Hopp til innhold

- Politiet har plikt til å undersøke

Statsviter mener ansettelsen av Halden-ordfører i kommunalt selskap er i grenseland for politisk korrupsjon.

Stillingsannonse Halden Asvo

Ansettelsen av Halden-ordfører Per-Kristian Dahl (Ap) som avdelingsleder i den kommunale bedriften han selv er styreleder i, er i grenseland for 'politisk korrupsjon', mener ekspert på europeisk politikk.

Foto: Faksimile

Haldens ordfører, Per-Kristian Dahl (Ap), takket ja til å bli avdelingsleder i Halden Asvo, en avdeling i det kommunale selskapet Industriprodukter AS, hvor Dahl er styreleder og generalforsamling.

Dahl ble ansatt blant totalt 16 søkere til avdelingslederstillingen for en arbeidsmarkedsavdeling for mennesker med spesielle tiltaksbehov, av administrerende direktør Jan Wiig.

- Det er politiet som må avklare om det har vært politisk korrupsjon, knyttet til ansettelsesprosessen i ASVO-saken, sier Terje Knutsen, førsteamanuensis og ekspert på europeisk politikk ved Universitetet i Bergen.

Les også:

Per-Kristian Dahl

Ifølge Per-Kristian Dahl har dette vært en helt ordinær prosess der det har blitt utlyst en jobb. Han har søkt på lik linje med andre, blitt intervjuet, innstilt og han har takket ja til jobben.

Foto: Birger Kjølberg / NRK

- I gråsonen

Terje Knutsen sier til nrk.no at ansettelsen av Per-Kristian Dahl, slik den er fremstilt i media, i beste fall er uryddig, der en direktør ansetter sin egen styreleder i en stilling som ligger under direktøren.

Knutsen mener ansettelsessaken helt klart ligger i gråsonen for politisk korrupsjon.

Han sier at det først dreier seg om korrupsjon når noen har gitt eller mottatt en utilbørlig fordel.

- Hva "utilbørlig" innebærer kan være uklart, men om noen gir og andre mottar en stilling de enten ikke er kvalifisert for - eller andre viser seg betydlig mer kvalifisert for, så begynner det å lukte ganske vondt, og kan være politisk korrupsjon, sier han.

- Politiet plikter å undersøke

- For at dette skal være politisk korrupsjon. så vil det da kreves forsett fra begge parter i en slik sak, og at de har snakket sammen på forhånd og blitt enige om dette, sier Knutsen.

Han mener at det formelle organet for å undersøke slike saker er politiet, og Knutsen mener politiet har plikt til å etterforske saker de blir kjent med.

- Politiet har en selvstendig plikt til å undersøke saker de blir gjort oppmerksom på, enten gjennom media eller andre.

Ofte vil det nok være slik at politiet ikke reagerer før man eventuelt får en anmeldelse av saksforholdet, sier Terje Knutsen til nrk.no.

Les også:

- Uheldig samrøre

Knutsen mener det er uheldig at ordførere sitter i styret i kommunale eller interkommunale selskap.

- I utgangspunktet er dette noe jeg vil advare mot. Vi har jo hatt en del saker - også korrupsjonssaker, de senere årene.

Den mest kjente er "Vannverkssaken", der det viser seg at det kan være vanskelig, når sentralt politisk tillitsvalgte som en ordfører, sitter i slike roller, sier han.

Knutsen peker på, at det på bakgrunn av de uheldige sakene, etterhvert jobbes for en endring av styresammensetningen i slike foretak i kommune-Norge.

- Det foregår en profesjonalisering av hvem det er som skal sitte som styreleder og styremedlem i denne type foretak, sier han til nrk.no.

Les også:

- Ingen kjente saker

Terje Knutsen sier det er forskjell på politisk korrupsjon og ordinær korrupsjon.

Han mener det ofte vil være vanskelig å skille mellom "politisk" korrupsjon og "vanlig" politikk og lobbyvirksomhet.

- Politisk korrupsjon er det når noen i det offentlige, som innehar tillitsverv, misbruker sin egen stilling til egen fortjeneste, sier han.

Knutsen sier han ikke kjenner saker i Norge, der noen er dømt for politisk korrupsjon.

- Den beste måten å unngå slike saker på er gjennom åpenhet og gjennomsiktighet.

Offentlige prosesser, offentlige søkerllister, og rett og slett følge loven og etablerte rutiner. Når noen begynner å ville skjule ting og ikke kommentere ting, blir man fort mistenksom, sier Terje Knutsen.

Verken ordfører Per-Kristian Dahl (Ap), eller administrerende direktør i Halden Industriprodukter as, Jan Wiig, ønsker å kommentere ansettelsessaken ytterligere.

Jan Wiig, administrerende direktør i Halden Asvo

Jan Wiig, som er administrerende direktør i Industriprodekter AS, mener ansettelsesprosessen har vært ryddig, men innrømmer at andre kan ha en annen oppfatning.

Foto: Kjell Olav Nordberg / NRK

- Har mitt på det tørre

17. mars i år orienterte Halden-ordføreren kommunestyret om ansettelsessaken, etter en forespørsel fra Høyre.

Dahl ga uttrykk for at det hele har vært en grei prosess - fordi han på forhånd hadde informert om at han skulle fratre som styreleder - hvis han fikk jobben.

- Jeg meddelte i intervjuet at jeg ville gå av som styreleder ved første ordinære generalforsamling. Så jeg ser ikke noe problem med det, sa Dahl til nrk.no den 17. mars.

Per-Kristian Dahl var en av de seks søkerne, som kom til intervjuer rundt avdelingsleder-stillingen i ASVO.

- Jeg mener det var den riktige måten å gjøre det på rent juridisk. Derfor kunne jeg ikke gjøre det annerledes. Jeg har forholdt meg til vanlig ansettelsesprosedyre og har ikke vært involvert i dette som styreleder, sier Dahl.

- Ryddig ansettelse

Administrerende direktør i attføringsbedriften Halden Industriprodukter As, Jan Wiig, sa i mars i år til nrk. no at ansettelsesprosessen hadde vært ryddig.

- Jeg skjønner at saken kan oppfattes som spesiell. Derfor hadde jeg med meg styrets nestleder, tillitsmann og en annen leder i virksomheten under intervjuene. Det ble gjort for å vise at prosessen har vært gjort på en ordentlig og redelig måte, sier Wiig.

Tillitsvalgt Jon Wang (FLT) ved Halden Asvo var med på intervjurundene, og han har tidligere sagt til nrk.no at Dahl var den minst kvalifiserte av de som ble intervjuet.

Tillitsvalgt Roy Steen i Fellesforbundet ved Halden Industriprodukter as, hevdet overfor Kommunal Rapport at Dahl ikke er rett mann på rett plass.

- Jeg kjenner ham (Dahl) som en grei kar, men jeg tror ikke han kan så mye om attføringsarbeid.

Vi burde fått en leder, som er mer skolert for jobben, og som har bakgrunn for å jobbe med mennesker, sa Steen til Kommunal Rapport.

I annonsen ble blant annet høy utdannelse etterlyst, men dette har ikke Per Kristian Dahl.

- Vi har sett både på personlige erfaringer og personlig egnethet som like viktig som utdannelsesbakgrunn. Og ut i fra en samlet vurdering har vi valgt Dahl, sier Wiig.