Hopp til innhold

– En ny regjering vil innfri ønskene

Kristelig folkeparti er klare for å bruke mer oljepenger på å bygge ut jernbanen.

Jernbane

KrF vil ha fortgang i utbyggingen av jernbanen.

Foto: Rainer Prang / NRK

Både Høyre og Frp har lovet en raskere utbygging av jernbanen enn det de rødgrønne har lagt opp til.

Utjevningsmandatet sikret KrFs Line Hjemdal fire nye år på Stortinget. Hun mener det må jobbes på en annen måte enn i dag for en raskere utbygging.

Line Henriette Hjemdal (KrF)

Stortingsrepresentant Line Henriette Hjemdal vil bruke av oljepengene til å bygge ut jernbanen.

Foto: Birger Kjølberg/NRK
Lauvås

Stein Erik Lauvås (Ap) mener man skal være forsiktig med å bruke oljepengene.

Foto: Christian Nygaard-Monsen

– Vi har sagt at vi må planlegge raskere, for så å kunne bygge bedre. Og så må vi ha økonomien på plass. Regnestykket er også at vi skal kunne bruke penger på samferdsel på en annen måte. Det er Kristelig Folkeparti villige til, sier Hjemdal.

Det betyr økt bruk av oljepenger. Kristelig folkeparti er ikke like engstelig for å bruke penger på investeringer i infrastruktur, som blant annet Arbeiderpartiets nye østfoldrepresentant, Stein Erik Lauvås.

– Det vi skal være forsiktige med er å bruke penger på en sånn måte at stort sett alle av oss får en dyrere rente, sier Lauvås.

Arbeiderpartiets fylkesordfører i Østfold Ole Haabeth, har talt sin egen regjering midt imot og bedt om en langt raskere utbygging av dobbeltsporet.

Det kan han i stedet få av en høyrestyrt regjering, mener Line Hjemdal i KrF.

– Han har sagt 2015 i Halden. Nå Ole Haabeth, må du komme tilbake med de planene slik at en ny regjering kan innfri dine ønsker, sier hun.