Villrein kan true førjulstrafikken

Flere tusen rein står noen kilometer sør for riksvei 7 på Hardangervidda. Stamvegen kan bli stengt på kort varsel.

Reinsflokk

Reinflokken har blitt fotografert på lang avstand i nærheten av Halnefjorden.

Foto: Petter Braaten / Statens naturoppsyn

Petter Braaten i Statens naturoppsyn følger reinens bevegelser nøye. Braaten var i fjellet mandag og fikk en god oversikt. Mellom 2.500 og 3.000 dyr befinner seg nå rundt fire kilometer fra riksvei 7.

Veien er en av de viktigste mellom øst og vest, og i gjennomsnitt passerer rundt 800 kjøretøy Hardangervidda daglig. Skulle stamveien bli stengt, vil det by på utfordringer for mange som skal over fjellet før jul.

Men av samfunnshensyn kommer riksvei 7 ikke til å bli stengt i perioden 18. desember til over nyttår på grunn av villrein, forteller Kari Bjørnerås i Miljødirektoratet.

– Da kommer hensynet til juletrafikken før reinens bevegelsesfrihet, sier Bjørnerås.

Petter Braaten vil ikke spekulere i om veien kan bli stengt, noe som skjer innimellom for å ta hensyn til reinen.

– Det er heldigvis ikke Statens naturoppsyn som avgjør om veien skal stenges. En avtale mellom Miljødirektoratet og Statens vegvesen regulerer det. Vår jobb er å levere data til direktoratet, sånn at de til enhver tid er oppdatert på situasjonen, sier Braaten.

Beveger seg sakte

Det siste døgnet har flokken beveget seg østover, parallelt med riksvei 7 i en avstand på rundt fire kilometer.

– Flokken beveger seg sakte, og det har den gjort de siste dagene. Den fortsetter trolig med det, for dyrene går og beiter og prøver å finne mest mulig ro og hvile, sier Braaten.

Han ber folk som får se reinflokken om å holde seg på avstand.

– Dyra går på sparebluss nå. De ligger mye og sparer på energien. Hvis de blir forstyrret og må ut og løpe, vil det kunne gi dyra dårligere kondisjon enn de trenger, nå når vi går inn i den kalde årstida, sier Braaten.

NRK har så langt ikke klart å komme i kontakt med de ansvarlige i Statens vegvesen.