Hopp til innhold

– Usunt fokus på omdømme gjør at helsepersonell knebles

Leder av Helsetjenesteaksjonen og professor ved Oslo universitetssykehus, Torgeir Bruun Wyller, mener helseforetakene har så stort fokus på omdømme, at de knebler fagpersoner som uttaler seg kritisk.

Sykehuset Østfold, Fredrikstad

Ledelsen ved Sykehuset Østfold kalte inn to jordmødre til møte etter at de to uttalte bekymring til fødselstilbudet ved det nye sykehuset.

Foto: Rainer Prang / NRK

Han er ikke overrasket over at frittalende jordmødre i Østfold blir innkalt til ledelsen.

– Generelt har vi et inntrykk av at fagpersoner, både i sykehus og kommuner, som uttaler seg offentlig om faglige spørsmål, i økende grad får problemer, sier Wyller

Han sier at Helsetjenesteaksjonen, der han er leder, har registrert en endring i hvordan helseforetakene i Norge behandler ansatte som uttaler seg offentlig.

Omdømme viktigere

– Dette med sykehusenes omdømme er blitt viktigere for ledelsen etter at vi fikk foretaksmodellen. Fagfolk som er kritiske kan være en trussel for sykehusenes omdømme, men ikke for pasientene. Tvert imot kan det være veldig bra for dem at velbegrunnede faglige betraktninger kommer frem, mener Wyller.

Lojalitet trekkes fram

Torgeir Bruun Wyller

Torgeir Bruun Wyller er leder i Helsetjenesteaksjonen

Jordmødrene som uttalte seg med bekymring over fødetilbudet i det nye sykehuset i Østfold, ble møtt med innkalling til møte med leder og en e-post der det ble påpekt at slike uttalelser ikke kunne aksepteres.

De ble også minnet om en regel: å være lojale til beslutninger.

– Det er rart at ledere i det offentlige helsevesen skal ha så stort behov for å trekke dette lojalitetskortet hele tiden. Det kan ikke være annet en gunstig at fagfolks begrunnede oppfatninger kommer frem i offentligheten. Dette er et symptom på en usunn styringsideologi, og det blir til slutt en fare for pasientene, mener Wyller.

Sykehuset Østfold er blitt invitert til å kommentere Wyllers uttalelser, men har gjennom sin kommunikasjonssjef Bjørn R. Hødal sagt at de ikke ønsker det.