– Folk kjører i Norge med lønn på 30 kroner timen

– Det er omfattende sosial dumping på veiene, sier tidligere leder i Norsk Transportarbeiderforbund.

Lastebilkø

På grensa mellom Norge og Sverige er lange køer av biler og vogntog inn mot kontrollplassen til Statens vegvesen på Svinesund et vanlig syn.

Foto: Rainer Prang / NRK

Denne uka fortalte NRK om firmaer som strekker seg langt for å beholde de gode sjåførene.

Ifølge Norges Lastebileier-Forbund mangler norske bedrifter nesten 1000 sjåfører i dag, og den administrerende direktøren sier det utdannes både for få sjåfører og lærere.

Tidligere leder i Norsk Transportarbeiderforbund, Lars Morten Johnsen, mener sosial dumping er den største årsaken til manglende rekruttering.

– Det er omfattende sosial dumping på veiene. På den siste rapporten vi fikk var det 70 prosent som ikke fulgte minstelønn.

– Vi vet at folk kjører i Norge med lønn på 30 kroner timen. Det legger også et press på de norske lønns- og arbeidsvilkårene, sier han.

Lars M. Johnsen

– Mange av de norske bedriftene har ikke tariffavtale, sier Lars Morten Johnsen. Han var leder i Norsk Transportarbeiderforbund frem til juni. Da ble forbundet en del av Fellesforbundet. Johnsen jobber fortsatt med saksfelt som veitransport og tariffavtaler, men nå som sekretær i Fellesforbundet.

Foto: Ketil Kern / NRK

Bekymret for rekrutteringen

Nestleder i Arbeiderpartiet, Bjørnar Skjæran, er bekymret for mangelen på lastebilsjåfører i Norge og mener det viktigste er å sette i gang tiltak mot sosial dumping.

– De useriøse bedriftene som konkurrerer med dårlige lønns- og arbeidsvilkår får nærmest et fortrinn i dag.

Skjæran frykter for rekrutteringen i bransjen hvis trenden fortsetter, og mener dagens regjering ikke har tatt nok tak i utviklingen.

Bjørnar Skjæran, leder Nordland Ap

Nestleder i Arbeiderpartiet, Bjørnar Skjæran, er bekymret for utviklingen: – Det viktigste er å ta kampen mot sosial dumping, og å få stoppet liberaliseringen som regjeringen legger opp til for drosjenæringen. Det er det som er det største angrepet på næringen, mener han.

Foto: Barbro Andersen

– Det vil være en grense i en næring for at den oppleves så useriøs at ingen ungdommer vil drømme om å gå inn i den. Hvis regjeringens politikk får fortsette, frykter jeg at rekrutteringen nærmest stopper opp og at vi over tid kan vinke farvel til tungtransporten slik vi kjenner den, sier Ap-politikeren, og understreker at han sikter til langtransport.

Partiet inviterte blant andre Norsk Lastebileier-Forbund, Norsk Transportarbeiderforbund og Trygg Trafikk til å komme med innspill da de utarbeidet et forslag med ti punkter. Dette forslaget ble stemt ned på Stortinget i juni.

Det synes Johnsen var skuffende.

– Samferdselsministeren har sagt de skal komme med nye tiltak innen vintersesongen, så vi får se hva som kommer. Vi kan ikke lenger akseptere at sikkerheten på norske veier blir svekket som følge av sosial dumping, sier han.

Ulykke på E8

Dødsulykken på E8 i Troms i vinter satte i gang en debatt rundt sikkerheten på norske vinterveier.

Foto: Marita B. Andersen / E8

– Unnfallenhet i mange år

Fraksjonsleder for Frps transport og kommunikasjonskomité, Morten Stordalen, mener regjeringen har gjort mye for å legge til rette for en seriøs transportvirksomhet.

Morten Stordalen

Morten Stordalen (Frp) mener Arbeiderpartiet ikke gjorde noe for å bedre konkurransevilkårene for tungtransporten i sine åtte siste år i regjering.

Foto: John-André Samuelsen / NRK

– Jeg tror det har vært en unnfallenhet i mange år fra myndighetene, som ikke har sett det som har kommet. Dagens regjering har tatt utfordringene på største alvor.

Han nevner blant annet lovforslaget som kom i juni. Der åpnes det for at både Statens vegvesen og Tolletaten kan avskilte og holde tilbake kjøretøy som ikke betaler for seg.

Når det kommer til lønns- og arbeidsvilkår, peker han på at bransjen selv gjør flere tiltak.

– De har et eget program (Fair Transport, red.anm.) hvor det har blitt ganske «in» å oppfylle en del vilkår som lastebileierforbundet setter. Det mener jeg er bra at bransjen kan løse selv.

Stordalen mener det er viktig å ikke svartmale bransjen.

Jeg hører altfor ofte at det er mange som kritiserer bransjen. Vi må huske at den største delen av bransjen i Norge er seriøs. Da er det viktig å snakke opp de, og så får vi ta de som er useriøse.

– Må ta ansvar

Den tidligere forbundslederen Johnsen mener det er grunnlag for å bøtelegge transportkjøpere.

– De vet veldig godt hva de kjøper av transport, og hvilke priser det opereres med i bransjen.

– Det har blitt fremmet et forslag om at når folk blir tatt, så er det ikke bare sjåføren som blir straffet, men også transportkjøperen. Det mener vi er et tiltak som må iverksettes, sier Johnsen.