NRK Meny
Normal

– I lomma på de som styrer

Lederen for norske kontrollutvalg retter flengende kritikk mot Halden kommunes kontrollutvalg i saken rundt ordføreransettelse i kommunalt selskap.

Halden Industripodukter as

HELEID KOMMUNALT SELSKAP. Halden Asvo sorterer inn under Halden Industriprodukter AS (bildet), og er en attføringsbedrift som inntil nylig hadde rundt 75 faste ansatte i Halden.

Foto: Rainer Prang / NRK

Haldens ordfører, Per-Kristian Dahl (Ap), takket ja til å bli avdelingsleder i Halden Asvo, en avdeling i det kommunale selskapet Halden Industriprodukter AS, hvor Dahl er styreleder og generalforsamling.

Dahl ble ansatt blant totalt 16 søkere som leder av Asvo-avdelingen, som er en arbeidsmarkedsavdeling for mennesker med spesielle tiltaksbehov.

– Jeg har fulgt denne saken gjennom Kommunal Rapport og NRK Østfold, og jeg er sjokkert over det jeg her er vitne til sier, Martin Engeset til nrk.no.

Les også:

Martin Engeset

KONTROLLUTVALG I LOMMA PÅ DE SOM STYRER. Martin Engeset mener kontrollutvalget i Halden kommune har diskvalifisert seg selv ved å la være å granske det han mener er en uryddig sak de har blitt gjort oppmerksom på.

Foto: Holm, Morten / SCANPIX

- Aldri sett maken

Engeset, som av yrke er siviløkonom og revisjonsmedarbeider, har fartstid som kontrollutvalgsleder i Sarpsborg kommune, og har sittet på stortinget for Høyre i flere perioder.

Han er nå styreleder i Forum for kontroll og tilsyn - foreningen som organiserer kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariat over hele Norge.

- Jeg har aldri opplevd maken noen gang i noen norsk kommune, som det som nå skjer i Halden, sier Engeset til nrk.no.

Les også:

Stillingsannonse Halden Asvo

16 SØKERE TIL STILLINGEN SOM AVDELINGSLEDER. Halden-ordfører ansatt i selskap han er styreleder og generalforsamling i.

Foto: Faksimile

- Kritikkverdig ansettelse

- Det at en ordfører sitter som styreleder i et kommunalt selskap og søker på en jobb, er i utgangspunktet en kritikkverdig rolleblanding. Han burde ha gått av som styreleder og så i tilfelle ha søkt på jobben deretter, sier Engeset.

Han mener at i forhold til utlysningsteksten, som var angitt for stillingen som avdelingsleder på Halden Asvo, er ikke ordfører den best kvalifiserte.

I stillingsannonsen heter det at den som søker bør ha solide kunnskaper både på det sosialfaglige området og erfaring fra ledelse og koordinering av en mangesidig virksomhet med prosjekter og aktiviteter.

Søkerlista - avdelingsleder Halden Asvo

Nummer

Navn

Kommune

Stilling

Alder

1

Peter Lundstrøm

Strømstad, SE

Nå: ikke oppgitt, tidligere Produksjonsleder

45

2

Detlef Porath

Fägelanda, SE

Lastebilsjåfør

43

3

Anonym

 

Ønsker ikke offentliggjøring

 

4

Grethe Sestøl

Ski

Miljøterapeut og leder for dagsenter

42

5

Bjarne Eliasson

Skøvde, SE

Arbeidssøker

62

6

Elisabeth Suther

Halden

Fung. Avd.leder ASVO

47

7

Trukket søknad

 

Trukket sin søknad

 

8

Marcin Kaszuba

Fredrikstad

Nå: ikke oppgitt

36

9

Jørn Atle Ripe

Fredrikstad

Prosjektleder service

33

10

Roy Gunnar Svendsen

Halden

Nå: ikke oppgitt. Tidlig. Produktsjef og salgsstøtte

39

11

Per-Kristian Dahl

Halden

Ordfører

50

12

Trukket søknad

 

Trukket sin søknad

 

13

Anonym

 

Ønsker ikke offentliggjøring

 

14

Anonym

 

Ønsker ikke offentliggjøring

 

15

Anita Røen

Halden

Markedssjef

49

16

Ann-Charloth Hermansson

Strømstad, SE

Personal- og kundeansvarlig

59

Stlllingsannonsen etterlyser søkere med god økonomisk og markedsmessig innsikt, dokumenterte resultater fra forretningsutvikling, høy arbeidskapasitet og moral.

