NRK Meny
Normal

– Jeg er skuffet og forundret

Legen som var involvert i flere tilsynssaker ved fødeavdelingen ved Kongsberg sykehus mister retten til å ha vakt.

Blefjell Sykehus Kongsberg

Fødselslegen ved Kongsberg sykehus mister retten til å ha vaktberedskap på fødeavdelinger i all fremtid.

Foto: Odd Vegard Kandal / NRK

Fødselslegen ved Kongsberg sykehus, som har vært involvert i flere tilsynssaker, mister retten til å ha vaktberedskap ved fødeavdelinger.

Det går fram av Helsetilsynets sluttrapport som nettopp er offentliggjort.

– Jeg er skuffet og forundret over Helsetilsynets konklusjon, skriver legen i en tekstmelding til NRK.no.

En jordmor som har vært involvert i en av fødslene får advarsel for å ha brutt forsvarlighetskravet i helsepersonelloven.

Vil anke

Fødeavdelingen ved Kongsberg sykehus ble januar midlertidig stengt etter en dødfødsel.

Legen skriver videre i tekstmeldingen at han ikke kan la saken stå slik, og at han etter en gjennomgang med advokaten, kommer til å anke tilsynets reaksjon.

Direktør i Vestre Viken Helseforetak, som representerer Sykehuset Kongsberg, sa i januar at de ansatte var i sjokk etter at fødeavdelingen ble stengt på dagen.

– De ansatte er i sjokk og vantro over at dette kunne skje så brått.

Alvorlige avvik

Fødeavdelingen på Kongsberg

En jordmor ansatt ved fødeavdelingen slipper med en advarsel for å ha brutt forsvarlighetskravet i helsepersonelloven.

Foto: Tordis Gauetplass / NRK

Allerede i september i 2009 fikk sykehuset påpekt alvorlige feil og mangler.

Av avvik finner man blant annet dette:

  • Vestre Viken HF Kongsberg sykehus tillater fødsler hvor det er kjent risiko for komplikasjoner for mor og barn, uten at man har tilgang til nødvendig kompetanse.
  • Vestre Viken HF Kongsberg sykehus har ikke et internkontrollsystem som kan bidra i tilstrekkelig grad til kvalitetsovervåkning og kvalitetsforbedring.
    Vestre Viken HF Kongsberg sykehus, Fødeavdelingen har ikke etablert et system som sikrer at dokumentasjon av den pasientrettede virksomhet blir ivaretatt fullt ut.

Tungt for de ansatte

Leder for Den norske jordmorforening, Marit Heiberg, sa til NRK.no i dagene etter at saken om fødeavdelingen ble kjent, at episoden som foranlediget stengningen var utrolig trist for familien som ble rammet, og for helsepersonellet som var involvert.

– Jeg synes det er utrolig trist at fødeavdelingen er stengt, men vi har respekt for at de vurderte det å stenge som nødvendig nå. Når ting skjer, som kanskje kunne vært unngått, må vi se på hva som har skjedd. Om det skyldes menneskelige feil, eller systemsvikt. Vi må finne ut av hva dette skyldes, og så må vi endre på disse rutinene slik at dette ikke skjer igjen, sa hun den gang,

NRK.no kommer tilbake med mer.