Hopp til innhold

Vegvesenet er bekymret: Storsykehuset kan ramme E18

Flest mulig skal sykle og gå til det nye sykehuset i Drammen. Statens vegvesen frykter den grønne strategien ikke vil slå til, og at E18 vil bli rammet.

Det er ikke uvanlig at trafikken står tett på E18 rundt Drammen. Byen er Norges femte største, og motorveien frakter folk både til hovedstaden og til hytter i Vestfold og på Sørlandet.

Eksperter frykter at det vil bli enda verre.

Trafikk ved Brakerøyakrysset utenfor Nytt Sykehus Drammen

Ved denne rundkjøringen under motorveien hoper køen seg opp. Det forplanter seg videre ut på E18.

Foto: Hedda Grønbekk / NRK

Neste år åpner det nye sykehuset i Drammen, rett ved E18. Da skal 4000 ansatte og mange hundre pasienter og besøkende inn og ut av trafikkstrømmen hver dag. I tillegg kommer all varetransporten.

Tusenvis av biler i døgnet

Arne Tovslid, senioringeniør i Statens vegvesen, er redd for at E18 vil bli enda hardere rammet når sykehuset åpner.

Han frykter for trafikken inn til Oslo og nedover til Sørlandet.

Arne Tovslid, Statens Vegvesen

Arne Tovslid fra Statens vegvesen er bekymret for kø inn og ut av det nye sykehuset.

Foto: Anders Haualand / NRK

Problemet er jo at det da vil stå kø ut på det som ikke er avkjøringsrampe til Drammen, som vil hindre den øvrige trafikken, som skal til Sørlandet eller hvor som helst.

– I enden av køen er det alltid en fare for at biler blir påkjørt, eller at det skjer ulykker, sier Tovslid.

Trafikkmålinger viser at under morgen- og ettermiddagsrushet passerer over 4000 biler i timen der.

Tovslid forteller at det vurderes å ha flere felt på E18 mellom Kjellstad og Brakerøya, men at det ligger langt fram i tid. Om det blir noe av.

Biler på E18, retning Drammen

Det kjører i snitt over 4000 biler i timen på E18 forbi Drammen i rushtiden, på morgen og ettermiddag.

Foto: Cecilie Valentine Brekke / NRK

Neppe mulig uten bompenger

Det er planlagt at 70 prosent av reiser til og fra sykehuset skal være bilfrie.

Politikerne i Drammen har bestemt at de ikke vil innføre bompenger inn til byen.

Statens vegvesen tror ikke det er mulig å nå de grønne målene uten. Derfor fremmet de innsigelser til detaljregulering for nytt sykehus i Drammen i 2019. Men de ble ikke hørt.

De fikk derimot gjennomslag for en undergang for gående og syklende, og det skal gjøres trafikktelling ett år etter at sykehuset har åpnet.

Ikke redd for køen

– Det er jo litt kø i de store byene, og blir det for mye kø, så velger folk andre transportmidler. Den mekanismen er vi ganske sikre på slår inn her også, sier Bertil Horvli, fungerende direktør for samfunn i Drammen kommune.

Bertil Horvli, Drammen kommune

Bertil Horvli fra Drammen kommune mener de har god oversikt over hvordan trafikksituasjonen blir med det nye sykehuset i Drammen.

Foto: Hedda Grønbekk / NRK

Han mener at det blir lagt godt til rette for å reise kollektivt.

I stedet for to togavganger i timen fra Brakerøya er det planlagt fire. Men Jernbaneverket har nylig sådd tvil rundt hvor vidt det kan bli fire togavganger likevel. Det vil bli endelig avgjort om et år.

Horvli forteller at det blir et bedre busstilbud, og at det er planlagt en superbussrute til Mjøndalen.

Les også Mener enkle grep kan hindre milliardsprekk på megaprosjekter

Båttur med båten Kysten i regi av Sykehuset i Vestfold

Urealistiske mål

Byens politikere har et mål om nullvekst i biltrafikken i årene fremover. Men 50 prosent bruker bil til arbeidsreiser inn og ut av sentrum. Det er høyt sammenlignet med andre tilsvarende byer, forteller forskningsleder ved Transportøkonomisk institutt, Aud Tennøy.

