Hopp til innhold

Varsler overfylt sykehus og lengre køer

Akershus legeforening slår alarm om lengre køer og stor mangel på behandlingssenger på Ahus i årene som kommer. Nedleggelsen av Ullevål er én av årsakene.

Korridorpasient

FOR LITE: Akershus Universitetssykehus vil få for få senger hvis sykehuset ikke får avlastning eller øker kapasiteten. Bildet er tatt i en av korridorene på sykehuset.

Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Med de planene som foreligger og med den befolkningsøkningen vi venter, vil vi mangle flere hundre senger i løpet av 10–15 år, sier foretakstillitsvalgt for Ahus-legene, Ståle Clementsen.

Det er de omstridte planene for Oslo-sykehusene med nye sykehus på Aker og Gaustad og nedleggelse av Ullevål som får ringvirkninger også utenfor Oslos grenser.

Det viser seg nemlig at Ahus på Nordbyhagen i Lørenskog ikke blir kvitt Groruddals-pasientene på lang tid.

Blir ikke kvitt Groruddalen

Akershus universitetssykehus fikk bydelene Alna, Grorud og Stovner i fanget da gamle Aker sykehus blir lagt ned.

Nå skal det bygges nytt sykehus på Aker. Men fordi Ullevål sykehus skal tømmes, vil det meste av kapasiteten på Aker bli brukt opp på pasienter derfra.

Slik det ser ut i dag vil Aker bare ha plass til én av bydelene fra Ahus i første byggetrinn, nemlig Alna. Det skjer tidligst i 2028.

Grorud og Stovner vil først bli overført i et eventuelt andre byggetrinn, kanskje i 2035.

Ahus eksteriøst

AHUS: Ledelsen ved Ahus sier at de har fokus på å øke kapasiteten fram til 2028.

Foto: Olav Juven / NRK

Fullt sykehus i dag

Det er i forbindelse med Helse- og omsorgskomitéens behandling av Rødt, SV og Senterpartiets forslag om å bevare Ullevål, Akershus legeforening roper varsko i et brev til Stortinget.

Ståle Clementsen, Ahus

FRYKYER KAPASITETSMANGEL: Konserntillitsvalgt Ståle Clementsen.

Foto: Olav Juven / NRK

– Det har de siste årene ligget en forventning om at vi om ikke mange år vil få en avlastning når det gjelder spesielt Alna, men også Grorud og Stovner.

– Nå viser det seg at dette ligger mye lenger fram i tid enn tidligere antatt, sier lege-tillitsvalgt Ståle Clementsen.

Han forteller at sykehuset i Lørenskog allerede i dag er fullt nesten hele tiden. Korridorpasienter hører med til dagens orden.

– Lengre køer

Uten avlastning vil pasientene bli rammet, advarer han.

– Hvis vi skal klare å ta oss av de sykeste pasientene og de som trenger øyeblikkelig hjelp, vil det spesielt gå ut over dem som står i kø og som har behov for helsetjenester som ikke haster så mye. De må nødvendigvis vente eller finne et annet tilbud.

Blir det da rett og slett lengre køer?

– Ja, hvis man ikke endrer på noe eller øker kapasiteten her på Ahus. så er det en nødvendig konsekvens.

Sprikende anslag

Anslagene for fremtidig kapasitetsbehov på Ahus spriker i ulike dokumenter:

  • I høringsutkastet til Regional utviklingsplan 2035 for Helse Sør-Øst er det beskrevet et behov for 292 nye senger med samme opptaksområde som i dag (altså fortsatt med Alna, Grorud og Stovner).
  • I Utviklingsplan 2035 for Ahus er det samme tallet 150-200.
  • I den endelige versjonen av Regional utviklingsplan for Helse Sør-Øst er sengebehovet 142. Da er Groruddals-bydelene overført.

Vil ha kreftsenter

Jørn A. Limi, Ahus

VIL BYGGE KREFTSENTER: Viseadministrerende direktør Jørn A. Limi ved Ahus.

Foto: Olav Juven / NRK

Ledelsen ved Ahus sier at de har fokus på å øke kapasiteten fram til 2028. Da legger sykehuset til grunn at Alna er overført til Oslo og at de dermed får et pusterom.

1. februar i år overtar Ahus ansvaret for Kongsvinger sykehus fra Sykehuset Innlandet. Der er det ifølge viseadministrerende direktør Jørn A. Limi ledig kapasitet som kan utnyttes.

Dessuten ønsker Ahus grønt lys for å bygge nytt kreftsenter på Nordbyhagen i Lørenskog og er i dialog med Helse Sør-Øst om dette.

– Vi ser for oss at vi i den sammenheng også kan bygge somatiske senger som kan dekke behovet for sengekapasitet i perioden fram til 2028, sier Limi.

Vil ha svar raskt

– Det viktigste for oss er å få tilstrekkelig fortgang i de beslutningene og planene slik at den kapasiteten er her når befolkningsveksten og aktivitetsveksten tilsier det.

Er kapasiteten på Ahus i dag sprengt?

– Den er godt utnyttet, sier Jørn A. Limi.

Er kjent med utfordringene

Helse Sør-Øst er kjent med de fremtidige kapasitetsutfordringene i Akershus sykehusområde og er i dialog med Ahus om mulige tiltak på kort og lang sikt, ifølge Jan Frich, direktør for medisin og helsefag i Helse Sør-Øst RHF.

– Mulige tiltak inkluderer utnyttelse av ledig kapasitet ved Kongsvinger sykehus, men også omdisponering av eksisterende lokaler, leie av lokaler samt muligheter for å øke antall senger i tilknytning til planlagte utbyggingsprosjekter, sier Frich.

Om ønsket om et kreftsenter med somatiske senger sier Jan Frick at Ahus har sendt søknad om nye bygg som nå er til behandling i Helse Sør-Øst.