Hopp til innhold

Mudring i Fredrikstad: – Forbrytelse mot miljøet

I flere år har ekspertene ropt varsku om Oslofjordens tilstand. Nå skal forurensede masser dumpes i sjøen utenfor Fredrikstad.

Mudring, Fredrikstad. Testmudring i forkant av utviding av Glommas utløp ved Borg havn, Ytre Oslofjord.

MUDRING: Miljøaktivister, MDG og hytteeiere er bekymret for prøvemudringsprosjektet i Fredrikstad. De frykter for livet i Oslofjorden.

Foto: Stein Ove Korneliussen / NRK

CO₂ i atmosfæren
426,6 ppm
1,5-gradersmålet
+1,13 °C
Les mer  om klima

– Dette er en av de største forbrytelsene mot miljøet vi har hatt på en god stund, sier Knut Christian Hallan.

Han er talsperson for miljøorganisasjonen Neptune Network. De siste dagene har de demonstrert i Borg havn i Fredrikstad.

Her er Kystverket i gang med prøvemudring ved utløpet av Glomma.

Politibåten har måtte ta flere turer til området.

– Vi har fysisk stanset arbeidet i flere timer. Til slutt grep politiet inn og arresterte to som var om bord i lekteren, sier Hallan.

Aktivister henger opp et banner på Fredrikstadbrua

Aktivister har hengt opp et stort banner på Fredrikstadbrua. På banneret står det «Stopp miljødrapet av Oslofjorden».

Foto: Stein Ove Korneliussen/NRK

Over flere år har farleden inn til flerbrukshavnen blitt grunnere som følge av mudder og slam elva har dratt med seg sørover. Nå skal 700.000 kubikkmeter av disse massene fjernes, slik at større skip får tilgang.

Kystverket vil dumpe over halvparten av dette lenger ut i sjøen.

Arild Hermstad med flytevest i en båt

Fungerende leder i MDG, Arild Hermstad, reagerer på måten arbeidet blir gjennomført på.

Foto: Stein Ove Korneliussen/NRK

Vi vet altfor lite om livet og mikroorganismene som lever i dette området, sier Arild Hermstad, fungerende leder i Miljøpartiet De Grønne.

Han besøkte tirsdag området hvor Kystverket vil dumpe mudderet i Ytre Oslofjord. Han mener det er en svært dårlig idé.

– Man kan ikke gamble med at det ikke vil spre miljøgiftig avfall.

Dumpes ved ferieparadis

Kystverket har fått tillatelse av Miljødirektoratet til å etablere et sjødeponi ved Svaleskjær, rett ved grensa til Hvaler kommune.

Hvaler er en av landets største hyttekommuner med over 4300 fritidseiendommer. Også hytteeierne frykter konsekvensene av dumpingen.

Store deler av mudderet som skal fjernes er forurenset.

Naturen og skjærgården på Hvaler er veldig sårbar. Vi er livredde for at dette skal påvirke naturlivet under sjøen, sier Mona Flemmen, leder for Hvaler hytteforening.

Under prøvemudringen som nå pågår, skal 10.000 kubikkmeter med masser fjernes. Halvparten skal lagres på land, mens resterende skal føres ned til havbunnen.

Martin Fransson, prosjektleder testmudring Fredrikstad, Kystverket

Prosjektleder i Kystverket, Martin Fransson, sier at prøvemudringen er viktig for å se hvordan partiklene beveger seg når de dumpes i sjøen.

Foto: Stein Ove Korneliussen / NRK

Massene som dumpes i sjøen skal overvåkes.

– Målet er å få så mye data som mulig. Vi vil lære oss mer om sedimentene, om hvordan partiklene beveger seg i vannet. Det er viktig siden vi er i et område med mye sårbar natur, sier prosjektleder i Kystverket, Martin Fransson.

NRK forklarer

Mudring

Mudring

Hva er mudring?

Mudring betyr å fjerne eller flytte masser fra bunnen av sjø og vassdrag. Formålet kan være å øke seilingsdypet eller å fjerne forurenset sjøbunn. De mudrede massene må legges et annet sted hvor de sikres mot videre spredning og utlekking for å ikke skade miljøet.

Mudring

Hvorfor skal masser fjernes fra bunnen ved Borg Havn?

Borg havn er en av Østlandets mest travle havner. Hvert år renner om lag 15.000 lastebillass med sedimenter fra Glomma ut i havneområdet. Hver gang en båt passerer virvler propellene opp sedimentpartikler og sprer dem i vannet. Store deler av denne massen er forurenset og dypden blir redusert.

Mudring

Hvordan foregår mudringen og hvor havner massene?

  • Kystverket vil gjennomføre en prøvemudring før de begynner på hovedprosjektet som er omtalt i Nasjonal transportplan. Prøvemudringen skal fjerne om lag 10.000 kubikkmeter løsmasser. Halvparten skal dumpes i sjødeponi ved grensa til Ytre Hvaler nasjonalpark. 
  • Hovedprosjektet skal fjerne i overkant av 700.000 kubikkmeter løsmasser. 475.000 av disse massene havner i sjødeponi.
Mudring

Hva er målet med mudringen?

Ved å utføre prøvemudring, skal kystverket måle mengden partikler som spres i vannet og overvåket miljøet. Noen steder er det nå to til tre meter grunnere enn på midten av 1990-tallet. Målet til kystverket er å ivareta sjøsikkerheten og redusere risikoen for uhell som kan skade både menneskeliv og miljø.

Frykter for Oslofjorden

Marinbiolog Pia Ve Dahlen frykter at mudderet vil forurense langt utenfor det bestemte deponiet.

– Det er så jævla typisk kælle-retorikk. Havet driter jo i de strekene vi tegner på kartet, sier hun.

Zoombilde Pia Ve Dahlen, marinbiolog

Marinbiolog Pia Ve Dahlen syns det skurrer kraftig av mudringen når hun ser planene i sammenheng med innsatsen for å rense Oslofjorden.

Foto: Stein Ove Korneliussen / NRK

Oslofjorden har allerede store problemer med forurensing. På sjøbunnen kveles grønne sjøplanter av slimete alger. Torsk og blåskjell er borte mange steder.

Dahlen frykter mudringen i Fredrikstad vil gjøre det verre.

– Mudderet er så finpartiklet at det virvler seg opp bare det kommer en liten båt, og så tenker man å flytte det til et annet sted i en allerede lukket fjord.

Kvikksølv og metaller

Prøvemudringen skal pågå til og med neste uke. Hovedprosjektet har planlagt oppstart høsten neste år.

Kystverket mener det er viktig å fjerne de forurensede massene.

– Forurensingssituasjonen i Borg havn ligner på det vi ser ved andre store norske havner, sier Fransson i Kystverket.

– Det er mye kobber, PAH-elementer fra trevirke og kreosot. Vi finner også kvikksølv og andre metaller.

De mest forurensede massene skal lagres på land.

Selv om hovedmålet ved prosjektet er å sikre gode rammebetingelser for sjøtransporten, mener Kystverket at prosjektet også vil gi positive miljøeffekter.

– Vi er glade for at vi skal inn og mudre, og fjerne en stor del av miljøgiftene.

Miljøaktivistene har varslet at de vil fortsette å demonstrere mot prøvemudringen.

Les også Havets verdier er gransket på tvers av Norge

Midnattsol ved Ingøy i Vest-Finnmark

Les også Skremt av Forsvarets helikopter: – Stygg og unødvendig kjøring

En liten gutt ser på et helikopter som flyr lavt over Vansjø.