Hopp til innhold

Kan bli ulovlig å slippe ut kloakk fra fritidsbåter i Oslofjorden: – Båtfolk må også betale

Forbudet vil ramme flere hundre tusen fritidsbåteiere.

Båt i Oslofjorden.

TØMMING AV KLOAKK: Snart kan det bli forbudt for fritidsbåter å tømme kloakk i Oslofjorden.

Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB

CO₂ i atmosfæren
426,9 ppm
1,5-gradersmålet
+1,14 °C
Les mer  om klima

– Båtfolk må også betale for kloakken som vi andre må gjøre. Alle må bidra til at vi skal få en renere Oslofjord, sier ordfører på Hvaler Mona Vauger (Ap).

Et forbud mot å slippe ut septik fra fritidsbåter i Oslofjorden kan snart være en realitet.

Miljødirektoratet og Sjøfartsdirektoratet anbefaler nå et forbud mot tømming av kloakk i fjorden, etter å ha utredet konsekvensene for fritidsbåteiere, kommuner og havneansvarlige.

Ordfører på Hvaler Mona Vauger (Ap).

Ordfører på Hvaler Mona Vauger (Ap) ønsker forbudet mot å tømme kloakk i Oslofjorden velkommen.

Foto: Heidi Gomnæs / NRK

Hvaler lever i stor grad av båtturister om sommeren. Ordføreren har i flere år kjempet for et for kloakkforbud. Hun mener at tømmestasjoner ikke bare er et offentlig ansvar.

– Jeg og flere andre ordfører har foreslått for ministeren at det må være et felles regelverk for hele Oslofjorden, og at det må komme et forbud mot å slippe septik direkte ut av fjorden.

Ifølge sjøfartsdirektoratet finnes det 948.000 fritidsbåter i Norge. 349.000 av dem er registrert i region Øst. I dag kan kloakken fra båtene gå rett i sjøen så lenge de er over 300 meter fra land.

– Egentlig skal man kjøre langt ut før man slipper ut dette, men det er ingen som kontrollerer det, sier Vauger.

Foreslår at eldre båter må bygges om

Direktoratene foreslår at den nye forskriften skal tre i kraft allerede 1. juli 2023. De anbefaler et forbud og skisserer to løsninger:

  • Et generelt forbud mot tømming av kloakk i Oslofjorden.
  • Et krav om at alle båter er rigget slik at de kan tømme septik i tømmestasjoner.

Burde det bli ulovlig å tømme kloakk fra fritidsbåter i Oslofjorden?

For mange med eldre båter betyr det et pålegg om ombygging dersom båten ikke har anlegg for å tømme kloakk.

– Jeg ser at det kan kreve tid å bygge om båtene, men det må man finne gode løsninger på. Det er mange aktører innen for næringen som trenger å få oppdrag og som kan bygge om eldre båter.

Det kan koste båteiere dyrt dersom man må bygge om båten. Ifølge generalsekretær i Kongelig Norsk Båtforbund, Stig Hvide Smith, varierer kostnaden fra 15.000 kroner og oppover.

Generalsekretær i Kongelig Norsk Båtforbund, Stig Hvide Smith

Stig Hvide er generalsekretær i Kongelig Norsk Båtforbund. Han ser alvorlig på at fjorden blir mer forurenset og tror båtfolket er klare for å ta ansvar.

Foto: Stein Ove Korneliussen / NRK

– Holdningen til å bygge om båter er til stede, men det er ikke alle båter som kan bygges om dessverre. Skal man lovregulere dette må man ta hensyn til større og mindre båter, sier Smith.

Dersom forbudet blir en realitet er det fremdeles uvisst hvordan det skal kontrolleres.

Krever flere tømmestasjoner

I dag er det kun 42 tømmestasjonen langs Oslofjorden. Smith mener det ikke finnes kapasitet til å ta imot kloakken på land.

Kart over tømmstasjoner langs Oslofjorden

Oversikt over dagens tømmestasjoner langs Oslofjorden.

Foto: Skjermdump/Miljødirektoratet/Sjøfartdirektoratet

– Mange av dagens tømmestasjoner virker ikke. Hvis alle båtene skal pålegges å tømme møkka på stasjonen, så er det ikke kapasitet i det hele tatt slik det er i dag. Det er 600.000 brukere i Oslofjorden, så alternativet med propp i rumpa fungerer dårlig, sier Smith.

I utredningen gjort av Miljødirektoratet og Sjøfartsdirektoratet kommer det fram at det er for få og for lang strekninger mellom tømmeanleggene som er etablert i dag.

Det er kommune selv som må tilrettelegge for nye tømmestasjoner.

I Moss kommune finnes det kun én tømmestasjon. Det betyr at folk nærmest må ut av kommunen for å tømme, ifølge leder i Moss motorbåtforeningen Geir Foldvik.

Leder i Moss motorbåtforeningen, Geir Foldvik.

Leder i Moss motorbåtforeningen Geir Foldvik mener det må etableres flere tømmestasjoner for kloakk.

Foto: Stein Ove Korneliussen / NRK

Han mener også at kostnadsspørsmålet kan føre til at folk må tenke alternativt.

– Når man begynner å snakke om 100.000 kroner så er det snakk om mye penger. Hvis det er snakk om en gammel båt så kan det jo fort bety at folk selger eller bytter båten. Men først må man få tømmestasjoner. Det er det viktigste, sier Foldvik.

Les også Mudring i Fredrikstad: – Forbrytelse mot miljøet

Mudring, Fredrikstad. Testmudring i forkant av utviding av Glommas utløp ved Borg havn, Ytre Oslofjord.