Hopp til innhold

Vil legge ned føden på Kongsberg – igjen

Fødeavdelingen ved Kongsberg sykehus kan bli nedlagt ifølge en plan som styret ved Vestre Viken helseforetak skal behandle.

Kongsberg sykehus

Styret i Vestre Viken foreslår å legge ned fødetilbudet i Kongsberg.

Foto: Meek, Tore / SCANPIX

I strategiplanen som går helt mot 2025, ønsker man at fødetilbudet skal samles på Sykehuset i Drammen.

Planen skal legges fram på styremøtet til Vestre Viken torsdag, før det legges ut på høring.

I en pressemelding skriver de følgende:

«Dette vil sikre flere pasienter et fødetilbud i tråd med nasjonale kvalitetskrav og bidra til et mer likeverdig fødetilbud til hele Vestre Vikens befolkning. Det vil også redusere bruk av ressurser til beredskap og konvertere hvilende vakttimer for leger til aktiv pasientbehandling. Den økte reiseavstanden for fødekvinnene som berøres er håndterbar»

Fødeavdelingen ble stengt

I januar 2010 startet det som skulle bli en lang rekke medieoppslag om fødeavdelingen på Kongsberg og forholdene der. Da døde et barn i mors liv, og fødeavdelingen ble stengt etter en rekke alvorlige hendelser. Det var Helsetilsynet som hadde anbefalt at fødeavdelingen skulle stenge.

Kravet om stenging kom som følge av flere hendelser de siste årene. Sykehuset ønsket ikke å utdype hva slags hendelser det var snakk om. Men fylkeslege i Buskerud fortalte NRK.no at det var hendelsen i januar 2010 som satte fortgang i prossessen.

– Det gjorde at jeg måtte be administrerende direktør om en rask respons om hva de ville gjøre. Resultatet har blitt stenging, sa han til NRK.no den gang.

– Bare meningsløse ord

Lege ved Kongsberg sykehus, Gernot Erst, sier han tror at hvis dette gjennomføres vil pasientene få et dårligere tilbud.

– Det blir det helt klart, fordi det vil bli en kirurgisk spesialist mindre på vakt i Buskerud. Det som står i denne rapporten er fullstendig meningsløse ord. Kongsberg sykehus skal være et moderne lokalsykehus, sier han til NRK.no.

– Hva tenker en lege ved et sykehus om at en hel fødeavdeling bare kan forsvinne?

– Det er tragisk. Vi har oppdatert alle retningslinjer og prosedyrer som vi fikk fra helsemyndighetene. Jeg oppfatter kapasiteten i Drammen i dag som allerede sprengt, og det hender jo at de må sende fødende kvinner til Kongsberg. Jordmødrene sier også at ofte på sentraliserte fødeavdelinger er det for mange fødende kvinner samtidig og for få jordmødre. Dette mener de går ut over kvaliteten, sier Erst

Mange avvik

Allerede i september 2009 fikk sykehuset påpekt alvorlige feil og mangler.

Av avvik fant man blant annet dette:

  • Vestre Viken HF Kongsberg sykehus tillater fødsler hvor det er kjent risiko for komplikasjoner for mor og barn, uten at man har tilgang til nødvendig kompetanse.
  • Vestre Viken HF Kongsberg sykehus har ikke et internkontrollsystem som kan bidra i tilstrekkelig grad til kvalitetsovervåkning og kvalitetsforbedring.
  • Vestre Viken HF Kongsberg sykehus, Fødeavdelingen har ikke etablert et system som sikrer at dokumentasjon av den pasientrettede virksomhet blir ivaretatt fullt ut.

Administrerende direktør i Vestre Viken HF, Nils Fr. Wisløff, legger nå fram de faglige anbefalingene til strategi for helseforetaket i perioden fram til 2025.