Aud Tennøy, TØI

Aud Tennøy er forsker ved Transportøkonomisk institutt.

Foto: TØI

Det er sentrum som har den beste kollektivtilgjengeligheten. Det er også det stedet flest går og sykler til. Det er det stedet man forventer lavest bilandel, sier hun.

Derfor har Tennøy liten tro på at man klarer å få til kun 30 prosent bilbruk til det nye sykehuset.

Det finner vi nesten bare til og fra arbeidsplasser i sentrum i de største byene. Tilgjengeligheten til Brakerøya vil være dårligere, både med kollektivtransport og gang- og sykkeltrafikk.

Hun er heller ikke imponert over kollektivtilbudet som planlegges, selv om det skulle bli fire togavganger i timen.

Fire togavganger i timen regner jeg ikke som et bra tilbud, det er et greit tilbud.

Les også Sår tvil om togtilbudet ved nye Drammen sykehus: – Vi blir oppbrakt

Sykehus Drammen

Bilbyen Drammen

Ved dagens sykehus benytter 80 prosent av pasienter og 64 prosent av de ansatte bil, ifølge Helse Sør-Øst.

Tennøy forteller at dette kan styres med å ha få parkeringsplasser ved det nye sykehuset, men da kommer et annet problem inn.

I reisevaneundersøkelsen forteller 41 prosent av de ansatte at de vil få lenger reisevei til det nye sykehuset.

– Da velger kanskje folk å ikke jobbe på det sykehuset, sier Tennøy.

Biler parkert foran Drammen sykehus

Svært mange velger å ta bilen for å komme seg til og fra Drammen sykehus.

Foto: Cecilie Valentine Brekke / NRK

Arne Tovslid fra Statens vegvesen påpeker at mange tiltak allerede er gjort, uten at det har hatt voldsom effekt.

– Det har jo ikke vært en veldig økning i gang- og sykkeltrafikken her i byen, selv om det er gjort en del tiltak.

– Så du er bekymret over trafikkutviklingen her?

– Jeg er jo litt bekymret, og veldig avventende i om en lykkes i det som er sagt, sier han.

Biler parkert foran Drammen sykehus

Flesteparten av de ansatte ved sykehuset kjører bil til jobb.

Foto: Cecilie Valentine Brekke / NRK

Mener kollektivtransport er et felles ansvar

Prosjektdirektør for det nye sykehuset, Arnstein Hodne, deler ikke frykten.

Han svarer i en e-post til NRK at trafikksituasjonen har vært med i planleggingen siden lokaliseringen ble vedtatt.

Prosjektdirektør for nytt sykehus Drammen, Arnstein Hodne

Prosjektdirektør Arnstein Hodne mener trafikken er tatt med i beregningen da sykehuset ble planlagt.

Foto: Cecilie Valentine Brekke / NRK

Byggeprosjektet finansierer samferdselstiltak med over en halv milliard kroner, som inkluderer firefelts vei, gang- og sykkelveier. Ny rundkjøring er allerede på plass, og det vil bli bygget ny avkjøring til området ved kjøpesenteret CC, sier Hodne.

Han svarer videre at helseforetaket har som mål at flest mulig skal bruke kollektivtransport.

Dette er ambisiøse mål, men det er et felles ansvar å redusere biltrafikken. Det er etablert et samarbeid med kollektivselskapene både på vei og bane, slik at man skal få et så godt tilbud som mulig for de som skal til og fra Brakerøya, avslutter han.

Arne Tovslid fra Statens vegvesen gikk ut i pensjon 1. januar i år. Intervjuet med ham er gjort før han gikk ut i pensjon, men Staten vegvesen stiller seg bak hans uttalelser.

Hei!

Takk for at du har lest denne viktige saken! 

Tidligere har jeg blant annet skrevet om budsjettsprekker ved store byggeprosjekter og store matprodusenter som må ta nesten hele regningen etter flommen "Hans".

Jeg hører gjerne fra deg om du har tips eller innspill!