der ute med tanke på å få rullert på mannskapene og skaffe nabohjelp. Vi ser et samarbeid på tvers av kommunegrensene som er veldig godt.

Har dere nok folk med tanke på at dette er ekstraordinære tider?

– Det er helt avhengig av hva som skjer. Får vi mange store branner samtidig, så vil vi helt åpenbart slite. Men nå flytter vi mannskaper fra store deler av landet til de fylkene der det er verst, sier hun.

Tirsdag sendte Sivilforsvaret i Trøndelag en gruppe på 23 til Aust-Agder for å bistå i slukking av skogbranner. Dette er trent mannskap som allerede er fraktet inn på heia med helikopter fra Helle i Setesdal.

Brannsjefen i Halden og Aremark skryter av støtten brannvesenet har fått fra myndighetene den siste uken.

– De får pepper i en del sammenhenger, men de fortjener virkelig ros for bistanden de har bidratt med, med blant annet helikoptre og Sivilforsvaret. Hele brann-Norge har levert til ståkarakter, sier Torgalsbøen.