Hopp til innhold

Vil at disse skal innta byggeplassene

For første gang i Norge kreves det at alle anleggsmaskiner på en byggeplass skal være elektriske eller gå på biodiesel.

Elektrisk kompaktlaster

ELEKTRISK: Snekker Anders Schullström tester ut en elektrisk hjullaster på Teglverkstomta i Oslo. Det finnes foreløpig ikke mange av dem, men trolig blir det flere slike å se på byggeplassene fremover.

Foto: Trine Bråthen / NRK

CO₂ i atmosfæren
421 ppm
1,5-gradersmålet
+1.01°C
Les mer  om klima

Den lille, knallgule hjullasteren skiller seg ut på byggeplassen der en ny barnehage er under bygging. Det kommer nemlig ikke en lyd fra den. Heller ingen utslipp.

På oppdrag fra Omsorgsbygg, som blant annet bygger sykehjem og barnehager i Oslo kommune, tester entreprenøren Georg Andresen & sønner ut den batteridrevne maskinen som det foreløpig bare finnes noen få av i verden.

– Den er jo ikke så stor, men den fungerer bra. Den største forskjellen er at den er så tyst, sier snekker Anders Schullström.

Trolig kommer det til å bli flere slike elektrisk drevne hjullastere, gravemaskiner og andre anleggsmaskiner på byggeplassene i fremtiden.

Spente

En ny flerbrukshall med plass til blant annet ballspill og bryting skal bygges på Lambertseter i Oslo fra høsten. Hallen skal bygges som et passivhus – men miljøtankegangen stopper ikke her.

– Vi er stolte og spente, for når dette byggeoppdraget nå ligger ute på anbud så krever vi at selve byggeplassen skal være fossilfri. Det betyr at maskinene skal gå på biodiesel eller være elektriske, sier direktør Eli Grimsby.

Eli Grimsby

Med fotballbane, skole og barnehage som nærmeste nabo til byggeplassen er det ekstra viktig at forurensingen begrenses, mener Eli Grimsby i Kultur- og idrettsbygg.

Foto: Trine Bråthen / NRK

– Dere er ikke litt tidlig ute når dere stiller slike krav?

– Jeg tror det er kjempeviktig at Oslo kommune som en stor utbygger markerer at dette er viktig for byen. Her er det bare å bli med på en miljødugnad, vi kommer til å få til dette.

Ifølge Grimsby vil dette være den første anleggsplassen i Norge som er fossilfri.

– Nødvendig

Anleggsmaskiner er en stor forurensningskilde, ifølge rådgiver Ingvild Kilen Rørholt i Zero.

– En fjerdedel av alle utslippene fra transport i Oslo kommer fra anleggsmaskiner. Dette er et område som har gått litt under radaren for mange, men Oslo kommune skal ha skryt for det de gjør nå, sier hun.

Omsorgsbygg har inngått et samarbeid med Bellona for å få ned utslippene i byggebransjen, og har flere planer for hvordan det skal gjøres.

Nytt, men interessant

Entreprenørene er slett ikke avvisende, men innrømmer at dette er litt nytt.

− Vi ser positivt på initiativet, og jobber nå med å utrede hvordan dette kan gjennomføres i praksis. Fossilfri anleggsdrift er et nytt område for oss, men er helt klart interessant å se nærmere på, sier administrerende direktør John Ivar Mejlænder-Larsen i Peab.

Også hos Georg Andresen & sønner sitter daglig leder Thomas Innseth og ser på om de kan klare å oppfylle de strenge miljøkravene.

– Mindre, elektriske gravemaskiner finnes, men det kommer nok til å gå raskere med overgangen til biodiesel. På byggeoppdrag som ikke er så store bør det være mulig å klare å få det fossilfritt, og bransjen må nok bare innse at det er den veien det går, sier han.