NRK Meny
Normal

- Fritt fram i fjæra

Fylkesmannen i Østfold og Halden kommune refses for dårlig strandsonehåndtering av beboere i Svalerødkilen i Halden.

Bjørn Spernes

SKUFFET OVER STAT OG KOMMUNE. – Det er lettere å få tilgivelse enn tillatelse. Saken her i Svalerødkilen understreker nettopp at dette er tilfellet, når Fylkesmannen i Østfold og Halden kommune har håndtert saken slik de har gjort, sier Bjørn Spernes.

Foto: Rainer Prang / NRK

Det var i 1989 at eier av eiendommen Svalerødkilen bad søkte Halden kommune om å få benytte det tidligere kurbadet helt i strandkanten som helårsbolig.

Det ble avslag, og heller ikke i ankebehandlingen hos Fylkesmannen i Østfold samme år nådde eieren frem.

Boligen er imidlertid benyttet som helårsbolig i alle år etter 1989 og det er gjort fasadeforandringer, bygd boder og garasje og det er satt opp stengsler i strandsonen.

I høst kom godkjenningen fra Fylkesmannen i Østfold på at eiendommen formelt kan seksjoneres.

– Jeg har sagt det hele tiden; Det virker som om det er lettere å få tilgivelse enn tillatelse for eierne av Svalerødkilen bad. Kommunen og fylkesmannen har påvist ulovligheter i strandsonen, men de ser mellom fingrene på dette og inviterer dermed andre til å ta seg til rette i fjæra, sier nabo til Svalerødkilen bad Bjørn Spernes til NRK.

Les også:

Svalerødkilen, Halden

FIKK SEKSJONERE. I 1989 ble det gitt avslag til eierne av Svalerødkilen bad på søknaden om å få benytte eiendommen til helårsbolig (det store grå bygget midt på bildet). I ettertid er det gjennom flere år bygget ulovlig og bodd ulovlig på eiendommen.

Foto: Privat

– Skuffet over feighet

Listen over ulovlige byggetiltak ble lang, etter at kommunen og senere Fylkesmannen i Østfold hadde hatt befaring i Svalerødkilen.

På Svalerødkilen bad er det gjennom mer enn 20 år bodd ulovlig uten godkjent regulering, og det er gjennomført en rekke ulovlige byggetiltak. Naboene til eiendommen har gjennom årene gjort kommunen oppmerksom på at det pågikk byggearbeider som ikke var varslet, men Halden kommune reagerte ikke.

I fjor var teknisk hovedutvalg på befaring og det ble bestemt at en del av de ulovlige byggetiltakene kunne det søkes om godkjenning av i ettertid.

Fylkesmannen mente kommunens godkjenning av byggetiltakene på Svalerødkilen bad ikke holdt mål, og omgjorde flere vedtak, men har senere selv lempet på sin opprinnelige beslutning.

Velforeningen på stedet har rettet kraftig kritikk mot kommunen, og har krevd reaksjoner mot ulovlig bygging.

– Det ligger en unnfallenhet i denne håndteringen fra kommunen og fylkesmannen, som det er liten grunn for disse til å være stolte av. I andre fylker ser vi at kommunene og fylkesmennene sammen tar et tak, når noen har tatt seg til rette i strandsonen. Så er ikke tilfelle i denne saken – her er det feighet ute og går, sier Spernes til NRK.

Les også:

– Tror ikke noen fristes til å ta seg til rette

Etter befaring av Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk i Halden kommune i januar i fjor vedtok utvalget å godkjenne Svalerødkilen bad som vertikaldelt tomannsbolig, og det ble besluttet at en del av byggetiltakene på eiendommen kunne bli stående.

Vedtaket ble anket til Fylkesmannen i Østfold, som skjerpet inn hva som skulle endres, men i høst kom vedtaket om at eiendommen kunne seksjoneres.

Hos Fylkesmannen i Østfold er det rådgiver Yngve R. Romsvik som har håndtert sakene rundt Svalerødkilen bad. Når NRK spør hva er det som har endret seg i årenes løp fra 1989 til nå, svarer han

– Siden 1989 er det flere relevante forhold som har endret seg. For det første har arealplanen for området endret seg ved flere anledninger. Videre ble ny plan- og bygningslov vedtatt i 2008. Til sist har flere faktiske forhold endret seg siden 1989, sier Romsvik.

Bjørn Spernes og andre naboer uttrykker frustrasjon over det de mener er kommunens og fylkesmannens passivitet underveis fra 1989 og frem til og med nå, og at den som tar seg til rette "premieres" ved å få godkjenning. Kan du forstå frustrasjonen?

– Fylkesmannen kan ikke se at det er relevant for denne saken om vi forstår naboers frustrasjon, om vi tror vedtaket vårt kan inspirere til at andre tar seg til rette i strandsonen. Vi avstår derfor fra å kommentere dette, sier Romsvik til NRK.

Les også:

– Har ryddet opp i mye

Kommunalsjef Ulf Ellingsen

MYE ER GJORT. Kommunalsjef Ulf Ellingsen ramser opp en rekke ulovlige forhold på Svalerødkilen bad det er ryddet opp i, og varsler ytterligere gjennomgang.

Foto: Ingrid M. Langvik / NRK

Ulf Ellingsen, som siden april 2013 har vært kommunalsjef i teknisk avdeling i Halden kommune, har vært tett på Svalerødkilen-saken.

Han mener mye er gjort av opprydding i ulovlighetene rundt eiendommen Svalerødkilen bad, slik det er fattet politiske vedtak på.

– Bod ved garasje er fjernet, en mindre bod er fjernet, platting er fjernet, stålbrygge er fjernet, badestamp er fjernet, gjerde er flyttet, sier Ellingsen.

Han viser til at strandsonen på eiendommen skal holdes fri for privatiserende elementer, at et gjerde og en hekk som er godkjent av fylkesmannen er satt opp, og at det i tillegg er satt opp et skilt som sier « Fri ferdsel langs sjøen – vis hensyn».

– Videre arbeides det med en gjennomgang av ytterligere forhold som er påpekt av naboer, sier Ulf Ellingsen.

Han understreker at teknisk etat skal jobbe profesjonelt innenfor regelverket.

– Til påstanden om tidligere unnfallenhet kan jeg si at vi i alle saker skal operere profesjonelt innenfor gjeldende lover og regler. Jeg har ingen opplevelse at våre avdelinger opptrer unnfallende i dag, sier han til NRK.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Kontroll på skogbrann

    Brannvesenet i Fredrikstad har kontroll på en lyng- og skogbrann på Vikane. Fredag formiddag fikk brannvesenet melding om at det brant i et ca. ett mål stort område ved Sareptaveien. Alarmsentral Brann Øst advarer mot stor skogbrannfare.

  • Trafikkuhell på E6 ved Solli

    Det er kødannelse på E6 ved Solli. Årsaken er et trafikkuhell i sørgående retning. Nødetatene er på vei.