Videre skulle søkerne ha høyere utdanning.

- Det er mange andre søkere som hadde mer relevant bakgrunn. Ordføreren tilfredsstilte ikke kravene i utlysningsteksten. Så denne ansettelsessaken er det all grunn til man ser nærmere på, sier Martin Engeset til nrk.no.

Les også:

- Helt i lomma på de som styrer

Martin Engeset mener det vanlige i en slik sak ville ha vært at kommunens kontrollutvalg ville ha grepet fatt i saken.

Han hevder Halden kommune står overfor et enormt dilemma med det kontrollutvalget kommunen sitter med.

Kontrollutvalget i Halden består av Ann- Kristin Grødahl (Rødt), Edna Henriksen (Ap) og John Erik Eriksen (Ap). Det er Ap, SV og Krf, som utgjør posisjonen i kommunestyret i inneværende valgperiode.

- Problemet her er at Halden kommune har utstyrt seg med et kontrollutvalg, som er fullstendig i lomma på de som styrer. Dette er bukken som passer havresekken, sier han.

Han mener Halden kommunes kontrollutvalg har avvist å granske ASVO-saken på en lettvint måte.

- De har diskvalifisert seg selv, og tar ikke sin jobb som kontrollutvalg på alvor, sier Engeset til nrk.no.

Les også:

Vil ikke uttale seg

Ingen av de tre faste medlemmene i Halden kommunes kontrollutvalg ønsker å uttale seg til NRK.no, men leder Ann-Kristin Grødahl (Rødt) skriver følgende i en sms:

«Foruten utspill i media har foreløpig ingen kommet med henvendelser til kontrollutvalget eller tatt kontakt med meg i sakens anledning. Media har vært aktive, men politikerne som involverer seg i saken, kjører ikke saken etter vanlig politisk behandling.

Utvalgets første møte er i mai, så får vi se om det er en sak da. Frem til en eventuell behandling i utvalget, er dette min siste kommentar til denne saken.»

De øvrige faste medlemmene i utvalget er John-Erik Eriksen og Edna Henriksen, begge Ap.

- Må granskes fra A til Å

Martin Engeset hevder overfor nrk.no at det eneste riktige ville ha vært å gå inn å granske hele ansettelseprosessen av Per-Kristian Dahl.

- Jeg leder kontrollutvalget i Sarpsborg kommune, og ville ha tatt intiativ i en slik sak til gransking. Deretter ville utvalget ha fremmet en sak for bystyret med et forslag til vedtak, sier han.

Han sier kontrollutvalget har en stor myndighet og et stort ansvar, og at utvalget etter kommuneloven skal føre en løpende kontroll og tilsyn med den kommunale forvaltningen.

- Utvalget kan på eget initiativ ta opp en hver sak som finner sted i kommunen, dersom man mener det har foregått kritikkverdige forhold. Det er ikke slik at kontrollutvalget skal sitte passivt å vente på et oppdrag fra bystyret, sier Martin Engeset.

Han mener Asvo-saken i Halden med all mulig tydelighet viser at det er galt å velge sentrale politikere inn i styrene for ulike kommunale bedrifter og selskaper,

- Dette åpner for en svært kritikkverdig sammenblanding, sier han.

Per-Kristian Dahl

KUNNE IKKE HA GJORT DET ANNERLEDES. - Jeg mener det var den riktige måten å gjøre det på rent juridisk, sier Per-Kristian Dahl.

Foto: Birger Kjølberg / NRK

- Har mitt på det tørre


17. mars i år orienterte Halden-ordføreren kommunestyret om ansettelsessaken, etter en forespørsel fra Høyre.

