Hopp til innhold

Hevder ulvemotstandere bruker hunder som ulveåte

Norges Miljøvernforbund hevder ulvemotstandere ofrer hundene sine i kampen mot ulv. Nå krever forbundet helårsbåndtvang i Halden.

Hund drept av ulv

ILLUSTRASJONSFOTO: Norges Miljøvernforbund hevder at ulvemotstandere har gått så langt som å bruke hundene sine som ulveåte for å få politisk oppmerksomhet og få fjernet ulven fra Østfold.

Foto: Petter Larsson / NRK

Norges Miljøvernforbund stiller krav til Miljøverndepartementet om at hundeeiere i kjente ulveområder må få pålegg om aktsomhet, og at det om nødvendig innføres ekstraordinær båndtvang.

- Vi ønsker båndtvang hele året i de ulverike områdene, sier Snorre Sletvold regionsleder Østlandet i Norges Miljøvernforbund til nrk.no.

Han mener at særlig at det i Halden kommune, der motstanden mot ulv har vært markert stor og krav om felling er fremsatt, er nødvendig med helårsbåndtvang.

- I Halden kommune og omegn bør det være båndtvang utover perioden fra 1. april til 20. august, sier Sletvold.

Les også:

Hund drept av ulv

ILLUSTRASJONSFOTO: Halden Viltforening, som har søkt om å få felle ulv som gjør skade, mener at det er dokumentert at ulven har drept sju hunder de senere årene i eller nær Halden.

Mange tips om hundeåte

- Lokalt er det i Halden fremmet krav om at nødvergeretten utvides til også til å gjelde hund. Dersom nødvergeretten utvides, frykter vi at ulvemotstandere ut fra politiske interesser vil ofre hundene som levende åte, sier Snorre Sletvold.

I brevet til Miljøverndepartementet heter det blant annet:

"Det ryktes allerede i dag at flere av hundene som visstnok er tatt av ulv i Halden‐området, er ofret nettopp for å få ulvene felt og presse gjennom en slik lovendring.

NMF mener derfor at i denne saken må dyrevernloven og loven om hundehold brukes på rett måte for å unnga at hunden - angivelig menneskets beste venn - ikke skal lide av konsekvensene et møte med ulv kan få."

- Vi har fått tildels mange tips om konkrete hunder som er tatt av ulv. Noen av tipsene går på at konkrete hunder har vært syke og er ofret. I andre sammenheng dreier det seg om at en drept hund har tilhørt en rovdyrmotstander, som har vært villg til å ofre hunden for egne politiske motiver, sier Sletvold.

Nils Solberg

- det er grove løgner Miljøvernforbundet kommer med, sier Nils Solberg.

Foto: Petter Larsson / NRK

- Grov løgn fra Miljøvernforbundet

- Det er ikke ofte jeg bruker ordet "løgn", men i denne sammenhengen gjør jeg det, sier haldenser, jeger og styreleder i den landsdekkende foreningen "Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk" Nils Solberg til nrk.no.

Han er sint, oppgitt og frustrert over påstandene fra Norges Miljøvernforbund om at jegere og hundeiere ofrer hundene sine.

- Hos Norges Miljøvernforbund har de gått tom for saklige argumenter i ulvedebatten for mange år siden. Det å hevde at en jeger vil ofre en hund som åte for ulv er en absurd tanke. Hundene er ofte en del av familien, og det er et stort tap for hundeierne når dyrene blir drept av ulven, sier Solberg.

Les også:

Helårsbåndtvang

Bakgrunnen for kravet fra Norges Miljøvernforbund om helårsbåndtvang i Halden kommune og andre ulverike områder er en helhetlig vurdering av den pågående konflikten mellom ulv og menneske.

NMF mener det er et nødtvungent tiltak som må gjennomføres for å begrense potensialet for fremtidig konflikt.

- Unntak er der hunder benyttes under jakt. Her må jegeren pålegges et særskilt ansvar ved å begrense hundens radius, sier Miljøvernforbundets Snorre Sletvold.

Han sier poenget er at jegere med hund må endre sin adferd i skogen, og Sletvold mener rovdyrene må ha fortrinnsrett og særlig i ulvesonene.

- Kan bety slutten for hundehold i Halden

- Et forslag om helårsbåndtvang vil ødelegge for alt hundehold i Halden kommune, sier Nils Solberg.

Han har to hunder selv, og sier det er en glede å slippe hundene fri og la dem utfolde seg.

- Det er ulv i 80 prosent av Halden kommunes areale. Det er streifere og permanente flokker. Hvis helårsbåndtvang noensinne blir aktuelt for Halden vil det ikke lenger være aktuelt for meg å holde hund. Der tror jeg at jeg har mange med meg, sier Solberg.

Ulv

I vinter ble det registrert nærmere 20 ulver i Østfold. Ulvene har dels permanent opphold i Halden kommune, og dels er det grensestreifere som oppholder seg både i Sverige og Norge.

Foto: Scanpix

Vil skyte ulv

Halden Viltforening, som består av sju grunneier‐ og jegerforeninger, søkte i desember 2009 Direktoratet for naturforvaltning (DN) om skadefelling av ulv.

Det er i søknaden fra Halden Viltforening vist til at ulv har gått til angrep på og drept hunder innenfor Dals Ed - Halden reviret , både på norsk og svensk side av grensen.

De siste to årene er det dokumentert at ulvene i Dals Ed - Halden har drept minimum sju hunder, og Halden Viltforening peker på at de fleste av disse er drept på norsk side.

DN har både vurdert muligheten for skadefelling og lisensfelling i denne saken, men kunne ikke finne at det er grunnlag for a iverksette uttak av ulv i henhold til naturmangfoldlovens §18. Soknaden ble derfor avslatt av DN for jul 2009.

Halden Viltforening har anket avslaget, men DN har opprettholdt sitt avslag, og også Miljøverndepartementet vender tommelen ned for ulveuttak.

Ny flokk oppdaget

I Østfold er det et helnorsk revir i Rakkestad-Vestfjella, og det er to grenseflokker som har tilhold både i Sverige og Norge. Det er også registrert en streifer i Rokke-området i Halden.

Rovdyrforskere mener opp mot 20 ulv kan ha tilhold i Østfold fast eller periodevis, og de fleste av disse er innom Halden kommune.

I følge Norges Jeger- og Fiskerforbund tyder nå alt på at det er fem helnorske ulverevir. I tillegg kommer minimum fem grenseflokker, som i større eller mindre grad benytter områdene i Norge.

NJFF mener derfor målet om helnorsk yngling i tre revirer er nådd, og ber om lisensfelling av ulv.

Rovviltnemndene i region 4 og 5 (Oslo, Akershus og Østfold ) møtes den 19. august der lisensfelling av ulv skal tas opp.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.