Vegvesenet får sjekke lønna til yrkessjåfører

Stortinget vedtok torsdag en ny lov som gir Vegvesenet mulighet til å sjekke lønns- og arbeidsforhold hos yrkessjåfører som stanses i kontroller.

Til venstre i bildet står en mann med ryggen til , han har på seg sort caps, en sort hette henger over ryggen på en gulgrønn jakke hvor det står statens vegvesen og kontroll. Han ser mot en rad av lastebiler som kjører på en våt veg hvor det er satt opp betonggriser og hindringer slik at de skal kjøre sakte.

Et utenlands vogntog kommer inn til Vegvesenets kontrollstasjon på Svinesund. Her har man kunnet sjekke tekniske forhold, men ikke lønns- og arbeidsforhold. Nå blir det mulig.

Foto: Jonas Borge Svendsen / NRK

På grensa ved Svinesund kommer det daglig godt over tusen vogntog med varer på vei til norske mottakere. En del må gjennom Vegvesenets kontrollstasjon, der de sjekker kjøretøyets tekniske stand, og at lasten er godt sikret.

Men det er godt kjent at en del utenlandske yrkessjåfører har svært lave lønninger, og må bo i bilen i lengre perioder.

Inntil nå har ikke Vegvesenet hatt anledning til å sjekke sjåførenes lønns- og arbeidsforhold, og rapportere funnene videre.

Stortinget vedtok i dag en lovendring som gir Statens vegvesen rett til å undersøke dette og varsle Arbeidstilsynet ved brudd på reglene.

Kjetil Wigdel er avdelingsdirektør for utekontroll i Statens vegvesen.

– Denne lovendringen vil styrke samarbeidet mellom Statens vegvesen og Arbeidstilsynet. Alle er tjent med å få stoppet useriøse aktører i transportbransjen. Det bedrer sjåførenes arbeidsmiljø og det gjør vegene våre tryggere for alle trafikanter.

Målet er å avsløre de transportørene som underbetaler sjåfører og lar dem jobbe under kritikkverdige forhold.

Norsk lastebilnæring fornøyd

Pris er en viktig faktor når næringslivet velger hvilken transportør de skal bruke for å få varene fra fabrikk til mottaker på tvers av landegrensene.

Polsk trailersjåfør på Svinesund

Utenlandske sjåfører NRK har møtt har bekreftet at de tjener langt under det som kan regnes som et levelig lønnsnivå.

Foto: NRK

Og da kan valget lett falle på billige øst-Europeiske vogntog, som også har lov til å ta ekstra oppdrag i Norge når de først har fått en tur hit.

Administrerende direktør i Norges Lastebileier-Forbund (NLF), Geir A. Mo, er fornøyd med vedtaket.

– Dette vil åpenbart styrke og effektivisere tilsynet med lønns- og arbeidsvilkår, og være et viktig bidrag til like konkurransevilkår i transportnæringen, sier han.

Mo understreker at bestemmelsene vil gjelde alle som driver innlandstransport i Norge, inkludert utenlandske arbeidsgivere.

Regjeringen skal også legge frem et forslag om at Statens vegvesen skal gis mulighet til å stanse kjøretøy etter vedtak fra Arbeidstilsynet.

Innførte digitalt fraktbrev

Dagens skjerping av kontrollen med useriøse transportører kommer kort tid etter at Stortinget i slutten av mars sa ja til å innføre digitale fraktbrev.

Det betyr at det blir vanskeligere å trikse med fraktpapirene, som har gjort det mulig for utenlandske transportører å kjøre flere oppdrag i Norge enn de har lov til.

Polske trailere på Kampenes

På Kampenes i Sarpsborg ble det avdekket en ulovlig omlastingsterminal i fjor. Her ble varer flyttet fra ett til flere vogntog som kjørte ulovlig i Norge.

Foto: Transport og logistikkforbundet

For ett år siden ble en såkalt «svart terminal» avslørt ved Sarpsborg. Her ble varer lastet om til flere kjøretøy som i neste omgang kunne ta langt flere oppdrag innenlands i Norge enn det ene vogntoget som kom over grensen.

I likhet med sosial dumping, som man vil komme til livs med nye kontrollregler, er dette metoder som svekker konkurranseevnen til norske transportører.

– Dette er kriminell virksomhet som truer norske arbeidsplasser, sa politioverbetjent Jan Kevin Brunvoll i Øst Politidistrikt, under aksjonen i Sarpsborg i mars i fjor.