Dahl ga uttrykk for at det hele har vært en grei prosess - fordi han på forhånd hadde informert om at han skulle fratre som styreleder - hvis han fikk jobben.

- Jeg meddelte i intervjuet at jeg ville gå av som styreleder ved første ordinære generalforsamling. Så jeg ser ikke noe problem med det, sa Dahl til nrk.no den 17. mars.

Per-Kristian Dahl var en av de seks søkerne, som kom til intervjuer rundt avdelingsleder-stillingen i ASVO.

- Jeg mener det var den riktige måten å gjøre det på rent juridisk. Derfor kunne jeg ikke gjøre det annerledes. Jeg har forholdt meg til vanlig ansettelsesprosedyre og har ikke vært involvert i dette som styreleder, sier Dahl.

- Ryddig ansettelse

Administrerende direktør i attføringsbedriften Halden Industriprodukter As, Jan Wiig, sa i mars i år til nrk. no at ansettelsesprosessen hadde vært ryddig.

- Jeg skjønner at saken kan oppfattes som spesiell. Derfor hadde jeg med meg styrets nestleder, tillitsmann og en annen leder i virksomheten under intervjuene. Det ble gjort for å vise at prosessen har vært gjort på en ordentlig og redelig måte, sier Wiig.

Tillitsvalgt Jon Wang (FLT) ved Halden Asvo var med på intervjurundene, og han har tidligere sagt til nrk.no at Dahl var den minst kvalifiserte av de som ble intervjuet.

Tillitsvalgt Roy Steen i Fellesforbundet ved Halden Industriprodukter as, hevdet overfor Kommunal Rapport at Dahl ikke er rett mann på rett plass.

- Jeg kjenner ham (Dahl) som en grei kar, men jeg tror ikke han kan så mye om attføringsarbeid.

Vi burde fått en leder, som er mer skolert for jobben, og som har bakgrunn for å jobbe med mennesker, sa Steen til Kommunal Rapport.

I annonsen ble blant annet høy utdannelse etterlyst, men dette har ikke Per Kristian Dahl.

- Vi har sett både på personlige erfaringer og personlig egnethet som like viktig som utdannelsesbakgrunn. Og ut i fra en samlet vurdering har vi valgt Dahl, sier Wiig.

Etikkutvalget tar opp ASVO-saken

Kommunesektorenes etikkutvalg skal diskutere det prinsipielle i ASVO-saken i Halden.

Det skjer etter ønske fra Venstre i Halden, Geir Helge Sandsmark, som også håper at etikkutvalget vil vurdere Kontrollutvalget i Haldens håndtering av saken, dersom dette faller innenfor etikkutvalgets mandat og virkeområde.

- Kontrollutvalget i Halden fungerer mer som beskyttelse for makta, mot innsyn og kontroll, enn den motsatte veien, som egentlig er jobben deres, sier Sandsmark til nrk.no.

Vil ikke diskutere saken direkte

Lederen av etikkutvalget, Nils Røhne, sier utvaget ikke kommer til å kommentere ASVO-saken konkret.

- Kommunene er helt selvstendige rettssubjekter og har etiske regelverk, som man må forholde seg til selv.

Man vil ut i fra etikkutvalgets drøftinger kunne finne støtte for noen betraktninger, som kan hjelpe en på veien videre, men kommunen er ikke bundet av noen av de tingene vi kommer fram til, sier Røhne til nrk.no.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Trafikkuhell på E6

    Det har vært et trafikkuhell på E6 ved Missingmyr i Råde i retning Moss. Trafikken passerer, men det er kø på stedet.

  • Dahl Andersen ny sykehusdirektør

    Irene Dahl Andersen blir konstituert som ny direktør for Sykehuset i Østfold inntil videre. Just Ebbesen har blitt enig med styreleder i Sykehuset Østfold om å gå av som direktør. Det kom frem på et ekstraordinært styremøte søndag, melder sykehuset.