Vestre Viken HF kritiseres for sommel

Vestre Viken Helseforetak får kritikk etter 22. juli. Det tok syv måneder før de ble ferdige med rapporten etter terrorangrepet, noe Helsedirektoratet mener er for dårlig. – Vi visste ikke at det hastet så, sier klinikkdirektør Halfdan Aas.

Anne-Grete Strøm-Erichsen

Anne-Grete Strøm-Erichsen mottok i dag rapport om helseinnsatsen etter terroranslaget

Foto: Kallestad, Gorm / Scanpix

Det er Helsedirektoratet som i sin rapport skriver om helseinnsatsen etter terroranslaget.

Kritikken går ut på at Vestre Viken HF i omtrent sju måneder etter 22. juli ikke hadde ferdigstilt sin rapport om helseinnsatsen på Utøya.

Dette har bidratt til vesentlig merarbeid og har svekket mulighetene våre til å etterprøve andre opplysninger om hendelsesforløpet ved Utøya-aksjonen, skriver Helsedirektoratet i rapporten.

Les også: Vestre Viken nekter å gi ut 22. juli-lydlogger

Halfdan Aas

Halfdan Aas i Vestre Viken er overrasket over noe av kritikken.

Foto: Peter von Tangen / NRK

Overrasket

Klinikkdirektør Halfdan Aas sier han er litt overrasket over den delen av kritikken.

– Det har vært et omfattende arbeid. Mange lydlogger måtte gås gjennom, vi har sendt ut spørreskjemaer og intervjuet mange ansatte, og alt dette skulle gjøres ved siden av det daglige arbeidet, sier Aas.

– Samtidig har vi måttet arbeide mye med personvern, siden denne rapporten skulle offentliggjøres. Vi beklager at det har tatt tid, men vi visste ikke at kommisjonen mente at det hastet så veldig å få rapporten ferdig.

I samme rapporten kommer det også frem at et kirurgisk team fra Ringerike Sykehus hadde ikke med seg sambandsutstyr da det rykket ut 22. juli.

Dette førte til at Ringerike sykehus ikke var i stand til å komme i kontakt med teamet under aksjonen.

Utøya

Utøya.

Foto: Nyhetsspiller

Overleverte rapporten i dag

Etter oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet har Helsedirektoratet gått gjennom og oppsummert helsesektorens innsats etter terrorhendelsene i Oslo og på Utøya 22. juli 2011.

Denne rapporten ble presentert i dag og overlevert til helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Bør lære av rapporten

Rapporten kommer med en rekke anbefalinger.

Helsedirektoratet anbefaler i likhet med tjenestens egne vurderinger at ekstra sambandsutstyr bør anskaffes og være permanent tilgjengelig for ekstra innkalt personell og utrykningsgrupper. Dette er viktig for å sikre samhandling, informasjonsflyt og koordinering.

Konklusjonen til rapporten er at helsepersonellet har gjort mye bra, men samtidig er det oppdaget forbedringspotensial.

I rapporten får kommunene Hole og Ringerike skryt for håndteringen av massakren.

– At mindre kommuner som Ringerrike og Hole kom på beina så raskt, mobiliserte og satte inn gode tiltak så fort, er bare å ta av seg hatten for, Inggard Lereim, lederen for utvalget som har laget rapporten.

Rosetoget i Oslo

Mange samlet seg i gatene og deltok i rosetog etter 22. juli.

Foto: Aleksander Andersen / Scanpix