NRK Meny
Normal

Fødeavdelingen friskmeldt

Helsetilsynet har nå avsluttet saken om avvikene ved fødeavdelingen på Kongsberg sykehus.

Kongsberg sykehus

Kongsberg sykehus sin fødeavdeling er nå friskmeldt av Helsetilsynet.

Foto: Tordis Gauteplass / NRK

Jardar Hals

Klinikksjef Jardar Hals forteller at de har gjort flere tiltak for å bedre avdelingen.

Foto: Tordis Gauteplass / NRK

Helsetilsynet har nå friskmeldt fødeavdelingen ved Kongsberg sykehus. Avdelingen blei i januar i år midlertidig stengt i kjølvannet av flere dødfødsler.

Mest glad for beskjeden er jodmødrene ved avdelingen.

– Det syns vi er en veldig stor lettelse slik at vi kan gå ut og si til de fødende at det er trygt å føde på fødeavdelingen på Kongsberg. Vi mener vi har et trygt og godt tilbud, sier tillitsvalgt jordmor, Elisabeth Furuseth.

Nye regler

Fødeavdelingen ved Kongsberg sykehus var stengt i to og en halv måned og åpnet igjen 15. april i år. Helsetilsynets største innvending var at avdelingen påtok seg risikofødsler uten tilstrekkelig beredskap.

Nå styres avdelingen etter nye regler, bekrefter Elisabeth Furseth.

– Vi har rettet opp det som ble påpekt fra fylkeslegen. Vi har jobbet med seleksjonskriteriene, og vi har også jobbet med interne retningslinjer, blant annet med når gynekolog skal kontaktes og være tilstede på fødeavdelingen, sier hun.

Les alt om saken her

Samarbeid

De nye kjørereglene har blitt til i samarbeid med de andre fødeavdelingene i Vestre Viken, sier klinikksjef Jardar Hals.

– Det er gjort tiltak som svarer til de konkrete avvikene. Det gikk på seleksjonskriterier for fødsler og de er utarbeidet i samarbeid mellom alle de fire fødeavdelingene i Vestre Viken, sier Hals.

Må gjenopprette tillitten

Men over to måneders stengning og mye negativ oppmerksomhet har gitt seg utslag i lave fødselstall ved føden på Kongsberg i år.

Furseth sier at de fremdeles har en jobb å gjøre med å gjenopprette tillitten til de fødende.

– Tidligere har vi i gjennomsnitt hatt rundt 40-50 fødlser i måneden, og nå har vi vært nede i under 30, sier hun til NRK.