Hopp til innhold

Sykepleiere får ikke risikotillegg: – Føler seg urettferdig behandlet

Sykepleiere som jobber med psykiatri blir lønnet ulikt. Norsk Sykepleierforbund reagerer på forskjellsbehandlingen.

Psykiatrisk avdeling ved Sykehuset Østfold Kalnes

ULIK LØNN OG FÆRRE FRIDAGER: Ansatte på sikkerhetsseksjonene på Sykehuset Østfold får 5000 kroner mer i året og ni ekstra fridager.

Foto: Emil Johansen / NRK

– De ansatte i akuttpsykiatrien føler seg urettferdig behandlet, sier tillitsvalgt for psykiatrien på Sykehuset Østfold, Øyvind Moksness.

Rundt tre hundre sykepleiere jobber med psykiatri på sykehuset. Noen av dem får et risikotillegg for jobben de gjør.

Flere av arbeidsoppgavene er de samme, men det er bare ansatte på enkelte avdelinger som får tillegget.

Tillitsvalgt Øyvind Moksness

REAGERER: Tillitsvalgt for psykiatrien ved Sykehuset Østfold, Øyvind Moksness, reagerer på at ansatte i akuttpsykiatrien ikke får risikotillegg, slik ansatte i sikkerhetspsykiatrien får.

Foto: Emil Johansen / NRK

På Sykehuset Østfold får ansatte i sikkerhetspsykiatrien risikotillegg. Kollegene i akuttpsykiatrien får det ikke.

Forskjellen på de to avdelingene er at pasientene på sikkerhetsavdelingen blir behandlet over en lengre periode. De er gjerne dømt til tvunget psykisk helsevern.

Pasientene på akuttpsykiatrien trenger akutt helsehjelp.

Ansatte på begge avdelinger opplever vanskelige pasienter. De siste tre årene er det meldt om over 4800 avvik med vold og trusler mot ansatte på avdelinger for psykiatri på sykehuset.

– Man bruker mye av seg selv i jobben man gjør i psykiatrien. Sikkerhetspsykiatrien jobber med de samme pasientene over år, så jeg argumenterer ikke for at de skal miste det. Men pasientene som kommer inn til akutten er mer alvorlig syke, sier Moksness.

Det er sykehuset som bestemmer hvem som skal ha et slikt tillegg.

Frykter tap av kompetanse

Tillegget er på rundt tre kroner i timen. Det utgjør fem tusen kroner i året. I tillegg får de ansatte ni ekstra fridager.

– Du hadde ikke fått noen andre yrkesgrupper til å akseptere det. Verken i privat eller offentlig sektor, konstaterer Moksness.

Espen Gade Rolland er leder for NSF-SPoR, som er Norsk Sykepleierforbund sin faggruppe for sykepleiere innen psykisk helse og rus.

Han tror at psykiatrien vil miste kompetanse ved å ikke gi de ansatte tillegg.

Det frykter han konsekvensene av.

– Jeg frykter også for de konsekvenser det har for pasientene vi er satt til å hjelpe. At de ikke får den faglige hjelpen de trenger, når de oppsøker akutt psykisk helsehjelp.

Espen Gade Rolland

FORSTÅR: Leder for NSF-SPoR, Espen Gade Rolland forstår at Moksness reagerer.

Foto: Kristin Henriksen / NSF

Han forteller at psykiatrien allerede er et utsatt felt.

– Det er bekymringsfullt at inntil 24 prosent av ansatte i psykisk helsevern ikke har en helsefaglig utdannelse.

34 år gammel ordning

Irene Dahl Andersen er klinikksjef for psykisk helsevern og rusbehandling ved Sykehuset Østfold. Hun forteller at tillegget har vært det samme i mer enn tretti år.

– Tillegget ble forhandlet frem i 1987, og det har ikke vært aktuelt for noen av partene å endre eller fjerne dette.

Hun understreker at ansatte i akuttpsykiatrien aldri har hatt noen tilsvarende ordning.

Andersen er klar på at sykehuset må se på løsninger fremover, slik at de kan fortsette å tiltrekke seg kompetanse.

– Lønnsbetingelser er utvilsomt viktig, og forhandles frem i de årlige ordinære lønnsoppgjørene.